سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

مروارید ساده سایز 6 سبز روشن


2/000 تومان
×

مروارید ساده سایز 6 سبز روشن

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_sabz_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: سبز روشن
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج

مروارید ساده سایز 6 نباتی


2/000 تومان
×

مروارید ساده سایز 6 نباتی

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_nabati
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: نباتی
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج

مروارید ساده سایز 6 قرمز مات


2/000 تومان
×

مروارید ساده سایز 6 قرمز مات

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_ghermez_mat
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: قرمز
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج

مروارید ساده سایز 6 صورتی


2/000 تومان
×

مروارید ساده سایز 6 صورتی

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_soratis
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: صورتی
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج

مروارید ساده سایز 6 گلبهی


2/000 تومان
×

مروارید ساده سایز 6 گلبهی

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_gplbehi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: گلبهی
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج
×

مروارید ساده سایز 6 بادمجانی تیره

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_bademjoni_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: بادمجانی تیره
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج
×

مروارید ساده سایز 6 آبی فیروزه ای

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_abi_firozei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: آبی فیروزه ای
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج

مروارید ساده سایز 6 آبی


2/000 تومان
×

مروارید ساده سایز 6 آبی

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: آبی
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج

مروارید ساده سایز 6 مسی روشن


2/000 تومان
×

مروارید ساده سایز 6 مسی روشن

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_mesi_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: مسی
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج

مروارید ساده سایز 6 زرد


2/000 تومان
×

مروارید ساده سایز 6 زرد

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_zard
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: زرد
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج

مروارید ساده سایز 6 نقره ای


2/000 تومان
×

مروارید ساده سایز 6 نقره ای

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: نقره ای
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج

مروارید ساده سایز 6 سفید


2/000 تومان
×

مروارید ساده سایز 6 سفید

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: سفید
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج

مروارید ساده سایز 6 کاراملی


2/000 تومان
×

مروارید ساده سایز 6 کاراملی

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_karameli
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: کاراملی
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج

مروارید ساده سایز 6 سبز تیره


2/000 تومان
×

مروارید ساده سایز 6 سبز تیره

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_sabz_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: سبز تیره
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج

مروارید ساده سایز 6 بنفش روشن


2/000 تومان
×

مروارید ساده سایز 6 بنفش روشن

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_banafsh_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: بنفش روشن
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج

مروارید ساده سایز 6 اناری


2/000 تومان
×

مروارید ساده سایز 6 اناری

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_anari
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج
نا موجود

مروارید ساده سایز 6 یاسی


2/000 تومان
×

مروارید ساده سایز 6 یاسی

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_yasi
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: یاسی
جنس مهره: کانی
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
واحد: رج

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه