سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

قاب گردنبند

جستجو در دسته "قاب گردنبند" :

×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 66

800 تومان
honari-137-269
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 29*22 mm
نوع آبکاری : متوسط
اندازه حلقه: 3mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: بیضی
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد 58

600 تومان
honari-38-917
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 28*32 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 36

600 تومان
honari-540-147
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 21*27mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 35

1/200 تومان
honari-591-260
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 36 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 23

1/500 تومان
honari-746-892
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 32*41 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: مربع
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 22

1/200 تومان
honari-288-109
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 29*38 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: مربع
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 20

1/500 تومان
honari-72-931
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 52*27 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 19

1/600 تومان
honari-959-922
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 37 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز نقره ای طرح قاب 9381

1/000 تومان
aviz_tarhe_ghab9379
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : متوسط
اندازه : 32*23 MM
رنگ یراق: نقره ای
طرح قاب آویز گردنبند: بیضی
واحد: عدد
×

آویز طلایی طرح لوزی 9379

1/000 تومان
aviz_tarhe_lozi9379
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : متوسط
اندازه : 48*28MM
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
×

پلاک آویز طلایی طرح دایره

3/500 تومان
pelak_aviz_talaie_tarhe_daiere
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
اندازه : قطر 25 mm
واحد: عدد
×

پلاک آویز طلایی طرح مربع کوچک

3/500 تومان
pelak_aviz_talaie_tarhe_moraba_kochak
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20*25 MM
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب آویز گردنبند: مربع
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی طرح قاب زرده قلم 9531

800 تومان
pelak_ghab_zard9531
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 9*9 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
نوع پلاک: دستبندی
جنس آویز: زینک
رنگ آویز: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز واسطه طرح اشک طلایی

600 تومان
aviz_vasetei_tarhe_ashk
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 15*27 mm
نوع آبکاری آویز: خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ پایه: طلایی
طرح پلاک: متفاوت
واحد: عدد
×

آویز واسطه طرح گل

1/200 تومان
aviz_tarhe_gole_vasete_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 35mm
نوع آبکاری آویز: خوب
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
نوع آویز پلاک: گردنبندی
نوع آبکاری : خوب
طرح پلاک: گل
واحد: عدد
×

آویز طرح قاب طلایی

1/000 تومان
aviz_tarhe_ghab_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 35*18 mm
نوع آبکاری آویز: درجه یک
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
نوع پلاک: آویز
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ پایه: طلایی
نوع آبکاری : متوسط
طرح پلاک: هندسی
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 72

1/000 تومان
honari-169-881
انتخاب نوع بسته


اندازه : 48*27mm
نوع آبکاری : خوب
اندازه حلقه: 3mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: دوك
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 71

800 تومان
honari-915-706
انتخاب نوع بسته


اندازه : 25mm
نوع آبکاری : خوب
اندازه حلقه: 7mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 70

800 تومان
honari-989-904
انتخاب نوع بسته


اندازه : 18mm
نوع آبکاری : متوسط
اندازه حلقه: 3mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 69

800 تومان
honari-113-753
انتخاب نوع بسته


اندازه : 38*28mm
نوع آبکاری : خوب
اندازه حلقه: 6mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: بیضی
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 68

800 تومان
honari-904-265
انتخاب نوع بسته


اندازه : 38*29mm
نوع آبکاری : خوب
اندازه حلقه: 7mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: بیضی
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 67

800 تومان
honari-636-554
انتخاب نوع بسته


اندازه : 38*28mm
اندازه حلقه: 3mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: بیضی
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 65

800 تومان
honari-690-222
انتخاب نوع بسته


اندازه : 22mm
نوع آبکاری : متوسط
اندازه حلقه: 3mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 64

800 تومان
honari-833-931
انتخاب نوع بسته


اندازه : 25mm
نوع آبکاری : خوب
اندازه حلقه: 3mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 63

800 تومان
honari-748-358
انتخاب نوع بسته


اندازه : 23mm
نوع آبکاری : متوسط
اندازه حلقه: 3mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 62

800 تومان
honari-900-731
انتخاب نوع بسته


اندازه : 30mm
نوع آبکاری : متوسط
اندازه حلقه: 3mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 60

800 تومان
honari-399-850
انتخاب نوع بسته


اندازه : 28 mm
نوع آبکاری : خوب
اندازه حلقه: 4mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد 59

600 تومان
honari-962-460
انتخاب نوع بسته


اندازه : 24*33 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد 57

600 تومان
honari-438-741
انتخاب نوع بسته


اندازه : 25*32 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد 56

600 تومان
honari-889-361
انتخاب نوع بسته


اندازه : 25*30 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد 55

600 تومان
honari-524-321
انتخاب نوع بسته


اندازه : 38*33 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

قاب آویز زرده قلم طرح پروانه کد 54

600 تومان
honari-196-429
انتخاب نوع بسته


اندازه : 27*23 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 53

800 تومان
honari-715-955
انتخاب نوع بسته


اندازه : 30*48 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: بیضی
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 52

800 تومان
honari-536-991
انتخاب نوع بسته


اندازه : 37*28 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: بیضی
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 51

600 تومان
honari-627-214
انتخاب نوع بسته


اندازه : 23*32 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: مربع
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 50

800 تومان
honari-581-936
انتخاب نوع بسته


اندازه : 26 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: مربع
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه