سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سنگ های آریزونا

جستجو در دسته "سنگ های آریزونا" :

×

سنگ آریزونا گرد زرد طرح دار کد264

12/000 تومان
honari-737-243
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا گرد آبی توسی کد262

12/000 تومان
honari-477-829
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
تعداد مهره در هر رشته: 38
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا لوزی آبی سورمه ای

12/000 تومان
honari-364-547
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 17mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: لوزی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سرمه ای
تعداد مهره در هر رشته: 22
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا بیضوی مشکی سفید

12/000 تومان
honari-919-83
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
رنگ پایه: سیاه
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا گرد سیاه سفید

12/000 تومان
honari-207-376
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 22
رنگ پایه: سیاه
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا بیضوی بزرگ طیف آبی

12/000 تومان
honari-447-117
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 16
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
رنگ پایه: آبی
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا استوانه ای فیروزه ای 14*11

12/000 تومان
honari-378-944
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 27
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا گرد طیف صورتی کد : 37

12/000 تومان
honari-937-581
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
تعداد مهره در هر رشته: 51
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا گرد طیف سبز کد : 36

12/000 تومان
honari-434-646
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
تعداد مهره در هر رشته: 50
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا گرد طیف آبی کد : 35

12/000 تومان
honari-390-189
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
تعداد مهره در هر رشته: 51
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا گرد نارنجی مشکی کد : 34

12/000 تومان
honari-832-458
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
تعداد مهره در هر رشته: 33
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نارنجی
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا گرد بنفش کد : 31

12/000 تومان
honari-542-32
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
تعداد مهره در هر رشته: 33
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا گرد سبز کد : 30

12/000 تومان
honari-12-899
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
تعداد مهره در هر رشته: 40
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا بیضوی کوچک طیف آبی کد : 29

12/000 تومان
honari-931-243
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: بیضی
تعداد مهره در هر رشته: 20
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا بیضوی بزرگ طیف صورتی کد : 27

12/000 تومان
honari-352-591
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: بیضی
تعداد مهره در هر رشته: 16
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا مستطیلی تخت آبی لاجوردی کد : 25

12/000 تومان
honari-242-638
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: مستطیلی
تعداد مهره در هر رشته: 22
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سرمه ای
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا لوزی تخت مشکی کد : 23

12/000 تومان
honari-621-662
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: لوزی
تعداد مهره در هر رشته: 24
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا لوزی تخت طیف رنگی بنفش کد : 22

12/000 تومان
honari-506-351
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: لوزی
تعداد مهره در هر رشته: 20
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا لوزی تخت سبز روشن کد : 21

12/000 تومان
honari-851-980
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: لوزی
تعداد مهره در هر رشته: 24
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا لوزی تخت سبز کد : 20

12/000 تومان
sang_tabati_1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: لوزی
تعداد مهره در هر رشته: 22
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: رشته(بند)
×

سنگ آریزونا گرد قرمز فیروزه ای کد263

12/000 تومان
honari-500-804
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 25
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 17mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا گرد سفیدطوسی کد : 33

12/000 تومان
honari-958-974
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
تعداد مهره در هر رشته: 36
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طوسی
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
نا موجود
 سنگ آریزونا گرد کوچک کد : 32

12/000 تومان
×

سنگ آریزونا گرد کوچک کد : 32

12/000 تومان
honari-390-843
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
تعداد مهره در هر رشته: 50
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا بیضوی کوچک طیف صورتی کد : 28

12/000 تومان
honari-633-339
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: بیضی
تعداد مهره در هر رشته: 20
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
×

سنگ آریزونا بیضی مشکی کد : 26

12/000 تومان
honari-524-254
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: بیضی
تعداد مهره در هر رشته: 20
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد
نا موجود
 سنگ آریزونا قلب شکل  کد :  24

12/000 تومان
×

سنگ آریزونا قلب شکل کد : 24

12/000 تومان
honari-770-377
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15mm
جنس مهره: سنگ
تعداد مهره در هر رشته: 23
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: قلب
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
اسم سنگ : تبتی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه