سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سنگ تراش نخورده اناری سایز 8


12/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده اناری سایز 8

12/000 تومان
honari-872-767
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
واحد: عدد
15 % +

سنگ تراش نخورده آماتیت سایز 8


16/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده آماتیت سایز 8

16/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_amatit
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: بنفش
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
15 % +

سنگ تراش نخورده عقیق سبز سایز 8


16/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده عقیق سبز سایز 8

16/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_aghigh_sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده (عقیق مات) چند رنگ سایز 8

16/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_aghigh_mat_chand_rang
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: چند رنگ
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
واحد: رج
18 % +

سنگ تراش نخورده کرم سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده کرم سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_kerem_siz8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: کرم
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
10 % +

سنگ تراش نخورده سبز سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده سبز سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج

سنگ تراش نخورده مشکی سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده مشکی سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_sorati_meshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: مشکی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
15 % +

سنگ تراش نخورده بنفش روشن سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده بنفش روشن سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_banafsh_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: بنفش روشن
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
20 % +

سنگ تراش نخورده بادمجانی سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده بادمجانی سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_bademjani
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: بادمجانی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
15 % +

سنگ تراش نخورده صورتی سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده صورتی سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_sorati_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: صورتی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
نا موجود

سنگ تراش نخورده مسی سایز 8


12/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده مسی سایز 8

12/000 تومان
sang_mesi_siz8
انتخاب نوع بسته

واحد: رج
نا موجود

سنگ تراش نخورده چند رنگ سفید سایز 8


12/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده چند رنگ سفید سایز 8

12/000 تومان
Sang-tarash_nakhordesiz8
انتخاب نوع بسته

واحد: رج
نا موجود

سنگ تراش نخورده چند رنگ سایز 8


12/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده چند رنگ سایز 8

12/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_chand_rang_siz8
انتخاب نوع بسته

واحد: رج
نا موجود

سنگ تراش نخورده آّبی روشن سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده آّبی روشن سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_abi_roshan
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی روشن
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
نا موجود

سنگ تراش نخورده آبی سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده آبی سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_abi
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
نا موجود

سنگ تراش نخورده قرمز سایز 8


5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده قرمز سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_sorati_ghermez
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: قرمز
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه