سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سایز 8

جستجو در دسته "سایز 8" :

×

سنگ تراش نخورده مرجانی قرمز مات سایز 8

13/500 تومان
honari-35-83
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 48
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده طرح ابرو باد سبز آبی سایز 8

8/500 تومان
honari-10-977
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 50
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده سایز 8 سدری

7/500 تومان
honari-81-142
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 46
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده سایز 8 زرد

7/500 تومان
honari-422-283
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 46
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده سایز 8 صورتی

7/500 تومان
honari-297-914
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 46
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده سایز 8 سبز پر رنگ

7/500 تومان
honari-482-374
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 46
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده سفید سبز سایز 8

5/500 تومان
honari-528-465
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 46
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده آبی سایز 8

5/500 تومان
honari-955-387
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 46
طرح مهره: دو رنگ
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده مسی سایز 8

12/000 تومان
sang_mesi_siz8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد مهره: رشته ای (بندی)
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده چند رنگ سفید سایز 8

12/000 تومان
Sang-tarash_nakhordesiz8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد مهره: رشته ای (بندی)
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده آماتیت سایز 8

16/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_amatit
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: بنفش
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 49
اسم سنگ : آماتیت
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده عقیق سبز سایز 8

16/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_aghigh_sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 42
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده (عقیق مات) چند رنگ سایز 8

16/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_aghigh_mat_chand_rang
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: چند رنگ
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 48
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده بادمجانی سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_bademjani
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: بادمجانی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سرمه ای
تعداد مهره در هر رشته: 48
اسم سنگ : جید
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده قرمز سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_sorati_ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: قرمز
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 48
اسم سنگ : عقیق
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده صورتی سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_sorati_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: صورتی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده طرح ابرو باد سبز سایز 8

8/500 تومان
honari-713-636
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 50
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده طرح ابرو باد صورتی سایز 8

8/500 تومان
honari-678-448
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 50
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده سایز 8 آبی پر رنگ

7/500 تومان
honari-165-972
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 46
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده سایز 8 بنفش

7/500 تومان
honari-825-745
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 46
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده اناری سایز 8

12/000 تومان
honari-872-767
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده سایز 8 قرمز مات

7/500 تومان
honari-163-969
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 50
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده چند رنگ سایز 8

12/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_chand_rang_siz8
انتخاب نوع بسته

واحد مهره: رشته ای (بندی)
واحد: رج
نا موجود
سنگ تراش نخورده کرم سایز 8

5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده کرم سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_kerem_siz8
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: کرم
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
نا موجود
سنگ تراش نخورده سبز سایز 8

5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده سبز سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_sabz
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 48
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده آّبی روشن سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_abi_roshan
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی روشن
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده مشکی سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_sorati_meshki
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: مشکی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
تعداد مهره در هر رشته: 50
اسم سنگ : یوناکیت
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده بنفش روشن سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_banafsh_roshan
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: بنفش روشن
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 50
اسم سنگ : جید
واحد: رج
نا موجود
سنگ تراش نخورده آبی سایز 8

5/500 تومان
×

سنگ تراش نخورده آبی سایز 8

5/500 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz8_abi
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه