جلسه اول: آموزش ابزار و متریال معرق چوب


در این جلسه با ابزار و متریال معرق آشنا می شوید

کمان اره و پیشکار یکی از مهم ترین ابزار ها در معرق چوب می باشد

   تیغ اره در دو مدل تیغ اره چوب و تیغ اره فلز موجود است ولی بیشتر از تیغ اره چوب در معرق استفاده می شود و شماره دو صفر آن بیشتر کاربرد دارد