سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سنگ های یخی

جستجو در دسته "سنگ های یخی " :

×

سنگ یخی بیضی سفید مات

650 تومان
honari-555-256
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 25 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: بیضی تخت
نوع مهره: مات
واحد: عدد
×

سنگ یخی بیضی سفید شفاف

650 تومان
honari-275-91
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 25 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: بیضی تخت
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سفید
واحد: عدد
×

سنگ یخی مخروطی سفید

450 تومان
honari-140-780
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: چندوجهیی
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سفید
واحد: عدد
×

سنگ یخی چندوجهی سفید

200 تومان
honari-409-38
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: چندوجهیی
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سفید
واحد: عدد
×

سنگ یخی طرح کروی چند رنگ سایز 8

120 تومان
honari-115-862
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: کروی
نوع مهره: شفاف
واحد: عدد
×

سنگ یخی طرح کروی چند رنگ سایز 10

150 تومان
honari-514-613
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: کروی
نوع مهره: شفاف
واحد: عدد
×

سنگ یخی طرح مربع چند رنگ

250 تومان
honari-876-349
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: مربع
نوع مهره: شفاف
واحد: عدد
×

سنگ یخی طرح اشک چند رنگ

500 تومان
honari-963-957
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: اشک
نوع مهره: شفاف
واحد: عدد
×

سنگ یخی طرح قلب چند رنگ

250 تومان
honari-774-475
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
نوع مهره: شفاف
واحد: عدد
×

سنگ یخی بیضی چند رنگ

550 تومان
honari-24-391
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 25 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: بیضی تخت
نوع مهره: شفاف
واحد: عدد
×

سنگ یخی مکعبی چند رنگ

400 تومان
honari-862-397
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: چندوجهیی
نوع مهره: شفاف
واحد: عدد
×

سنگ یخی آبی بی شکل

300 تومان
honari-633-263
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 15 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: متفاوت
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: آبی
واحد: عدد
×

سنگ یخی گرد چند رنگ

300 تومان
honari-414-372
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: گرد تخت
نوع مهره: شفاف
واحد: عدد
×

سنگ یخی گرد قرمز

300 تومان
honari-139-404
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: گرد تخت
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: قرمز
واحد: عدد
×

سنگ یخی کروی آبی

250 تومان
honari-341-707
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: کروی
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: آبی
واحد: عدد
×

سنگ یخی کروی بنفش

250 تومان
honari-492-356
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: کروی
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
×

سنگ یخی چندضلعی پوست پیازی

150 تومان
honari-190-475
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
نوع مهره: شفاف
واحد: عدد
×

سنگ یخی چندضلعی زرد

150 تومان
honari-826-699
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
×

سنگ یخی بیضی آبی

400 تومان
honari-822-45
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 17 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: بیضی
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: آبی
واحد: عدد
×

سنگ یخی بیضی سبز روشن

400 تومان
honari-183-628
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 17 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: بیضی
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

سنگ یخی بیضی بنفش

400 تومان
honari-971-910
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 17 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: بیضی
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
×

سنگ یخی بیضی صورتی

600 تومان
honari-944-334
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 25 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: بیضی تخت
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: صورتی
واحد: عدد
×

سنگ یخی گرد سبز روشن

500 تومان
honari-355-467
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: گرد تخت
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

سنگ یخی قلب شکل آبی لاجوردی

500 تومان
honari-811-463
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 25 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
شکل مهره: متفاوت
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: آبی
واحد: عدد
×

سنگ یخی قلب شکل مشکی

500 تومان
sang_yakhi_ghalb_meshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه مهره: 25 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سیاه
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه