سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

تریشه چرم دوزی

جستجو در دسته "تریشه چرم دوزی" :

نوع تریشه : بافت طبیعی,بافت مصنوعی
×

چرم لوله ای طلایی سایز 2mm

 
product-1606655659-7895
واحد: دوك
رنگ پایه: طلایی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
کدمحصول : 11298186
×

چرم لوله ای قهوه ای روشن سایز 1mm

 
product-1606655255-5082
واحد: دوك
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 1mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
ضخامت: 1mm
کدمحصول : 11297865
×

چرم لوله قرمز سایز 2mm

 
product-1606653654-5651
واحد: دوك
رنگ پایه: قرمز
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
ضخامت: 2mm
کدمحصول : 11290796
×

تریشه بافت قهوه ای سایز 9

 
band_kif_ghahvei_9mil
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
کدمحصول : 01020663
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای کد2 سایز 3

 
charm_dastband_ghahvei_code2_size_3
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01020662
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای کد1 سایز 4

 
charm_dastband_ghahvei_code1_size_4
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01020661
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای تیره 3 mm

 
charm_dastband_ghahvei_tire_size_3
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01020660
×

نخ تریشه دستبند بافی قهوه ای2 متری

 
nakh-tirishe-dastband-bafi-brown
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
کدمحصول : 01022520
×

نخ تریشه دستبندبافی مشکی 4mm

 
nakh-tirishe-dastband-bafi-brown-2m
واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
کدمحصول : 01022519
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز سایز 3 کد‍ 1174

 
honari-606-615
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021174
×

چرم طبیعی دست بند بافت بنفش روشن متالیک سایز 3

 
honari-924-156
واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021172
×

چرم طبیعی دستبند بافت مشکی سایز ۳ کد‍ 1165

 
honari-292-285
واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021165
×

چرم طبیعی دستبند بافت قهوه ای تیره سایز 4 کد‍ 1160

 
honari-187-449
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021160
×

چرم طبیعی دستبند بافت زرد روشن متالیک سایز ۳ کد‍ 1159

 
honari-384-330
واحد: متر
رنگ پایه: زرد
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021159
×

چرم طبیعی دستبند بافت برنزی متالیک سایز ۳ کد‍ 1157

 
honari-448-724
واحد: متر
رنگ پایه: برنز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021157
×

چرم طبیعی دستبند بافت سبز لجنی سایز ۳ کد‍ 1156

 
honari-611-89
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021156
×

چرم لوله ای قهوه ای روشن

 
honari-930-351
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021207
×

نخ دستبند بافی قهوه ای

 
honari-24-141
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021205
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای تیره سایز 7 کد‍ 92۴8

 
charm_dastband_ghahvei_tire_size_5_9248
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 7mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021151
×

چرم طبیعی دست بند بافت مشکی سایز ۴ کد‍ 92۴۲

 
charm_dastband_meshki_size_4_9242
واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
نوع تریشه: بافت طبیعی
ضخامت تریشه: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021147
×

چرم طبیعی دست بند بافت صورتی کمرنگ سایز ۳ کد‍ 923۹

 
charm_dastband_sorati_kamrang_size_3_9239
واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021144
×

چرم طبیعی دست بند بافت سفید سایز ۴ کد‍ ۹۲۳۷

 
charm_dastband_sefid_size_4_9237
واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع تریشه: بافت طبیعی
ضخامت تریشه: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021142
×

چرم طبیعی دست بند بافت صورتی سایز ۳ کد‍ ۹۲۳۳

 
charm_dastband_sorati_size_3_9233
واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021138
×

چرم طبیعی دستبند بافت آبی سایز 4 کد‍ ۹۲۲2

 
charm_dastband_abi_size_4_9222
واحد: متر
رنگ پایه: آبی
نوع تریشه: بافت طبیعی
ضخامت تریشه: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021130
×

چرم طبیعی دستبند بافت آبی سایز ۳ کد‍ ۹۲۲۰

 
charm_dastband_abi_size_3_9220
واحد: متر
رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021129
×

چرم طبیعی دستبند بافت قهوه ای سایز 4 کد‍ ۹۲۱2

 
charm_dastband_ghahvei_asize_4_9212
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع تریشه: بافت طبیعی
ضخامت تریشه: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021121
×

چرم طبیعی دستبند بافت قهوه ای سایز ۳ کد‍ ۹۲۱۱

 
charm_dastband_ghahvei_asize_3_9211
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 5mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021120
×

نخ تریشه دستبند بافی مشکی کد‍ 8506

 
nakh_tirishe_dastband_bafi_meshki
واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
نوع تریشه: بافت مصنوعی
ضخامت تریشه: 6mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021109
×

نخ تریشه دستبند بافی طوسی کد‍ 8504

 
nakh_tirishe_dastband_bafi_toosi
واحد: متر
رنگ پایه: سرمه ای
نوع تریشه: بافت مصنوعی
ضخامت تریشه: 6mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021107
×

بسته 10 رنگ تریشه اشبالت

 
baste_tirishe_10rang
واحد: بسته
رنگ پایه: چند رنگ
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020602
×

تریشه بافت قهوه ای تیره 6 میلی متری

 
band_kif_ghahvei_6mil_tire
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 6mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
کدمحصول : 01020601
×

تریشه بافت قهوه ای 6 میلی متری کد:6039

 
band_kif_ghahvei_6mil
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 6mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021104
×

تریشه بافت قهوه ای روشن 6میلی متری

 
band_kif_ghahvei_roshan_12mil
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع تریشه: بافت مصنوعی
ضخامت: 12mm
ضخامت تریشه: بالاتر از 10
کدمحصول : 01021101

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!