سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سنگ های یخی

جستجو در دسته "سنگ های یخی " :

×

سنگ یخی بیضی سفید تخت مات

650 تومان
honari-555-256
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: بیضی
نوع مهره: مات
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
×

سنگ یخی بیضی سفید شفاف

650 تومان
honari-275-91
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: بیضی
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سفید
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
×

سنگ یخی مخروطی سفید

450 تومان
honari-140-780
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: متفاوت
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سفید
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
×

سنگ یخی طرح کروی چند رنگ سایز 10

150 تومان
honari-514-613
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: کروی
نوع مهره: شفاف
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
×

سنگ یخی طرح اشک چند رنگ

500 تومان
honari-963-957
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: متفاوت
نوع مهره: شفاف
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
×

سنگ یخی گرد تخت قرمز

300 تومان
honari-139-404
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: دایره
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: قرمز
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
×

سنگ یخی بیضی آبی

400 تومان
honari-822-45
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 17mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: بیضی
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: آبی
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
×

سنگ یخی بیضی صورتی

600 تومان
honari-944-334
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: بیضی
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: صورتی
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
×

سنگ یخی گرد تخت سبز روشن

500 تومان
honari-355-467
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: دایره
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سبز
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
×

سنگ یخی قلب شکل آبی لاجوردی

500 تومان
honari-811-463
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: قلب
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: آبی
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ یخی بیضی کشیده زرد

650 تومان
×

سنگ یخی بیضی کشیده زرد

650 تومان
honari-364-798
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 30mm
جنس مهره: شیشه
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: زرد
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
×

سنگ یخی بیضی چند رنگ روشن

650 تومان
honari-804-498
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: شیشه
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: شفاف
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
رنگ پایه: چند رنگ
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ یخی چندوجهی سفید

200 تومان
×

سنگ یخی چندوجهی سفید

200 تومان
honari-409-38
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: کروی تراش خورده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سفید
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
×

سنگ یخی طرح کروی چند رنگ سایز 8

120 تومان
honari-115-862
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: کروی
نوع مهره: شفاف
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ یخی طرح مربع چند رنگ

250 تومان
×

سنگ یخی طرح مربع چند رنگ

250 تومان
honari-876-349
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: مربع
نوع مهره: شفاف
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ یخی طرح قلب چند رنگ

250 تومان
×

سنگ یخی طرح قلب چند رنگ

250 تومان
honari-774-475
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: شیشه
نوع مهره: شفاف
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: قلب
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ یخی بیضی چند رنگ

550 تومان
×

سنگ یخی بیضی چند رنگ

550 تومان
honari-24-391
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: بیضی
نوع مهره: شفاف
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ یخی مکعبی چند رنگ

400 تومان
×

سنگ یخی مکعبی چند رنگ

400 تومان
honari-862-397
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: مربع
نوع مهره: شفاف
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ یخی آبی بی شکل

300 تومان
×

سنگ یخی آبی بی شکل

300 تومان
honari-633-263
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 15mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: متفاوت
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: آبی
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ یخی گرد تخت چند رنگ

300 تومان
×

سنگ یخی گرد تخت چند رنگ

300 تومان
honari-414-372
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: دایره
نوع مهره: شفاف
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ یخی کروی آبی

250 تومان
×

سنگ یخی کروی آبی

250 تومان
honari-341-707
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: کروی
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: آبی
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ یخی کروی بنفش

250 تومان
×

سنگ یخی کروی بنفش

250 تومان
honari-492-356
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: کروی
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: بنفش
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
×

سنگ یخی چندضلعی قهوه ای روشن

150 تومان
honari-190-475
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: شیشه
نوع مهره: شفاف
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ یخی چندضلعی زرد

150 تومان
×

سنگ یخی چندضلعی زرد

150 تومان
honari-826-699
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: شیشه
رنگ پایه: زرد
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: شفاف
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ یخی بیضی سبز روشن

400 تومان
×

سنگ یخی بیضی سبز روشن

400 تومان
honari-183-628
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 17mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: بیضی
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سبز
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ یخی بیضی بنفش

400 تومان
×

سنگ یخی بیضی بنفش

400 تومان
honari-971-910
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 17mm
جنس مهره: شیشه
شکل مهره: بیضی
رنگ پایه: بنفش
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: شفاف
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ یخی قلب شکل مشکی

500 تومان
×

سنگ یخی قلب شکل مشکی

500 تومان
sang_yakhi_ghalb_meshki
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: شیشه
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سیاه
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: قلب
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ یخی
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه