سبد خرید شما خالی است !

محصولات چوبی خام هور

جستجو در دسته "محصولات چوبی خام هور" :

طرح چوب : قطعات چوبی تخت
×

قطعه چوب مستطیل ساده 10 در 6 سانتیمتر هور کد 8126

3/600 تومان
rectangle-hoor-morabaea-10-6-8126
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 10*6*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302411
تعداد بسته
×

صفحه چوبی هور طرح دایره 30 سانتی 16 میل کد 8219

16/000 تومان
wood-ghete-circle-30-big
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
ابعاد : ضخامت : 16 mm
کشور سازنده : ایران
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
سازنده: هور
کدمحصول : 020301251
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 15در8 سانتیمتر هور کد 8186

4/100 تومان
rectangle-hoor-15-78-1-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 15*7/8*1/6
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302368
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 20در12 سانتیمتر هور کد 8185

6/600 تومان
rectangle-hoor-20-12-1-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 20*12/5*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302367
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 21در15 سانتیمتر هور کد 8184

7/800 تومان
rectangle-hoor-abzar-khorde-21-15-1-65
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 21*14/8*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302366
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 25در15 سانتیمتر هور کد 8183

9/300 تومان
rectangle-hoor-abzar-khorde-25-25-1-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 25*15/5*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302365
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 30در21 سانتیمتر هور کد 8182

13/800 تومان
rectangle-hoor-morabaea-30-10-2-36
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 30*21*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302364
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ابزار خورده 10 سانتیمتر هور کد 8181

3/800 تومان
rectangle-hoor-15-78-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 10*10*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302363
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ابزار خورده 15 سانتیمتر هور کد 8180

6/300 تومان
rectangle-hoor-15-15-1-85
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 15*15*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302362
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ابزار خورده 20 سانتیمتر هور کد 8179

9/500 تومان
rectangle-hoor-20-20-1-65
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 20*20*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302361
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ابزار خورده 25 سانتیمتر هور کد 8178

13/500 تومان
rectangle-hoor-morabaea-25-10-1-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 25*25*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302360
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 25در15 سانتیمتر هور کد 8160

6/100 تومان
rectangle-hoor-morabaea-25-15-5-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 25*15/5*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302356
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 30در21 سانتیمتر هور کد 8159

7/100 تومان
rectangle-hoor-morabaea-30-21-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 30*21*0/8
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302355
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ابزار خورده 10 سانتیمتر هور کد 8158

3/100 تومان
rectangle-hoor-10-10-0-88
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 10*10*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302354
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ابزار خورده 15 سانتیمتر هور کد 8157

4/500 تومان
rectangle-hoor-15-15-0-81
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 15*15*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302353
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ابزار خورده 25 سانتیمتر هور کد 8155

8/600 تومان
rectangle-hoor-morabaea-25-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 25*25*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302351
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 21در15 سانتیمتر هور کد 8151

3/100 تومان
rectangle-hoor-21-14-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 21*14/8*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302350
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 30در21 سانتیمتر هور کد 8150

4/500 تومان
rectangle-hoor-morabaea-30-21-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 30*21*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302349
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 35در22 سانتیمتر هور کد 8149

5/300 تومان
rectangle-hoor-morabaa-20-20-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 35*22*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302348
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 20 سانتیمتر هور کد 8147

3/500 تومان
rectangle-hoor-morabaea-20-20-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 20*20*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302346
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 25 سانتیمتر هور کد 8146

4/500 تومان
rectangle-hoor-morabaea-25-25-0-13
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 25*25*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302345
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 5در3 سانتیمتر هور کد 8128

2/400 تومان
rectangle-hoor-5-3-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 3*5*2.5 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302343
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 25در15 سانتیمتر هور کد 8123

2/000 تومان
rectangle-hoor-morabaea-25-16-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 25*15/5*0/3
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302338
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 21در15 سانتیمتر هور کد 8122

1/500 تومان
rectangle-hoor-morabaea-210-14-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 21*14/8*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302337
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 30در21 سانتیمتر هور کد 8121

2/800 تومان
hoor-8121
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 30*21*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302336
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 35در22 سانتیمتر هور کد 8120

3/500 تومان
rectangle-hoor-morabaea-35-22-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 35*22*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302335
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 30در21 سانتیمتر هور کد 8115

5/100 تومان
rectangle-hoor-morbaea-30-10-0-21
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 30*21*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302330
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 30در21 سانتیمتر هور کد 8113

9/300 تومان
rectangle-hoor-morabaea-30-21-11-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 30*21*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302328
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 35در22 سانتیمتر هور کد 8112

11/000 تومان
rectangle-hoor-morabaea-12-10-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 35*22*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302327
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 5 سانتیمتر هور کد 8111

2/700 تومان
rectangle-hoor-5-5-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 50*50*2.5 mm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302326
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 8 سانتیمتر هور کد 8110

2/600 تومان
rectangle-hoor-8-8-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 80*80*2.5 mm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302325
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 15 سانتیمتر هور کد 8108

2/600 تومان
rectangle-hoor-15-15-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 15*15*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302323
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 10 سانتیمتر هور کد 8106

2/600 تومان
rectangle-hoor-10-10-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 10*10*0.8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302322
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 20 سانتیمتر هور کد 8107

2/100 تومان
rectangle-hoor-morabaea-10-20-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 20*20*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302321
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 25 سانتیمتر هور کد 8103

5/600 تومان
rectangle-hoor-25-25-0-89
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 25*25*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302318
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 35 سانتیمتر هور کد 8102

9/300 تومان
rectangle-hoor-morabaea-35-35-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 35*35*0/8
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302317
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه