سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سنگ های رنگی

جستجو در دسته "سنگ های رنگی" :

×

سنگ طرح کره چند رنگ

6/000 تومان
honari-728-953
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 40
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اسم سنگ : هااولایت
واحد: عدد
×

سنگ طرح قلب چند رنگ

6/000 تومان
honari-273-283
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 30
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اسم سنگ : هااولایت
واحد: عدد
×

سنگ طرح سر اسکلت چند رنگ کوچک

6/000 تومان
honari-499-413
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 40
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اسم سنگ : هااولایت
واحد: عدد
×

سنگ طرح مخروط چند رنگ

6/000 تومان
honari-744-359
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 48
اندازه مهره: 15 mm
اسم سنگ : هااولایت
واحد: عدد
×

سنگ طرح مکعب زرد

6/000 تومان
honari-348-746
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: زرد
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 36
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
اسم سنگ : هااولایت
واحد: عدد
×

سنگ طرح مکعب سبز

6/000 تومان
honari-814-368
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته:
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : هااولایت
واحد: عدد
×

سنگ طرح مکعب قرمز

6/000 تومان
honari-452-56
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: قرمز
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 36
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
اسم سنگ : هااولایت
واحد: عدد
×

سنگ طرح گل چند رنگ بزرگ

6/000 تومان
sang_rangi_gol_bozorg
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 14
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اسم سنگ : هااولایت
شکل مهره: متفاوت
واحد: عدد
نا موجود
سنگ طرح گرد چند رنگ

سنگ طرح گرد چند رنگ


6/000 تومان
×

سنگ طرح گرد چند رنگ

6/000 تومان
honari-413-502
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: گرد تخت
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 23
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اسم سنگ : هااولایت
واحد: عدد
×

سنگ طرح سر اسکلت چند رنگ بزرگ

6/000 تومان
honari-956-649
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 42
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اسم سنگ : هااولایت
واحد: عدد
نا موجود
سنگ طرح گل چند رنگ متوسط

سنگ طرح گل چند رنگ متوسط


6/000 تومان
×

سنگ طرح گل چند رنگ متوسط

6/000 تومان
honari-779-915
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25 mm
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 17
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اسم سنگ : هااولایت
شکل مهره: متفاوت
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه