خلاقیت و هنر زندگی رو جذاب تر میکنه

دسترسی به بهترین هنرمندان که یادگیری هنرهای جدید را آسان می کنند

دسته بندی ها


   دسته : معرق چوب

   معرق چوب به هنری گفته می شود که قدمت زیادی دارد و تاریخ آن از قرن شش هجری و دوره سلجوقیان شکل گرفته. البته باید گفت چون آثار چوبی بسیار ناپایدار و نسبت به حوادث سریع از بین می رود، آثاری از دوران مختلف تاریخی باقی نمانده و تاریخ نگاران زمان های متفاوتی را درج کردند. معرق چوب جزو صنایع دستی می باشد. و از قرارگیری چوب های رنگی در کنار هم به منظور ایجاد یک اثر هنری، شکل می گیرد. در هنر معرق کاری می توان از طلا، نقره، سنگ و مس استفاده کرد. و همچنین این هنر در کنار منبت چوب هم می توان به کار برد.

   آموزش معرق چوب
   1,200,000 تومان