سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

وسایل ساخت زیورالات

جستجو در دسته "وسایل ساخت زیورالات" :

جنس آویز : برنجی
×

قاب آویز طلایی لوزی کفه دار 2.5 سانتیمتر

4/500 تومان
product-1625731085-8191
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5*2.5cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 07085179
تعداد بسته
×

قاب دستبند برنجی کفه دار مستطیل

4/400 تومان
product-1613978393-258
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول 25mm عرض 15mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 02226529
تعداد بسته
×

قاب گوشواره برنجی لوزی 14mm

8/000 تومان
product-1613978068-7786
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر مربع 14mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 02221399
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی مربع کوچک 14mm

4/400 تومان
product-1613978009-9084
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 14mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 02228522
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی کنگره ای 25mm

4/000 تومان
product-1613977953-6071
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 17mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 02222272
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی مربع 20mm

4/400 تومان
product-1613977896-8219
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 20mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 02227090
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی شش ضلعی 18mm

4/400 تومان
product-1613977062-937
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 18mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 02220195
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی شمسه 17mm

4/000 تومان
product-1613977005-6767
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: اسلیمی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 02228626
تعداد بسته
×

قاب دستبند برنجی کنگره ای 17mm

4/000 تومان
product-1613976896-3290
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 02224331
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی شمسه 17mm

4/400 تومان
product-1613976828-7257
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: اسلیمی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 02223573
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی کنگره ای 17mm

4/400 تومان
product-1613976766-6866
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 02221061
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی شمسه 17mm

5/000 تومان
product-1613976390-1130
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: اسلیمی
اندازه حلقه: قابل تنظیم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02225366
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طرح دایره کنگره ای17mm

4/400 تومان
product-1613976250-4455
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 02222119
تعداد بسته
×

گیره روسری برنجی طلایی 7*1.5 cm

7/500 تومان
product-1613830509-9372
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:7cm/قطر دایره:1.6cm/طول گیره ته:1cm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 02206520
تعداد بسته
×

گیره روسری برنجی نقره ای7*1.5 cm

7/500 تومان
product-1613830381-2832
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:7cm/قطر دایره:1.6cm/طول گیره ته:1cm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 02200084
تعداد بسته
×

پلاک آویز برنجی کد 2021 سایز 27*5 mm

6/500 تومان
product-1613817886-485
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ابعاد کلی: 27*5 mm
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
اندازه حلقه: اندازه سوراخ: کمتر از 1 mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02209150
تعداد بسته
×

پلاک آویز برنجی طرح قطره 4.2*1.5 cm

5/000 تومان
product-1613817744-8406
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ابعاد کلی:4.2*1.5 cm
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
اندازه حلقه: اندازه سوراخ: کمتر از 1 mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02202818
تعداد بسته
×

آویز گردنبند برنجی بزرگ 3.8 cm

4/000 تومان
product-1613812130-8136
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطرکلی: 3.8 cm اندازه سوراخ:کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02208584
تعداد بسته
×

پلاک اویز برنجی 3.5*2.3 cm

5/000 تومان
product-1613811429-3742
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول :3.5 cm عرض:2.3 cm
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
اندازه حلقه: اندازه سوراخ:حدودا 1 mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02200897
تعداد بسته
×

پلاک آویز برنجی طرح سکه 2cm

3/600 تومان
product-1613810056-8388
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ابعاد کلی:2cm
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
اندازه حلقه: اندازه سوراخ: کمتر از 1 mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02205357
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مربع 25mm

4/500 تومان
product-1613640392-8930
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 25mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 5mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 02180900
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مربع 30mm

4/800 تومان
product-1613640157-8356
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 30mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 5mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 02186058
تعداد بسته
×

پلاک آویز برنجی طرح نیم دایره 1.1*0.5 cm

4/500 تومان
product-1613567557-3404
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : اندازه سوراخ :کمتر از 1 mm ابعاد کلی: 1.1*0.5 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: برنجی
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02174128
تعداد بسته
×

بست سربند استوانه برنجی کوچک سایز 3mm

10/000 تومان
product-1612341896-9317
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
جنس قفل دستبندی: برنج
رنگ قفل: طلایی
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 02030700
تعداد بسته
×

بست سربند برنجی طلایی سایز 3 mm

6/400 تومان
product-1612274456-4386
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: مسی
جنس آویز: برنجی
جنس قفل دستبندی: برنج
رنگ قفل: مسی
کشور سازنده : ایران
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 02022872
تعداد بسته
×

بست سربند برنجی طلایی سایز 4mm

4/500 تومان
product-1612272999-9849
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4mm طول و اندازه شیار ۲ mm طول کلی ۸ میلی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
اندازه حلقه: سایز داخلی 2mm
جنس قفل دستبندی: برنج
رنگ قفل: طلایی
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 02022522
تعداد بسته
×

بست سربند برنجی مدل دار سایز 5mm

4/500 تومان
product-1612269098-1276
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: مسی
جنس آویز: برنجی
جنس قفل دستبندی: برنج
رنگ قفل: مسی
کشور سازنده : ایران
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 02023545
تعداد بسته
×

بست سربند برنجی طلایی 6mm

5/000 تومان
product-1612268241-677
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
جنس قفل دستبندی: برنج
رنگ قفل: طلایی
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 02029230
تعداد بسته
×

بست سربند برنجی 3mm

3/500 تومان
product-1612256437-3565
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3 mm
رنگ آویز: مسی
جنس آویز: برنجی
نوع آبکاری : اعلاء
جنس قفل دستبندی: برنج
رنگ قفل: مسی
کشور سازنده : ایران
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 02020399
تعداد بسته
×

بست سربند برنجی سایز 6mm

5/000 تومان
product-1612256268-506
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: مسی
جنس آویز: برنجی
جنس قفل دستبندی: برنج
رنگ قفل: مسی
کشور سازنده : ایران
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 02023400
تعداد بسته
×

بست سربند برنجی استوانه طلایی 7 mm

5/000 تومان
product-1612254503-3688
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول 7 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
اندازه حلقه: اندازه سوراخ حلقه حدودا 0.4 mm
جنس قفل دستبندی: برنج
رنگ قفل: طلایی
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 02024088
تعداد بسته
×

قفل دستبند برنجی طوطی مسی 1cm

5/800 تومان
product-1612253493-2038
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول 1cm عرض حدودا:.0.7 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: مسی
جنس آویز: برنجی
جنس قفل دستبندی: برنج
رنگ قفل: مسی
کشور سازنده : ایران
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 02021174
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مسی مستطیل کفه دار 2.5*۱.۵ سانتیمتر

4/500 تومان
ghab-aviz-berenji-mostatil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ۲۵*۱۵ میلی متر
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: ۲ mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 030603693
تعداد بسته
×

قاب انگشتر برنجی طرح موج 2cm

4/800 تومان
product-1602074481-5052
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین عرض:20mm/بیشترین طول: 8mm/عمق:3mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: حدودا 1.5cm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 10077515
تعداد بسته
×

قاب گوشواره برنجی موجی 18mm

7/900 تومان
product-1602072669-4044
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:18mm/عرض:7mm/عمق:2mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 10075613
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طرح موج 4cm

4/500 تومان
product-1602072265-7359
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین عرض:40mm/بیشترین طول: 16mm/عمق:3mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 10079614
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!