سبد خرید شما خالی است !

انواع پلاک

جستجو در دسته "انواع پلاک" :

نوع پلاک : آویز
×

پلاک آویز استیل طلایی طرح دختر و پسر 19mm

3/700 تومان
honari-1524916109-828
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: انسان
اندازه حلقه: 5*3 mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090510103
×

آویز برنجی طلایی ستاره نگین دار 18mm

7/800 تومان
honari-202-185
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 7*4mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090510102
×

آویز برنجی نقره ای فیل نگین دار 18mm

6/900 تومان
honari-402-77
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18*12 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051119
×

آویز برنجی نقره ای الله نگین دار 20mm

6/500 تومان
honari-773-646
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: کلمات مقدس
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051118
×

آویز برنجی نقره ای قلب نگین دار 19mm

5/900 تومان
honari-296-427
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051117
×

آویز برنجی نقره ای اشک نگین دار 17mm

6/200 تومان
honari-723-969
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051116
×

آویز برنجی نقره ای جغد نگین دار 20mm

6/700 تومان
honari-284-268
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*12 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051115
×

آویز برنجی نقره ای مستطیل نگین دار 12mm

7/000 تومان
honari-573-847
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*11 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051114
×

آویز برنجی نقره ای ستاره نگین دار 14mm

6/750 تومان
honari-736-27
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 14 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051113
×

آویز برنجی نقره ای دو قلب نگین دار 17mm

5/200 تومان
honari-938-146
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051112
×

آویز برنجی نقره ای قلب و کلید نگین دار 12mm

6/300 تومان
honari-679-440
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051111
×

آویز برنجی نقره ای قفل و کلید نگین دار 10mm

5/900 تومان
honari-371-990
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*7 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051110
×

آویز برنجی نقره ای چتر نگین دار 19mm

6/500 تومان
honari-573-150
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19*15mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051109
×

آویز برنجی طلایی طرح ضربان قلب 21mm

7/500 تومان
honari-206-497
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 21mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090510101
×

آویز برنجی طلایی طرح روباه نگین دار 20mm

8/000 تومان
honari-819-812
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*12 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090510100
×

آویز برنجی طلایی مستطیل نگین صورتی 15mm

7/300 تومان
honari-821-544
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15*10mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051099
×

آویز برنجی طلایی مستطیل نگین سبز 15mm

7/300 تومان
honari-320-265
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15*10mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051098
×

آویز برنجی طلایی گل نگین سبز 16mm

7/300 تومان
honari-912-678
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051097
×

آویز برنجی طلایی گل نگین صورتی 16mm

7/300 تومان
honari-833-733
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 5*3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051096
×

آویز طلایی طرح الله نگین دار 20mm

7/300 تومان
honari-43-817
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: کلمات مقدس
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051095
×

آویز طلایی نگین دار 24mm

7/000 تومان
honari-369-471
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24*12 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 4*2 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051094
×

آویز برنجی طلایی مستطیل نگین دار 12mm

7/000 تومان
honari-759-393
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*11 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051093
×

آویز برنجی طلایی نگین قرمز 17mm

5/700 تومان
honari-48-98
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*11mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051092
×

آویز برنجی طلایی طرح گل نگین سفید صورتی 16mm

9/700 تومان
honari-789-774
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051091
×

آویز برنجی طلایی طرح گل نگین سفید سبز 16mm

9/700 تومان
honari-252-911
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051090
×

آویز برنجی طلایی طرح قلب و پروانه نگین دار 22mm

7/000 تومان
honari-658-269
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*16 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051089
×

آویز برنجی طلایی طرح قلب نگین دار 18mm

6/500 تومان
honari-989-203
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051088
×

آویز برنجی طلایی طرح گل و پروانه 22mm

14/000 تومان
honari-594-176
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 7*4mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051108
×

آویز برنجی طلایی طرح قلب و پروانه 22mm

7/000 تومان
honari-789-653
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*16 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051087
×

آویز برنجی طلایی طرح قلب سبز 25mm

6/900 تومان
honari-939-164
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*15 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 7*4mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051086
×

آویز برنجی طلایی طرح قلب قرمز 25mm

6/900 تومان
honari-67-793
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*15 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 7*4mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051085
×

آویز برنجی طلایی طرح گل نگین دار 20mm

12/000 تومان
honari-162-777
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051084
×

آویز برنجی طلایی طرح گل نگین دار 20mm

12/000 تومان
honari-58-384
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051083
×

آویز برنجی طلایی طرح گل نگین آبی 20mm

13/000 تومان
honari-184-395
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5*2 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051082
×

آویز برنجی طلایی طرح گل نگین سبز 20mm

12/700 تومان
honari-740-65
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051081
×

آویز برنجی طلایی طرح گل نگین قرمز 20mm

12/700 تومان
honari-520-714
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: نگین دار
اندازه حلقه: 5mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09051080

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه