سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو
اموزش کیف چرم مجلسی

اموزش کیف چرم مجلسی

چرم دوزی

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

آموزش دوخت کیف چرم مجلسی زنانه دست دوز.

    
25
7011 |

شما می توانید، با انتخاب بسته های مقابل
مواد اولیه و ابزار مورد نیاز خود را
برای انجام این پروژه، تهیه نموده و
از ساخت آن لذت ببرید

در تمام مراحل ساخت، هر سوالی داشتید
می توانید از ما بپرسید

کیف مجلسی

50000 تومان

بسته مواد اولیه چرم دوزی

29050 تومان
35000تومان
%17

مرحله ها

اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 1
1.

برای ساخت این کیف دستی زنانه از چرم مصنوعی کاراملی و چرم مصنوعی الوان طرح کاجی سفید رنگ استفاده شده است.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 2
2.

ابتدا الگوها را بر روی آستر و چرم مصنوعی  برش می زنیم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 3
3.

قطعات چرم و آستر بند کیف چرمی را چسب می زنیم واجازه می دهیم کمی هوا بخورد.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 4
4.

چرم مصنوعی و آستر را به هم می چسبانیم و اضافه های لبه ی کار را می بریم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 6
6.

محل سنبه زدن را با استفاده از سنبه ی 1.5 سوراخ می زنیم.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 7
7.

قطعات آماده شده ی بند کیف.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 8
8.

نیم سانتی متر از هر طرف را چسب زده صبر می کنیم تا کمی هوا بخورد و بعد به هم می چسبانیم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 9
9.

لبه های کار را با رنگ لبه ی چرم رنگ میزنیم.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 10
10.

از دوخت کوک ساده چرم دوزی برای این قسمت استفاده می کنیم. نحوه ی اندازه گیری نخ برای دوخت ساده به این صورت است که یک و نیم برابر قسمتی که می خواهیم دوخت بزنیم نخ را می بریم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 11
11.

شلنگ را داخل دسته قرار می دهیم.
شلنگ باید از هر طرف سه سانتی متر کوتاه تر باشد.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 12
12.

قطعات پاپیون را مانند تصویر چسب زده و اجازه می دهیم کمی هوا بخورد.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 13
13.

قطعات را به این صورت به هم می چسبانیم و صبر می کنیم تا خشک شوند.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 14
14.

محل مشخص شده بر روی قطعه ی جیب را چسب زده و اجازه می دهیم تا کمی هوا بخورد و چرم را می چسبانیم. یک سانتی متر اضافه از بالا و پایین جیب را به سمت داخل قطعه جیب می چسبانیم.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 15
15.

بعد روی آن قسمت مشخص شده برای نصب پاپیون را چسب می زنیم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 16
16.

محل تعیین شده را علامت می زنیم به این صورت و بعد سوراخ می زنیم و برای دوخت آن از دوخت پر استفاده می کنیم. برای اندازه گیری نخ دوخت هر دو برابر محل دوخت نخ را می بریم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 17
17.

دکمه ی آهن ربایی را بر روی جیب آستر نصب می کنیم. برای نصب دکمه ابتدا وسط آستر را به دست می آوریم و به اندازه ی 2.5 سانت از لبه پایین آمده و دکمه را نصب می کنیم. * محل نصب دکمه روی چرم مصنوعی علامت زده می شود اما نباید برش بخورد بلکه فقط روی آستر برش می خورد و نصب می شود. در مرحله ی بعد تمام سطح آستر و چرم را چسب زده و روی هم می چسبانیم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 18
18.

محل تعیین شده بر روی چرم را سوراخ می زنیم.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 19
19.

و دوخت زیگزاگ می زنیم. نحوه ی محاسبه ی نخ برای دوخت زیگزاگ پنج برابر محل مورد نظر برای دوخت می باشد.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 20
20.

نوار مورد نظر برای طبله ی کیف را از محل های تعیین شده سوراخ می زنیم و به اندازه ی نیم سانتی متر از اطراف چسب می زنیم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 21
21.

وسط طبله و وسط چرم را پیدا می کنیم و شورع به چسباندن دو قطعه به هم می کنیم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 22
22.

محل سنبه ها را بر روی جیب سوراخ می کنیم.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 23
23.

از دوخت دو سوزنه برای این قسمت استفاده می کنیم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 26
26.

برای این قسمت از کار از دوخت پر استفاده می کنیم.نحوه ی اندازه گیری نخ برای دوخت پر دو برابر و نیم اندازه ی محل دوخت می باشد.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 27
27.

محل تعیین شده برای نصب دسته را چسب می زنیم و صبر می کنیم تا کمی هوا بخورد.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 28
28.

دسته را در جای خود می چسبانیم و پرچ ها را نصب می کنیم.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 29
29.

از روی محل تعیین شده قطعات جلو و عقب کیف را سوراخ می زنیم.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 30
30.

بالای قسمت جلو و عقب کیف را با دوخت زیگزاگ دوخت می زنیم. روش محاسبه ی نخ برای این نوع دوخت پنج برابر قسمت مورد نظر می باشد.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 31
31.

از محل های تعیین شده بر روی الگو طبله را سوراخ می زنیم و با دوخت زیگزاگ دوخت می زنیم.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 32
32.

به اندازه ی نیم سانتی متر لبه های چرم و زیپ را چسب می زنیم و می گذاریم تا هوا بخورد.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 33
33.

به این صورت چرم ها را به زیپ می چسبانیم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 34
34.

و سر زیپ را وصل می کنیم.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 35
35.

تمام سطح آستر و نیم سانتی متر از لبه های زیپ را چسب می زنیم و اجازه می دهیم هوا بخورد.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 36
36.

سپس آستر را به چرم می چسبانیم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 37
37.

از محل های تعیین شده چرم، آستر و زیپ را سوراخ می کنیم.
طول زیپ سی سانتی متر است.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 38
38.

برای دوخت زیپ از دوخت پر استفاده می کنیم.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 39
39.

بست های ابتدا و انتهای زیپ را چسب می زنیم تا کمی هوا بخورد و بعد در محل خود نصب می کنیم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 40
40.

محل اتصال را به این صورت سوراخ می زنیم و برای آن از دوخت پر استفاده می کنیم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 41
41.

بر روی آستر پشت و جلوی کیف به اندازه ی سه سانتی متر از لبه ی بالایی کیف پایین آمده، علامت می زنیم و چسب می زنیم و اجازه می دهیم کمی هوا بخورد سپس زیپ را به این دو قسمت می چسبانیم.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 42
42.

محل مورد نظر را سوراخ می زنیم.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 43
43.

و از دوخت پر برای آن استفاده میکنیم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 44
44.

آستر و چرم را چسب می زنیم و پس از هوا خوردن به هم میچسبانیم.
جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 45
45.

طبله ی کیف و قطعات جلو و عقب کیف چرمی را با فاصله ی نیم سانتی متر از اطراف چسب می زنیم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 46
46.

طبله را به بدنه نصب می کنیم و از روی سوراخ های طبله بدنه را هم سوراخ می زنیم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 47
47.

تمام لبه های کار را با رنگ لبه چرم رنگ آمیزی می کنیم و از دوخت زیگزاگ برای دور تا دور کیف استفاده می کنیم. نخ مورد استفاده برای این قسمت را پنج تا شش برابر اندازه های محل دوخت در نظر می گیریم.

جهت مشاهده ادامه مراحل وارد حساب کاربری خود شوید : عضویت / ورود
اموزش کیف چرم مجلسی-مرحله 48
48.

نتیجه ی نهایی کار.


نظرات کاربران
25 نظر
2 هفته پیش
Erfan
سلام خسته نباشيد خيلي عالي بود ممنون از اموزشتون
Guest
2 هفته پیش
azin
خیلی عالی توضیح دادید امیدوارم بتونم بدوزم ممنون
Guest
2 هفته پیش
بهار
ممنون از آموزشتون خوب بود
Guest
1395/08/01
خسرو جوننننننننن
قیمتش چند درمیاد؟
Guest
1395/07/30
FAROKH
الگوش همش ۳تا مستطیله که یکیش یکم کوچیکتره چقده تنبلین شماها
Guest
1395/06/24
بهمن
سلام ممنون از آموزشتون خوب بود ولی دوخت زیپ بر روی آستر برای من نامفهوم بود
Guest
1395/06/24
سانیا
سلام.خسته نباشی اما الگوش کوووووووو؟
Guest
1395/05/22
maryam
سلام. پس الگوش,کو ؟
Guest
1395/05/08
سیدعلی
سلام دوستان الگوهای این مدل ها تونرم افزار چرم دوزی هس .توگالری الهام بخش یسری مدل هس اگه کسی مدل هاشو داره لطفابرامن ودوستان بزاره.ممنون
Guest
1395/04/18
ماجده
دوستان کم لطفی می کنند، چهار تا مستطیل که دیگه الگو نمی خواد. مهم مراحل و جزئیات کاره که به خوبی نشون دادید. خسته نباشید.
Guest

برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید >> کلیک کنید.

از پروژه خوشت اومده ؟ میخواهی بسازیش ؟
در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه