سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سنگ اعلی

جستجو در دسته "سنگ اعلی" :

×

سنگ اعلی طرح برگ فیروزه ای

700 تومان
honari-11-715
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ اعلی طرح گل فیروزه ای

700 تومان
honari-844-321
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ اعلی طرح قلب آبی

10/000 تومان
honari-362-828
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : فیروزه ای
شکل مهره: متفاوت
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ اعلی طرح گرد بنفش

11/000 تومان
honari-153-247
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 40mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
رنگ مهره: بنفش
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: خالدار
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : آماتیت
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ اعلی طرح کره آبی

15/000 تومان
honari-729-298
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : فیروزه ای
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
10 % -
سنگ اعلی طرح حلقه آبی گرد تخت

10/000 تومان
9/000 تومان
×

سنگ اعلی طرح حلقه آبی گرد تخت

10 % - 10/000 تومان9/000 تومان
honari-189-123
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 45mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : فیروزه ای
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
10 % -
سنگ اعلی طرح حلقه ای سبز

10/000 تومان
9/000 تومان
×

سنگ اعلی طرح حلقه ای سبز

10 % - 10/000 تومان9/000 تومان
honari-381-618
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
شکل مهره: هندسی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
اندازه مهره: 45mm
رنگ مهره: سبز
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : فیروزه ای
تعداد مهره در هر رشته: 1
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ اعلی بیضی طرح دار بزرگ

3/500 تومان
sang_deforme_beizi_bozorg
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 40mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: شفاف
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ اعلی 8 گوش

3/000 تومان
sang_deforme_8gosh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: نارنجی
تعداد مهره در هر رشته: 1
اسم سنگ : عقیق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ اعلی بیضی تراش خورده صورتی روشن

23/000 تومان
sange_deforme_sefid_beizi_tarash
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
واحد: رج
×

سنگ اعلی مهره بنفش

23/000 تومان
sange_deforme_mohre_banafs
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گرد تخت
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 52
اسم سنگ : آماتیت
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
واحد: رج
×

سنگ اعلی دایره توسی_سفید

23/000 تومان
sange_deforme_tusi_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گرد تخت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: طوسی
تعداد مهره در هر رشته: 68
اسم سنگ : روتایل
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
واحد: رج
×

سنگ اعلی طرح پروانه شیری

700 تومان
honari-849-894
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 35mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ اعلی مستطیلی آبی روشن طرحدار

1/700 تومان
honari-37-554
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
بزودی
سنگ اعلی لوزی ابلق

3/500 تومان
×

سنگ اعلی لوزی ابلق

3/500 تومان
honari-598-997
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ابلق
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ اعلی بیضی قهوه ای طرح دار

3/900 تومان
honari-493-448
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 35mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی تخت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
×

سنگ اعلی بیضی کرم قهوه ای طرح دار

3/500 تومان
honari-430-128
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی تخت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
نا موجود
سنگ اعلی مستطیل طرح دار

3/500 تومان
×

سنگ اعلی مستطیل طرح دار

3/500 تومان
sang_deforme_mostatil_tarhdar
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 40mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: شفاف
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
نا موجود
سنگ اعلی بیضی طرح دار

3/000 تومان
×

سنگ اعلی بیضی طرح دار

3/000 تومان
Sang_deforme_beizi_tarhdar
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: هندسی
طرح مهره: ابلق
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: نارنجی
تعداد مهره در هر رشته: 1
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
واحد: عدد
نا موجود
سنگ اعلی گرد تخت آبی_سفید

23/000 تومان
×

سنگ اعلی گرد تخت آبی_سفید

23/000 تومان
sang_deforme_abi_sefid
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گرد تخت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 24
اسم سنگ : آمازونیت
اندازه مهره زیورآلات: 14
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه