سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت

محصولات چوبی خام هور

جستجو در دسته "محصولات چوبی خام هور" :

طرح چوب : انواع جعبه
×

جعبه چوبی هشت ضلعی درب دار بزرگ کد 6206

27/600 تومان
chobi_jabe_8zel_darb_dar_bozorg
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : هشت ضلعی به ضلع : 4 cm ، ارتفاع : 20 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302397
تعداد بسته
×

جعبه چوبی درب دار متوسط کد 6221

21/200 تومان
chobi_jabe_moraba_darb_dar_motevaset
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 9.5*9.5 به ارتفاع 14 cm ، درب:13*13 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302391
تعداد بسته
×

جعبه چوبی درب دار کوچک کد 6209

20/400 تومان
chobi_jabe_moraba_darb_dar_kochak
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 9.5*9.5 به ارتفاع 12 cm ، درب:13*13 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302390
تعداد بسته
×

جعبه چوبی درب دار بزرگ کد 6220

22/800 تومان
chobi_jabe_moraba_darb_dar_bozorg
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 9.5*9.5 به ارتفاع 18 cm ، درب:13*13 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302389
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مستطیل 11*20 cm کد 3215

25/900 تومان
wood-box-11-20cm-code415
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول: 20 cm - عرض: 11 cm - ارتفاع: 10 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302289
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مستطیل 9*12 cm کد 3212

20/400 تومان
wood-box-12-9cm-code412
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول: 12 cm - عرض: 9 cm - ارتفاع: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302288
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 9*9 cm کد 3112

19/400 تومان
wood-box-9cm-code312
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض: 9 cm - ارتفاع: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302282
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 12*12 cm کد 3113

21/200 تومان
wood-box-12cm-code313
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض: 12 cm - ارتفاع: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302281
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 16*16 cm کد 3115

24/500 تومان
wood-box-315
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول وعرض: 16 cm - ارتفاع: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302279
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 16*16 cm کد 3114

22/000 تومان
wood-box-16cm-code314
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض:16 cm - ارتفاع: 10 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302278
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 9*9 cm کد 3111

20/000 تومان
wood-box-9cm-code311
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض: 9 cm - ارتفاع: 9 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302277
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مستطیل 8*11 cm کد 3211

19/400 تومان
wood-box-11-8cm-code411
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول: 11 cm - عرض: 8 cm - ارتفاع: 6 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302276
تعداد بسته
×

جعبه تی بگ 11/5*22 cm

46/700 تومان
box-wood-tbag-220-115mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : خارجی: 22*11/5 cm - ورودی تی بگ: 8/5*3 cm - خروجی تی بگ: 9*2 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302235
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هشت ضلعی درب دار متوسط کد 6207

 
chobi_jabe_8zel_darb_dar_motevasset
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : هشت ضلعی به ضلع : 4 cm ، ارتفاع : 16 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302396
×

جعبه چوبی هشت ضلعی درب دار کوچک کد 6208

 
chobi_jabe_8zel_darb_dar_kochak
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : هشت ضلعی به ضلع : 4 cm ، ارتفاع : 13 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302395
×

جعبه چای کیسه ای چوبی 20 در 30 سانتیمتر هور کد 4302

 
teabox-hoor-4302
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
ابعاد : cm 20*30*8.5
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
کدمحصول : 030302381
×

جعبه چوبی هور مربع 20*20 cm کد 3117

 
wood-box-317
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض: 20 cm - ارتفاع: 8 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302290
×

جعبه چوبی هور مستطیل 14*18 cm کد 3214

 
wood-box14-18cm-code414
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول: 18 cm - عرض: 14 cm - ارتفاع: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302287
×

جعبه چوبی هور مربع 18*18 cm کد 3116

 
wood-box-316
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض: 18 cm - ارتفاع: 10 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302286
×

جعبه چوبی هور مستطیل 20*30 cm کد 3216

 
wood-box-20-30cm-code416
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول 30 cm - عرض 20 cm - ارتفاع: 9 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302285
×

جعبه چوبی هور مربع 20*20 cm کد 3118

 
wood-box-318
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض: 20 cm - ارتفاع: 11 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302284
×

جعبه چوبی هور مستطیل 11*16 cm کد 3213

 
wood-box-16-11cm-code413
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول:16 cm - عرض: 11 cm - ارتفاع: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302283
×

جعبه چوبی هور مربع 24*24 cm کد 3119

 
wood-box-319
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض: 24 cm - ارتفاع: 10 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302280
×

شلف چوبی کلبه 31*15 cm

 
box-wood-150-310mm-kolbe
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : داخلی: 29*13 cm - خارجی: 15*31 cm - قطر داخلی: 6 cm - قطر خارجی: 7 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302234
×

جعبه مستطیل 25*21/5 cm

 
wooden-box-21-25cm
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : بیرونی: 21/5*25 cm - داخلی: 20*23 cm - ارتفاع دسته: 14 cm - ارتفاع: 9/5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302232
×

جعبه چوبی کلبه 22/5*30/5 cm

 
wood-box-305-225mm-kolbe
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : داخلی: 21*28 cm - بیرونی: 30/5*22/5 cm - قطرداخلی: 7 cm - قطر بیرونی: 7/5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302229
×

جعبه جا ادویه کد 018

 
honari-297-70
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-6mil
ابعاد : 30*8.5*14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302196
×

جعبه تی بگ کشودار کد 254/2

 
honari-53-764
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 25*20*14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302192
×

جعبه کشودار در شیشه ای کد 254/1

 
honari-792-636
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 25*20*14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302191
×

جعبه چای کیسه ای چوبی کد 141

 
honari-6-691
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
ابعاد : اندازه کل جعبه30*19 با ارتفاع 10سانتی متر ، اندازه جعبه های داخلی 9*8 سانتی متر
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302175
×

جعبه چوبی طرح دالبر کد: 44

 
honari-44-872
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 22*14cm اندازه داخل قاب روی جعبه18.5*11.5 اندازه سطح روی جعبه20.5*25 ارتفاع6.5 اندازه دیواره جعبه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302169
×

جعبه چوبی کشودار کد: 239

 
honari-951-75
واحد: عدد
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
طرح چوب: انواع جعبه
ابعاد : اندازه کلی24.5* 20 cm ارتفاع14cm اندازه کشوcm 5.5 * 24.5 اندازه درب جعبهcm24.5* 19.5
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302165
×

جعبه چوبی کد 209/1

 
jabe_chobi_209_1
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 16*16cm 7cmارتفاع
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302156
×

جعبه چوبی کد: 209/2

 
jabe_chobi_209_4
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 16*16cm 10cmارتفاع
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302155
×

جعبه چوبی کد: 181

 
jabe_chobi_181
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 20*24cm 8cmاندازه قاب روی جعبه 11*15.5 ارتفاع
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302153
×

جعبه چوبی کد: 180

 
jabe_chobi_180
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 24*24cm 8cmاندازه قاب روی جعب ارتفاع
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302152

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!