سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

سایز 4

جستجو در دسته "سایز 4" :

×

سنگ کریستال شفاف سایز 4 سبز

3/000 تومان
honari-749-612
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 100
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
واحد: عدد
30 % -
سنگ کریستال مات سایز 4 زرد مات

3/000 تومان
2/100 تومان
×

سنگ کریستال مات سایز 4 زرد مات

30 % - 3/000 تومان2/100 تومان
honari-67-203
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 4 mm
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 100
نوع مهره: مات
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مات سایز 4 قرمز لوزی با طرح هفت رنگ

3/000 تومان
honari-589-603
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 4 mm
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 100
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مات سایز 4 سفید شفاف

3/000 تومان
honari-73-69
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 4 mm
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 100
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مات سایز 4 قرمز روشن

3/000 تومان
honari-776-22
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 4 mm
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 100
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مات سایز 4 مشکی مات

3/000 تومان
honari-187-212
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 4 mm
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سیاه
تعداد مهره در هر رشته: 100
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مات سایز 4 قرمز مات

3/000 تومان
honari-855-894
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قرمز
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 4 mm
تعداد مهره در هر رشته: 110
واحد: عدد
×

سنگ کریستال شفاف سایز 4 سبز سیدی روشن

30 % - 3/000 تومان2/100 تومان
kiristal_siz4_shafaf_sabz_seiedi_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
اسم سنگ : کریستال
واحد: رج
×

سنگ کریستال شفاف سایز 4 زرد روشن

3/000 تومان
kiristal_siz4_shafaf_zard_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
اسم سنگ : کریستال
واحد: رج
×

سنگ کریستال شفاف سایز 4 آبی

3/000 تومان
kiristal_siz4_shafaf_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
اسم سنگ : کریستال
واحد: رج
×

سنگ کریستال شفاف سایز 4 قرمز

3/000 تومان
kiristal_siz4_shafaf_ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
اسم سنگ : کریستال
واحد: رج
×

سنگ کریستال مات سایز 4 قرمز با طرح هفت رنگ

3/000 تومان
honari-594-166
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 4 mm
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 100
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مات سایز 4 رنگارنگ با دانه اشک

3/000 تومان
honari-355-269
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
اسم سنگ : کریستال
اندازه مهره: 4 mm
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 80
واحد: عدد
×

سنگ کریستال مات سایز 4 سبز مات

3/000 تومان
kiristal_siz4_sabz_mat
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: مات
اسم سنگ : کریستال
واحد: رج
×

سنگ کریستال شفاف سایز 4 اناری

3/000 تومان
kiristal_siz4_shafaf_anari
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ شیشه
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
اسم سنگ : کریستال
واحد: رج

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه