سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سایز 6

جستجو در دسته "سایز 6" :

×

سنگ تراش نخورده سبز دریایی سایز 6

5/000 تومان
honari-497-468
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 62
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده قهوه ای براق سایز 6

8/000 تومان
honari-802-228
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
تعداد مهره در هر رشته: 65
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده زرد روشن سایز 6

5/000 تومان
honari-998-750
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 60
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده سبز سایز 6

5/000 تومان
honari-310-28
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 60
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده نارنجی تیره سایز 6

5/000 تومان
honari-888-910
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نارنجی
تعداد مهره در هر رشته: 60
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده صورتی سایز 6

5/000 تومان
honari-407-738
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 60
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده طیف سبز سایز 6

5/000 تومان
honari-316-9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 60
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده دو رنگ قهوه ای مشکی سایز 6

10/000 تومان
honari-873-64
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 70
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره: 5 mm
اسم سنگ : جید
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده دو رنگ سفید سبز سایز 6

5/000 تومان
honari-424-264
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 65
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده زرد سایز 6

5/000 تومان
honari-599-321
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 60
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : کریستال
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده صورتی روشن سایز 6

5/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz6_sorati_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: صورتی روشن
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده آّبی سایز 6

5/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_6_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سرمه ای
تعداد مهره در هر رشته: 64
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده چند رنگ سایز 6

5/000 تومان
honari-59-381
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 60
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده بنفش سایز 6

5/000 تومان
honari-612-171
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 60
واحد: عدد
نا موجود
سنگ تراش نخورده سبز سایز 5

5/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده سبز سایز 5

5/000 تومان
honari-432-312
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 70
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : جید
اندازه مهره: 5 mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده قرمز سایز 6

5/000 تومان
honari-111-44
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 60
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
اسم سنگ : عقیق
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده آبی روشن مات سایز 6

5/000 تومان
honari-282-38
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
واحد مهره: رشته ای (بندی)
واحد: عدد
×

سنگ تراش نخورده مشکی مات سایز 6

6/500 تومان
sange_tarash_nakhorde_siz6_meshki
انتخاب نوع بسته

واحد مهره: رشته ای (بندی)
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده اناری سایز 6

5/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz6_anari
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: اناری
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
نا موجود
سنگ تراش نخورده سبز سایز 6

5/000 تومان
×

سنگ تراش نخورده سبز سایز 6

5/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_siz6_sabz
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده فیروزه ای سایز 6

5/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_6_firozei
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
×

سنگ تراش نخورده سرمه ای سایز 6

5/000 تومان
sang_tarash_nakhorde_sormei_siz6
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: سرمه ای
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه