سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

صدفی

جستجو در دسته "صدفی" :

×

سنگ صدفی طرح بیضی حلقه ای تخت

4/500 تومان
honari-207-736
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30 mm
رنگ مهره: صدفی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: ۱۳
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: سفید
اسم سنگ : صدفی
نوع تراش مهره: بدون تراش
واحد: عدد
×

سنگ صدفی حلقه ای تخت آبی

4/500 تومان
honari-646-100
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 16
طرح مهره: دو رنگ
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : صدفی
واحد: عدد
×

سنگ صدفی حلقه ای تخت سبز

4/500 تومان
honari-467-703
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25 mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 15
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : صدفی
واحد: عدد
×

سنگ صدفی بیضی تخت صورتی

4/500 تومان
honari-909-639
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 17
طرح مهره: دو رنگ
رنگ پایه: صورتی
اسم سنگ : صدفی
نوع تراش مهره: بدون تراش
واحد: عدد
×

سنگ صدفی گرد تخت آبی

4/500 تومان
honari-614-234
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 20
واحد: عدد
×

سنگ صدفی مدل اشک آبی

4/500 تومان
sadafi_ashk_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 40
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : صدفی
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح دایره مرمری سفید_صورتی

5/000 تومان
sang_tazini_tarhe_daiere_marmari_sefid_sorati
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
×

سنگ صدفی تخت لوزی مرمری کرم_قهوه ای

5/000 تومان
sang_tazini_marmari_lozi_kerem_ghahvei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
جنس مهره: صدفی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
تعداد مهره در هر رشته: 26
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح دایره مرمری

5/000 تومان
sang_tazini_daiere_marmari
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
×

سنگ تزئینی صدفی گرد تخت نسکافه ای

5/000 تومان
sang_tazini_tarhe_daiere_kerem_sir
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: صدفی
شکل مهره: گرد تخت
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 20
اسم سنگ : صدفی
واحد: عدد
بزودی
سنگ صدفی طرح گل کرم

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح گل کرم

4/500 تومان
honari-958-254
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30 mm
جنس مهره: صدفی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: کرم
تعداد مهره در هر رشته: 13
واحد: عدد
×

سنگ صدفی بیضی حلقه ای تخت کرم

4/500 تومان
honari-554-177
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: صدفی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: کرم
تعداد مهره در هر رشته: 20
واحد: عدد
بزودی
سنگ صدفی بیضی تخت کرم

4/500 تومان
×

سنگ صدفی بیضی تخت کرم

4/500 تومان
honari-738-144
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: صدفی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی تخت
طرح مهره: خالدار
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: کرم
تعداد مهره در هر رشته: 20
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح گرد تخت طوسی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح گرد تخت طوسی

4/500 تومان
honari-360-724
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 21
اسم سنگ : صدفی
نوع تراش مهره: بدون تراش
رنگ پایه: طوسی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح گرد تخت صدفی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح گرد تخت صدفی

4/500 تومان
honari-420-213
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 32
نوع تراش مهره: بدون تراش
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سفید
طرح مهره: دو رنگ
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح عاج آبی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح عاج آبی

4/500 تومان
honari-940-571
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 35 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 68
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح عاج بنفش

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح عاج بنفش

4/500 تومان
honari-594-915
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 35 mm
رنگ مهره: بنفش
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 75
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح عاج و مهره

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح عاج و مهره

4/500 تومان
honari-68-190
انتخاب نوع بسته

رنگ مهره: کرم
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: ۴۳
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی مکعبی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی مکعبی

4/500 تومان
honari-872-715
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: ۸۰ الی ۹۰ مهره
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
رنگ پایه: سفید
اسم سنگ : صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی سبز کوچک

4/500 تومان
×

سنگ صدفی سبز کوچک

4/500 تومان
honari-204-66
انتخاب نوع بسته

رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
اندازه مهره: 10 mm
تعداد مهره در هر رشته: 64
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ شفاف طرح اشک

4/500 تومان
×

سنگ شفاف طرح اشک

4/500 تومان
honari-128-844
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
رنگ مهره: بی رنگ
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
تعداد مهره در هر رشته: 20
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: سفید
اسم سنگ : کریستال
واحد: عدد
×

سنگ صدفی طرح پروانه رنگ صدفی

4/500 تومان
honari-238-622
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
رنگ مهره: صدفی
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 14
اسم سنگ : صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح قلب شیری

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح قلب شیری

4/500 تومان
honari-646-899
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
رنگ مهره: شیری
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 27
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سفید
اسم سنگ : صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی چند وجهی آبی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی چند وجهی آبی

4/500 تومان
honari-182-347
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: چندوجهیی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 20
اسم سنگ : صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی مستطیلی تخت آبی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی مستطیلی تخت آبی

4/500 تومان
honari-707-554
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 26
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی صورتی

4/500 تومان
×

سنگ صدفی صورتی

4/500 تومان
honari-490-689
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: چندوجهیی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 19
رنگ پایه: صورتی
اسم سنگ : صدفی
واحد: عدد
نا موجود
سنگ صدفی طرح قلب سبز

4/500 تومان
×

سنگ صدفی طرح قلب سبز

4/500 تومان
honari-544-364
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
رنگ مهره: سبز
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 22
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : صدفی
واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح دایره چند رنگ

10/000 تومان
sang_tazini_tarhe_daiere_chand_Rang
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح بیضی بنفش_سفید

5/000 تومان
sang_tazini_banafsh_sefid
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح دایره مرمری سفید

5/000 تومان
sang_tazini_tarhe_daiere_marmari_sefid
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح مربع صورتی_نقره ای

5/000 تومان
sang_tazini_moraba_sorati_noghrei
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح مثلث مرمری خاکستری_آبی

5/000 تومان
sang_tazini_mosalas_marmari_khakestari_abi
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نا موجود
سنگ تزئینی طرح دایره بنفش

5/000 تومان
×

سنگ تزئینی طرح دایره بنفش

5/000 تومان
sang_tazini_banafash_kochak
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
×

سنگ تزئینی طرح مربع آبی روشن

5/000 تومان
sang_tazini_abi_roshan
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 20
اسم سنگ : صدفی
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه