سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

نخ دمسه

×

نخ های دمسه

1/211/400 تومان
nakh_dmc
محتویات بسته
20 % -
نخ دمسه  ابریشمی رنگ 745

3/250 تومان
2/600 تومان
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 745

20 % - 3/250 تومان2/600 تومان
nakh_demse_farance_abrishami_745
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع رنگ: ساده
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس : ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
واحد: عدد
20 % -
نخ دمسه  ابریشمی رنگ 434

3/250 تومان
2/600 تومان
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 434

20 % - 3/250 تومان2/600 تومان
nakh_demse_farance_abrishami_434
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع رنگ: ساده
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس : ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
واحد: عدد
20 % -
نخ دمسه  ابریشمی رنگ 602

3/250 تومان
2/600 تومان
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 602

20 % - 3/250 تومان2/600 تومان
nakh_demse_farance_abrishami_602
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع رنگ: ساده
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس : ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
واحد: عدد
20 % -
نخ دمسه  ابریشمی رنگ 472

3/250 تومان
2/600 تومان
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 472

20 % - 3/250 تومان2/600 تومان
nakh_demse_farance_abrishami_472
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع رنگ: ساده
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس : ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
واحد: عدد
نخ دمسه رنگ 938

1/900 تومان
×

نخ دمسه رنگ 938

1/900 تومان
nakh_demse_farance_938
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع رنگ: ساده
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس : پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
واحد: عدد
نا موجود
نخ دمسه  ابریشمی رنگ 307

3/250 تومان
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 307

3/250 تومان
nakh_demse_farance_abrishami_307
انتخاب نوع بسته


نوع رنگ: ساده
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس : ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه