سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی

اموزش کیف چرم سه لت پالتویی

چرم دوزی

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

اموزش کیف چرم دست دوز سه لت پالتویی با استفاده از چرم مصنوعی

    
10
3907 |
دانلود فایل الگو

شما می توانید، با انتخاب بسته های مقابل
مواد اولیه و ابزار مورد نیاز خود را
برای انجام این پروژه، تهیه نموده و
از ساخت آن لذت ببرید

در تمام مراحل ساخت، هر سوالی داشتید
می توانید از ما بپرسید

کیف سه لت پالتویی

8500 تومان

بسته مواد اولیه چرم دوزی

29050 تومان
35000تومان
%17

مرحله ها

اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 1
1.

1-الگو ها را طبق تصویر از چرم مصنوعی جدا کنید.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 2
2.

2-برای تهیه ی زیب کیف، زیپ را به اندازه ای که از هر طرف یک سانت بزرگتر از شیار ایجاد شده در لت مورد نظر است برش می دهید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 3
3.

3-دور تا دور شیار را چسب می زند.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 4
4.

4-زیپ را به چرم متصل کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 5
5.

5-به فاصله ی نیم سانت از لبه ی شیار با سمبه ی 5/1 دور تا دور شیار را سمبه بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 6
6.

6-محل سمبه زده را دوخت بزنید و انتهای نخ ها را در هر طرف با سوزاندن محکم تر کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 7
7.

7-آستری به اندازه ی چرم خود جدا کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 8
8.

8-دور تا دور چرم و به فاصله ی نیم سانت از لبه را چسب بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 9
9.

9 -کار پس از چسب زدن باید به این صورت باشد.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 10
10.

10-کار پس از چسب زدن باید به این صورت باشد.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 11
11.

11-لبه ی کار را با فاصله ی نیم سانت سمبه ی 5/1 بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 12
12.

12-محل سمبه زده را دوخت بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 13
13.

13-انتهای نخ ها را بسوزانید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 14
14.

14-الگوی مورد نظر را بر آستری بگذارید .
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 15
15.

15-زیپ را به گونه ای که از قسمت بالا یک سانت جاگذاشتید بر نوار قبلی بگذارید و اندازه ای را که باید از استری جدا کنید علامت بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 16
16.

16-محل مشخص شده را برش بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 17
17.

17-نوار را چسب بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 18
18.

18-تمام نوار باید چب زده شود.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 19
19.

19-نوار را براستری بچسبانید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 20
20.

20-به فاصله ی نیم سانت از لبه ی کار با خودکار اکلیلی خطی صاف بکشید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 21
21.

21-محل مشخص شده را سمبه بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 22
22.

22-محل سمبه زده را دوخت کج چرم دوزی بزنید و انتهای نخ ها را با سوزاندن محکم کنید.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 23
23.

23-از پشت لت مورد نظرو بر آستری به گونه ای که در تصویر می بینید چسب بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 24
24.

24- لت زیپ را برقسمت آماده شده بچسبانید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 25
25.

25-کار به این صورت دیده می شود.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 26
26.

26-دو گوشه ی پایین کار را طبق تصویر هلالی کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 27
27.

27-لتی را که برای جای قاب عکس در نظر گرفته اید بر طلق شفاف بگذارید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 28
28.

28-طلق را به اندازه ی که در تصویر می بینید جدا کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 29
29.

29-دور تا دور قاب را چسب بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 30
30.

30-طلق را بچسبانید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 31
31.

31-شیاری را در فاصله ی یک و نیم سانتی از قسمت پایین قاب ایجاد کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 32
32.

32-آستری را به اندازه لت جدا کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 33
33.

33-دور تا دور کار را چسب بزنید دقت کنید فاصله ی بین شیار و قاب را چسب نزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 34
34.

34-کار به این صورت دیده شود.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 35
35.

35-دو لبه ی پایینی کار را هلالی کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 36
36.

36- دو لبه ی پایینی کار را هلالی کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 37
37.

37- لتی دیگر را که برای جا کارتی در نظر گرفته اید بیاورید و کارت عابر بانک روی قسمت پرزدار (یعنی قسمت پشت چرم) آن گذاشه و دو طرف کارت را خط بکشید تا عرض کارت برایتان مشخص شود.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 38
38.

38-دوباره کارت را بر چرم بگذارید به گونه ای که از بالا دو تا سه سانت فاصله داشته باشد و خط بکشید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 39
39.

39-دوباره کارت را بر چرم بگذارید به گونه ای که از بالا دو تا سه سانت فاصله داشته باشد و خط بکشید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 40
40.

40-محل خط های افقی را با کاتر برش دهید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 41
41.

41-کارت عابر را در شیار ایجاد شده قرار دهید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 42
42.

42-انتهای کارت را در پشت کار علامت بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 43
43.

43-انتهای کارت را در پشت کار علامت بزنید
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 44
44.

44-آستری را به اندازه ی عرض لت جدا کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 45
45.

45-به اندازه ی 4 سانت از آستری را تا زده و سپس چسب بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 46
46.

46-محل چسب زده را به گونه ای که انتهای تا خوردگی روی خط مشخص شده در پشت چرم است بگذارید و بچسبانید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 47
47.

47-بین دو شیار روی چرم و دو طرف چرم را چسب بزنید
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 48
48.

48-آستری را روی کار بچسبانید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 49
49.

49-جاکارتی دوم را مثل قبل اجرا کنید (انتهای کارت را مشخص کنید)
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 50
50.

50- جاکارتی دوم را مثل قبل اجرا کنید (انتهای کارت را مشخص کنید)
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 51
51.

51- دو طرف کا و بالای آنرا چسب بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 52
52.

52-دو طرف کا و بالای آنرا چسب بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 53
53.

53-آستری را روی کار بچسبانید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 54
54.

54-لت جای قاب را به لت جا کارتی باید بچسبانید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 55
55.

55-لبه ی بالای جاکارتی را چسب بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 56
56.

56- کار به این صورت دیده می شود.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 57
57.

57- کار به این صورت دیده می شود.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 58
58.

58-محل چسب زده را و دور تا دور لت قاب عکس را سمبه بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 59
59.

59-محل سمبه زده را دوخت بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 60
60.

60-کار به این صورت دیده می شود.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 61
61.

61 - کار به این صورت دیده می شود.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 62
62.

62-به صورتی که در تصویر می بینید کار را محکم کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 63
63.

63-گوشه های کار را هلالی کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 64
64.

64-گوشه های کار را هلالی کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 65
65.

65-الگوها را مطابق تصویر مهیا کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 66
66.

66-بر روی این الگو باید دکمه ی آهنربایی را متصل کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 67
67.

67-طبق تصویر جزء اول دکمه را به چرم متصل کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 68
68.

68-الگوی کوچکتر را کاملا به چسب آغشته کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 69
69.

69-الگوی کوچکتر را به الگوی بزرگتر متصل نمایید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 70
70.

70-وسط لت اصلی کار و الگوی قبلی را پیدا کنید
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 71
71.

71-محل مشخص شده را چسب بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 72
72.

72-الگو را به لت اصلی بچسبانید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 73
73.

73-محل مشخص شده را سمبه بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 74
74.

74-محل سمبه زده را دوخت بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 75
75.

75-کار به این صورت دیده می شود.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 76
76.

76-لت زیپ را از محلی که در تصویر نشان داده شده چسب بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 77
77.

77- لت چسب زده را به لت اصلی کار بچسبانید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 78
78.

78- لت جای قاب عکس را هم چسب بزنید(دقت کنید محل دوخت زده ی بالا را چسب نزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 79
79.

79-جزء دوم دکمه ی آهنربایی را طبق تصویر به کیف متصل کنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 80
80.

80-دور تا دور کیف را سمبه ی یک و نیم بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 81
81.

81-محل سمبه زده را دوخت بزنید.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 82
82.

82- کار به اتمام رسید
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم سه لت پالتویی-مرحله 83
83.

83-کار نهایی

نظرات کاربران
10 نظر
2 هفته پیش
Erfan
سلام دستتون درد نكنه خيلي عالي بود
Guest
1395/06/04
سارینا پرنیان
خیلی عالی بود کسی الگوش داره بفرسته باتشکر
Guest
1395/06/11
پشتیبان سایت
فایل دانلود الگو بالای همین صفحه تو تیتر هست.
1395/05/04
ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍﺣﺴﻴﻨﯽ
الگو میخوام
Guest
1394/12/18
مجتبی
الگوش کو کسی الگوشو داره ایمیل کنه
Guest
1394/11/08
یگانه علی مدد
من کلی رفتم وسیله براش گرفتم ولی حیف الگو نداره چکار کنم!خواهشا یک کاری بکنید.ممنون
Guest
1394/11/08
یگانه علی مدد
من کلی رفتم وسیله براش گرفتم ولی حیف الگو نداره چکار کنم!خواهشا یک کاری بکنید.ممنون
Guest
1394/10/30
فهیمه ط
عالی بود ...ولی تنوعشو بیشتر کنید ممنونم.
Guest
1394/06/11
ARASH
خیلی خوب بود ولی الگو دانلود نمیشه
Guest
1394/06/09
دریا
سلام چرا وقتی میزنم دانلود الگو،برام دانلود نمیشه؟!
Guest

برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید >> کلیک کنید.

از پروژه خوشت اومده ؟ میخواهی بسازیش ؟
در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه