سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سایز 4 میلی متری

جستجو در دسته "سایز 4 میلی متری" :

×

سنگ تراش خورده سایز 4 سفید شیری

5/700 تومان
honari-974-618
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 96
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 سبزدریایی

5/700 تومان
honari-553-489
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 90
اسم سنگ : جید
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 آبی تیره

5/700 تومان
honari-429-812
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 90
اسم سنگ : جید
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 آبی

5/700 تومان
honari-232-637
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 90
اسم سنگ : جید
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 سفید شفاف

5/700 تومان
honari-758-635
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 آبی آسمانی

5/700 تومان
honari-24-605
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: دو رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 سبز

5/700 تومان
honari-652-440
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: ساده
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 سبز روشن

5/700 تومان
honari-143-684
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: دو رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 سبز چمنی

5/700 تومان
honari-758-672
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: دو رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 طیف نارنجی

5/700 تومان
honari-999-175
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نارنجی
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: دو رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 زرد

5/700 تومان
honari-924-306
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: ساده
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 قرمز روشن

5/700 تومان
honari-955-402
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: ساده
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 گلبهی

5/700 تومان
honari-201-984
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نارنجی
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: ساده
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 سبز لجنی

5/700 تومان
honari-830-715
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: ساده
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 چهار رنگ

5/700 تومان
honari-368-41
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: ساده
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 بنفش

5/700 تومان
honari-685-496
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: دو رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 اناری

5/700 تومان
honari-338-319
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: ساده
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 دو رنگ آبی سفید

5/700 تومان
honari-630-931
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: دو رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 آبی

5/700 تومان
honari-561-422
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: ساده
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 دودی

5/700 تومان
honari-870-977
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طوسی
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: دو رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 یاسی

5/700 تومان
honari-877-716
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: دو رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 فیروزه ای

5/700 تومان
honari-700-235
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 95
طرح مهره: ساده
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 مشکی

5/700 تومان
sang_tarash_khorde_siz4_meshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 90عدد
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
اندازه مهره: 4 mm
واحد: بسته
×

سنگ تراش خورده سایز 4 سبز تیره

5/700 تومان
tarash_khorde_siz4_sabz_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 95
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 4 صورتی کم رنگ

5/700 تومان
sang_tarash_khorde_siz4_sabz_yasi_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
رنگ مهره: صورتی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 95
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 4 سبز فیروزه ای

5/700 تومان
sang_tarash_khorde_siz4_sabz_firozei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 95
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 آّبی اطلسی

5/700 تومان
sang_tarash_khorde_siz4_abi_atlasi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 95
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 دو رنگ(سبز_سفید)

5/700 تومان
sang_tarash_khorde_siz4_2rang_sabz_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 92
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 4 سه رنگ

5/700 تومان
sang_tarash_khorde_siz4_3rang
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
رنگ مهره: سه رنگ
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 95
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 4 صورتی روشن

5/700 تومان
sang_tarash_khorde_siz4_sorati_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
رنگ مهره: صورتی روشن
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 95
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 4 صورتی

5/700 تومان
sang_tarash_khorde_siz4_sorati
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
رنگ مهره: صورتی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 95
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 4 سبز

5/700 تومان
sang_tarash_khorde_siz4_sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 95
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 4 سفید (عقیق سفید)

5/700 تومان
sang_tarash_khorde_siz4_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
رنگ مهره: عقیق سفید
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 95
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 4 زرد روشن

5/700 تومان
sang_tarash_khorde_siz4_zard_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
رنگ مهره: زرد روشن
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 95
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: رج
×

سنگ تراش خورده سایز 4 زرد

5/700 تومان
sang_tarash_khorde_siz4_zard
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
رنگ مهره: زرد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 95
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
×

سنگ تراش خورده سایز 4 آبی روشن

5/700 تومان
sang_tarash_khorde_siz4_abi_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
رنگ مهره: آبی روشن
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 95
اسم سنگ : جید
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: رج

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه