خلاقیت و هنر زندگی رو جذاب تر میکنه

دسترسی به بهترین هنرمندان که یادگیری هنرهای جدید را آسان می کنند

دسته بندی ها


      دسته : پاپیه ماشه

      پاپیه ماشه جزو صنایع دستی محسوب می شود و از ترکیب تکه های کاغذ یا خمیر کاغذ به وجود می آید. پاپیه ماشه در اصل لغت فرانسوی بوده به معنای کاغذ فشرده و علت نامگذاری آن این است که کاغذ را پس از خمیر کردن با سریش مخلوط کرده و تحت فشار قرار می دهیم تا زیرساخت کار تولید شود و از این هنر برای ساخت مجسمه و... استفاده می شود