سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

تبتی

جستجو در دسته "تبتی" :

×

سنگ تبتی لوزی آبی سورمه ای

12/000 تومان
honari-364-547
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 17mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سرمه ای
تعداد مهره در هر رشته: 22
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ تبتی بیضوی مشکی سفید

12/000 تومان
honari-919-83
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
رنگ پایه: سیاه
واحد: عدد
×

سنگ تبتی گرد سفید سیاه

12/000 تومان
honari-207-376
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 22
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ تبتی استوانه ای فیروزه ای 14*11

12/000 تومان
honari-378-944
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 27
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
واحد: عدد
×

مهره تبتی کد : 19

3/000 تومان
honari-754-458
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ صنعتی
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
واحد: عدد
×

مهره تبتی کد : 17

6/000 تومان
honari-874-111
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ صنعتی
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
15 % -
مهره تبتی کد : 16

4/000 تومان
3/400 تومان
×

مهره تبتی کد : 16

15 % - 4/000 تومان3/400 تومان
mohre_tabati__1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ صنعتی
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
واحد: عدد
×

سنگ تبتی گرد سفیدطوسی کد : 33

12/000 تومان
honari-958-974
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 36
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طوسی
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
واحد: عدد
×

سنگ تبتی گرد سبز کد : 30

12/000 تومان
honari-12-899
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 40
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
واحد: عدد
×

سنگ تبتی بیضوی کوچک طیف آبی کد : 29

12/000 تومان
honari-931-243
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 20
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ تبتی بیضوی بزرگ طیف صورتی کد : 27

12/000 تومان
honari-352-591
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 16
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ تبتی بیضی مشکی کد : 26

12/000 تومان
honari-524-254
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 20
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ تبتی مستطیلی تخت آبی لاجوردی کد : 25

12/000 تومان
honari-242-638
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 22
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سرمه ای
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ تبتی لوزی تخت مشکی کد : 23

12/000 تومان
honari-621-662
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 24
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ تبتی لوزی تخت سبز روشن کد : 21

12/000 تومان
honari-851-980
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 24
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
15 % -
 سنگ تبتی لوزی تخت سبز کد :  20

12/000 تومان
10/200 تومان
×

سنگ تبتی لوزی تخت سبز کد : 20

15 % - 12/000 تومان10/200 تومان
sang_tabati_1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 22
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ تبتی بیضوی بزرگ طیف آبی

12/000 تومان
honari-447-117
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 16
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
رنگ پایه: آبی
واحد: عدد
نا موجود
مهره تبتی کد : 20

2/750 تومان
×

مهره تبتی کد : 20

2/750 تومان
honari-668-105
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ صنعتی
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
واحد: عدد
نا موجود
مهره تبتی کد : 18

3/000 تومان
×

مهره تبتی کد : 18

3/000 تومان
honari-226-376
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ صنعتی
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
واحد: عدد
×

سنگ تبتی گرد طیف صورتی کد : 37

12/000 تومان
honari-937-581
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 51
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
واحد: عدد
نا موجود
 سنگ تبتی گرد طیف سبز کد : 36

12/000 تومان
×

سنگ تبتی گرد طیف سبز کد : 36

12/000 تومان
honari-434-646
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 50
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
واحد: عدد
نا موجود
 سنگ تبتی گرد طیف آبی کد : 35

12/000 تومان
×

سنگ تبتی گرد طیف آبی کد : 35

12/000 تومان
honari-390-189
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 51
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
واحد: عدد
×

سنگ تبتی گرد نارنجی مشکی کد : 34

12/000 تومان
honari-832-458
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 33
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نارنجی
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
واحد: عدد
×

سنگ تبتی گرد بنفش کوچک کد : 32

12/000 تومان
honari-390-843
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 50
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
واحد: عدد
نا موجود
 سنگ تبتی گرد بنفش کد : 31

12/000 تومان
×

سنگ تبتی گرد بنفش کد : 31

12/000 تومان
honari-542-32
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 33
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
واحد: عدد
×

سنگ تبتی بیضوی کوچک طیف صورتی کد : 28

12/000 تومان
honari-633-339
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 20
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
نا موجود
 سنگ تبتی قلب شکل  کد :  24

12/000 تومان
×

سنگ تبتی قلب شکل کد : 24

12/000 تومان
honari-770-377
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 23
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ تبتی لوزی تخت طیف رنگی بنفش کد : 22

12/000 تومان
honari-506-351
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ صنعتی
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 20
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه