سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

وسایل ساخت زیورالات

جستجو در دسته "وسایل ساخت زیورالات" :

جنس آویز : برنجی
×

پایه انگشتر برنجی طلایی دایره mm1۶

14/000 تومان
product-1628676010-6652
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر داخلی ۱۶ میل
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08110633
تعداد بسته
×

قاب گردنبند برنجی طلایی mm22*10

4/300 تومان
product-1628602814-3449
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.2*1سانتیمتر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08105668
تعداد بسته
×

قاب دستبند برنجی طلایی دایره قطر mm22

5/400 تومان
product-1628602167-6165
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 2.2سانتیمتر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08107199
تعداد بسته
×

قاب گردنبند برنجی طلایی مثلث ضلع mm22

5/400 تومان
product-1628601936-7548
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : هر ضلع 2.2 سانتیمتر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
اندازه حلقه: 4mm
کدمحصول : 08109477
تعداد بسته
×

قاب گردنبند برنجی طلایی mm21*11

5/400 تومان
product-1628601505-5568
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.1*1.1
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
اندازه حلقه: 4mm
کدمحصول : 08102318
تعداد بسته
×

قاب گردنبند برنجی طلایی mm27*20

5/400 تومان
product-1628601099-1272
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*2.7سانتیمتر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
اندازه حلقه: 4mm
کدمحصول : 08103737
تعداد بسته
×

قاب گردنبند برنجی طلایی mm32*22

5/400 تومان
product-1628600392-3442
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.2*3.2سانتیمتر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
اندازه حلقه: 4mm
کدمحصول : 08104313
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی کفه دار بیضی mm30*22

6/400 تومان
product-1628600101-1474
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3*2.2سانتیمتر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08108148
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی مستطیل mm25*15

6/400 تومان
product-1628599526-9121
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5*1.5سانتیمتر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08101058
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی کفه دار ضلع 2.2سانتی متری

6/400 تومان
product-1628598788-2127
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : اندازه هر ضلع 2.2سانتیمتر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08106849
تعداد بسته
×

آویز گردنبند برنجی طلایی 2.8*3.8 سانتی متر

9/400 تومان
product-1628595721-5386
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.8*3.8
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08109780
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی مستطیل mm25*12

14/000 تومان
product-1628595457-9129
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5*1.2 سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08101739
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی شش ضلعی mm17*20

14/000 تومان
product-1628595097-3544
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.7*2سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08101839
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی مستطیل دور گرد mm22*17

14/000 تومان
product-1628594546-7215
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.2*1.7 سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08102978
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی قلب mm20*15

14/000 تومان
product-1628594038-153
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*1.5 سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08106332
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی اشک mm20*15

14/000 تومان
product-1628593444-5235
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*1.5 سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: اسلیمی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08109692
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی مثلث mm22*17

14/000 تومان
product-1628592924-2594
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.2*1.7 سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08107174
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی بیضی mm20*15

14/000 تومان
product-1628592364-2016
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*1.5 سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08101251
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی مربع سر گرد mm20*20

14/000 تومان
product-1628591796-1256
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*2سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08107544
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی بادبادک mm25*12

14/000 تومان
product-1628591031-7296
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.2*2.5
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08107656
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی مربع mm15*15

14/000 تومان
product-1628590234-3524
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.5*1.5 سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08107558
تعداد بسته
×

ست ساخت زیورآلات برنجی مثلث کفه دار

33/700 تومان
product-1628072056-9903
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : ضلع:2.2 سانتی متر گردنبند ضلع: 3سانتی متر گوشواره، انگشتر، دستبند
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 08048427
تعداد بسته
×

ست ساخت زیورآلات برنجی ترمه کفه دار

33/700 تومان
product-1628071920-7323
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 4*2.5 گردنبند 1.5*2.5 گوشواره، انگشتر، دستبند
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: اسلیمی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 08049400
تعداد بسته
×

ست ساخت زیورآلات برنجی شش ضلعی کفه دار

33/700 تومان
product-1628071786-8828
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 2.5*2.8 گردنبند 2.2*2گوشواره، انگشتر، دستبند
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 08049722
تعداد بسته
×

ست ساخت زیورآلات برنجی قلبی کفه دار

33/700 تومان
product-1628071277-3481
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
کشور سازنده : ایران
اندازه : 4*3 گردنبند 1.5*2 گوشواره، انگشتر، دستبند
اندازه حلقه: 4mm
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 08042788
تعداد بسته
×

ست ساخت زیورآلات برنجی مستطیل کفه دار

33/700 تومان
product-1628067211-6263
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 4*2.5 گردنبند 1.5*2.5 گوشواره، انگشتر، دستبند
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 08046695
تعداد بسته
×

ست ساخت زیورآلات برنجی پنج ضلعی مستطیلی

33/700 تومان
product-1628066437-2802
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 4*1.5 گردنبند 1.5*2.5 گوشواره، انگشتر، دستبند
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 08042702
تعداد بسته
×

ست ساخت زیورآلات برنجی بیضی کفه دار

33/700 تومان
product-1628065715-4795
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
اندازه : 4*3 گردنبند 2*1.5 گوشواره، انگشتر، دستبند
اندازه حلقه: 4mm
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 08047593
تعداد بسته
×

ست ساخت زیورآلات برنجی دایره کفه دار

33/700 تومان
product-1628063813-7398
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
اندازه : قطر 3.8 سانتی متر گردنبند قطر 2 سانتی متر گوشواره، انگشتر، دستبند
اندازه حلقه: 4mm
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 08041968
تعداد بسته
×

ست ساخت زیورآلات برنجی اشک کفه دار

33/700 تومان
product-1628063433-497
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 3.5*3.5 گردنبند 4*3 گوشواره، انگشتر، دستبند
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: اسلیمی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 08040211
تعداد بسته
×

ست ساخت زیورآلات برنجی مربع کفه دار

33/700 تومان
product-1628062905-8552
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
اندازه : 3.5*3.5 گردنبند 2*2 گوشواره، انگشتر، دستبند
اندازه حلقه: 4mm
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 08045586
تعداد بسته
×

ست ساخت زیورآلات برنجی ماهی کفه دار

33/700 تومان
product-1628062768-4823
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: حیوان
کشور سازنده : ایران
اندازه : 4.3*2.5 گردنبند 2.7*1.5 گوشواره، انگشتر، دستبند
اندازه حلقه: 4mm
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 08045641
تعداد بسته
×

ست ساخت زیورآلات برنجی مثلث متساوی الساقین بدون کفه

26/900 تومان
product-1628059145-1176
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
اندازه : 4.7*1.7 گردنبند 2.5*1.5 گوشواره، انگشتر، دستبند
اندازه حلقه: 4mm
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 08040953
تعداد بسته
×

ست ساخت زیورآلات برنجی مربع سر گرد بدون کفه

26/900 تومان
product-1628058868-2810
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: اسلیمی
کشور سازنده : ایران
اندازه : 4.5*1.7 گردنبند 2.2*1.8 گوشواره، انگشتر، دستبند
اندازه حلقه: 4mm
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 08047450
تعداد بسته
×

ست ساخت زیورآلات برنجی مستطیل دور گرد بدون کفه

26/900 تومان
product-1628058750-2110
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
اندازه : 5*1.8 گردنبند 2.2*2 گوشواره، انگشتر، دستبند
اندازه حلقه: 4mm
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 08044054
تعداد بسته
×

ست ساخت زیورآلات برنجی قلبی بدون کفه

26/900 تومان
product-1628058638-6236
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
کشور سازنده : ایران
اندازه : 3.5*3 گردنبند 1.7*2 گوشواره، انگشتر، دستبند
اندازه حلقه: 4mm
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 08040240
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!