سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سنگ تبتی گرد طیف آبی کد : 35


12/000 تومان
×

سنگ تبتی گرد طیف آبی کد : 35

12/000 تومان
honari-390-189
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 51
واحد: عدد

سنگ تبتی گرد نارنجی مشکی کد : 34


12/000 تومان
×

سنگ تبتی گرد نارنجی مشکی کد : 34

12/000 تومان
honari-832-458
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 33
واحد: عدد

سنگ تبتی گرد سفید توسی کد : 33


12/000 تومان
×

سنگ تبتی گرد سفید توسی کد : 33

12/000 تومان
honari-958-974
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 36
واحد: عدد

سنگ تبتی گرد بنفش کوچک کد : 32


12/000 تومان
×

سنگ تبتی گرد بنفش کوچک کد : 32

12/000 تومان
honari-390-843
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 50
واحد: عدد

سنگ تبتی گرد بنفش کد : 31


12/000 تومان
×

سنگ تبتی گرد بنفش کد : 31

12/000 تومان
honari-542-32
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 33
واحد: عدد
×

سنگ تبتی بیضوی کوچک طیف آبی کد : 29

12/000 تومان
honari-931-243
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کره بیضوی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 20
واحد: عدد
×

سنگ تبتی بیضوی بزرگ طیف صورتی کد : 27

12/000 تومان
honari-352-591
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کره بیضوی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 16
واحد: عدد

سنگ تبتی بیضی مشکی کد : 26


12/000 تومان
×

سنگ تبتی بیضی مشکی کد : 26

12/000 تومان
honari-524-254
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: بیضی تخت
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 20
واحد: عدد

سنگ تبتی قلب شکل کد : 24


12/000 تومان
×

سنگ تبتی قلب شکل کد : 24

12/000 تومان
honari-770-377
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 23
واحد: عدد

سنگ تبتی لوزی مشکی کد : 23


12/000 تومان
×

سنگ تبتی لوزی مشکی کد : 23

12/000 تومان
honari-621-662
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: لوزی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 24
واحد: عدد
×

سنگ تبتی لوزی طیف رنگی بنفش کد : 22

12/000 تومان
honari-506-351
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: لوزی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 20
واحد: عدد

سنگ تبتی لوزی سبز روشن کد : 21


12/000 تومان
×

سنگ تبتی لوزی سبز روشن کد : 21

12/000 تومان
honari-851-980
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: لوزی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 24
واحد: عدد
نا موجود

سنگ تبتی گرد طیف صورتی کد : 37


12/000 تومان
×

سنگ تبتی گرد طیف صورتی کد : 37

12/000 تومان
honari-937-581
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 51
واحد: عدد
نا موجود

سنگ تبتی گرد طیف سبز کد : 36


12/000 تومان
×

سنگ تبتی گرد طیف سبز کد : 36

12/000 تومان
honari-434-646
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 50
واحد: عدد
نا موجود

سنگ تبتی گرد سبز کد : 30


12/000 تومان
×

سنگ تبتی گرد سبز کد : 30

12/000 تومان
honari-12-899
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 40
واحد: عدد
نا موجود

سنگ تبتی بیضوی کوچک طیف صورتی کد : 28


12/000 تومان
×

سنگ تبتی بیضوی کوچک طیف صورتی کد : 28

12/000 تومان
honari-633-339
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کره بیضوی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 20
واحد: عدد
نا موجود

سنگ تبتی مستطیلی آبی لاجوردی کد : 25


12/000 تومان
×

سنگ تبتی مستطیلی آبی لاجوردی کد : 25

12/000 تومان
honari-242-638
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 18 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: مستطیل
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 22
واحد: عدد
نا موجود

سنگ تبتی لوزی سبز کد : 20


12/000 تومان
×

سنگ تبتی لوزی سبز کد : 20

12/000 تومان
sang_tabati_1
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: لوزی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 19
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه