سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

مهره نگین دار

جستجو در دسته "مهره نگین دار" :

×

مهره نگین دار سایز بزرگ بنفش سفید

1/000 تومان
honari-337-154
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سفید - بنفش
رنگ نگین : سفید - بنفش - صورتی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: بنفش
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ آبی تیره

1/000 تومان
honari-681-460
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: فیروزه ای تیره
رنگ نگین : فیروزه ای تیره
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز کوچک آبی تیره

750 تومان
honari-975-944
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: فیروزه ای تیره
رنگ نگین : فیروزه ای تیره
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ آبی سفید

1/000 تومان
honari-956-508
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: لاجوردی
رنگ نگین : لاجوردی-سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ سفید قهوه ای

1/000 تومان
honari-894-656
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سفید-قهوه ای
رنگ نگین : سفید-قهوه ای
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ زرشکی

1/000 تومان
honari-265-875
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: زرشکی
رنگ نگین : زرشکی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ آبی سفید

1/000 تومان
honari-601-248
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: آبی-سفید
رنگ نگین : آبی-سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز متوسط آبی سفید

850 تومان
honari-535-700
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی-سفید
رنگ نگین : آبی-سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ نسکافه ای

1/000 تومان
honari-816-574
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: نسکافه ای
رنگ نگین : نسکافه ای
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز متوسط نسکافه ای

850 تومان
honari-256-34
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: نسکافه ای
رنگ نگین : نسکافه ای
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز متوسط زرد

850 تومان
honari-77-777
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: زرد
رنگ نگین : زرد
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: زرد
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز کوچک زرد

750 تومان
honari-245-707
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: زرد
رنگ نگین : زرد
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: زرد
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ زرد سفید

1/000 تومان
honari-591-104
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: زرد-سفید
رنگ نگین : زرد-سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز متوسط زرد سفید

850 تومان
honari-355-599
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: سفید-زرد
رنگ نگین : سفید-زرد
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ سفید طلایی

1/000 تومان
honari-288-703
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: سفید - خردلی
رنگ نگین : سفید - طلایی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: طلایی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ قرمز سفید

1/000 تومان
honari-672-228
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: قرمز - سفید
رنگ نگین : قرمز - نارنجی - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز متوسط قرمز سفید

850 تومان
honari-109-561
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: قرمز - سفید
رنگ نگین : قرمز - نارنجی - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز متوسط آبی روشن

850 تومان
honari-709-185
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: آبی روشن
رنگ نگین : آبی روشن
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز کوچک آبی روشن

750 تومان
honari-327-785
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: آبی روشن
رنگ نگین : آبی روشن
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ لاجوردی سیر

1/000 تومان
honari-995-604
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: آبی لاجوردی
رنگ نگین : آبی لاجوردی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ مشکی سفید

1/000 تومان
honari-318-622
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: مشکی
رنگ نگین : مشکی - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سیاه
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز متوسط مشکی سفید

850 تومان
honari-916-158
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: مشکی
رنگ نگین : مشکی - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سیاه
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز کوچک مشکی سفید

750 تومان
honari-689-352
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: مشکی
رنگ نگین : مشکی - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سیاه
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ آبی دو رنگ

1/000 تومان
honari-932-56
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: آبی
رنگ نگین : آبی - آبی روشن - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز کوچک آبی دو رنگ

750 تومان
honari-288-494
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: آبی
رنگ نگین : آبی - آبی روشن - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ آبی تیره

1/000 تومان
honari-154-844
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: آبی تیره
رنگ نگین : آبی تیره
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز کوچک قرمز زرد

750 تومان
honari-209-750
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: قرمز
رنگ نگین : قرمز - زرد
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز متوسط سفید مشکی

850 تومان
honari-443-101
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: سفید
رنگ نگین : سفید-مشکی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ قرمز ساده

1/000 تومان
honari-279-134
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: قرمز
رنگ نگین : قرمز
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز کوچک قرمز ساده

750 تومان
honari-678-605
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: قرمز
رنگ نگین : قرمز
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ کرم

1/000 تومان
honari-848-103
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: کرم
رنگ نگین : کرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز کوچک یاسی - سفید

750 تومان
honari-402-501
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: یاسی
رنگ نگین : یاسی - سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: بنفش
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ یاسی

1/000 تومان
honari-546-305
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: یاسی
رنگ نگین : یاسی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: بنفش
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز متوسط یاسی

850 تومان
honari-648-701
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
رنگ مهره: یاسی
رنگ نگین : یاسی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: بنفش
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز کوچک یاسی

750 تومان
honari-544-955
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: یاسی
رنگ نگین : یاسی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: بنفش
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد
×

مهره نگین دار سایز بزرگ صورتی سفید

1/000 تومان
honari-515-175
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
رنگ مهره: صورتی
رنگ نگین : سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : کریستال
طرح مهره: نگین دار
تعداد مهره در هر رشته: 1 عدد
رنگ پایه: صورتی
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره نگین دار
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه