سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سنگ فیروزه

جستجو در دسته "سنگ فیروزه" :

×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح بیضی سایز 10*8

8/500 تومان
honari-548-450
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی آبی فیروزه ای کروی 12mm

13/500 تومان
honari-711-435
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 34
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح دمبل سایز 8*14

13/500 تومان
honari-643-683
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 60
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح بیضی سایز 7*30

13/500 تومان
honari-96-699
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی تخت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 85
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح اشک سایز 11*14

13/500 تومان
honari-120-849
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 52
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح بیضی سایز 15*25

13/500 تومان
honari-511-710
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی تخت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 16
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح لوزی سایز 35*25

8/500 تومان
honari-543-11
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 35 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 12
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح مثلث سایز 20

8/500 تومان
honari-32-111
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 20
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح چهارگوش تخت سایز 20

8/500 تومان
honari-225-457
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 22
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح استوانه سایز 17

8/500 تومان
honari-341-925
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 17 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 22
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح چندوجهی سایز 20

8/500 تومان
honari-842-636
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: چندوجهیی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 20
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح بیضی سایز 30

8/500 تومان
honari-91-989
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی تخت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 14
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای سایز 25

8/500 تومان
honari-618-19
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 14
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح دایره سایز 15

8/500 تومان
honari-232-24
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 28
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح پروانه

7/000 تومان
honari-797-212
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
رنگ پایه: کرم
تعداد مهره در هر رشته: 18
اسم سنگ : هااولایت
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح دایره سایز 10

7/000 تومان
sang_firozei_tarhe_daiere_10
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
اسم سنگ : فیروزه ای
واحد: رج
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح بیضی سایز 10

4/000 تومان
sang_firozei_tarhe_beizi_firozei_10
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
اسم سنگ : فیروزه ای
واحد: رج
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح ستاره بزرگ

8/000 تومان
snag_tazini_firoze_tarhe_setare
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 22
اسم سنگ : فیروزه ای
واحد: رج
×

سنگ فیروزه ای سایز 10

17/000 تومان
sang_firozei_tazini
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 46
اسم سنگ : فیروزه ای
واحد: عدد
×

مهره سنگی فیروزه ای سایز 15

10/000 تومان
sang_firozei_siz15
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 25
اسم سنگ : فیروزه ای
واحد: رج
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح اشک سایز 10*25

13/500 تومان
honari-236-886
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 90
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح ماهی

7/000 تومان
honari-673-108
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 20
اسم سنگ : هااولایت
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح دایره سایز 4

4/000 تومان
honari-961-149
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
اسم سنگ : فیروزه ای
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح دایره سایز 6

4/000 تومان
sang_firozei_tarhe_daiere_6
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
اسم سنگ : فیروزه ای
واحد: رج
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح بیضی سایز 13

5/500 تومان
sang_firozei_tarhe_beizi_firozei
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 13 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
اسم سنگ : فیروزه ای
واحد: رج
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح ستاره کوچک

6/000 تومان
sang_tazini_tarhe_Setare_firozei_kochak
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 38
اسم سنگ : فیروزه ای
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح ستاره

6/000 تومان
sang_tazini_tarhe_Setare_firozei_motevaset
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 13 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
اسم سنگ : فیروزه ای
واحد: عدد
نا موجود
نگین سنگی فیروزه ای

2/000 تومان
×

نگین سنگی فیروزه ای

2/000 تومان
negin_sangi_firozei
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : فیروزه ای
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه