سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

پارچه و تور شماره دوزی

جستجو در دسته "پارچه و تور شماره دوزی" :

×

فیلامنت شماره دوزی سفید مشکی 22*15

17/000 تومان
honari-904-578
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: سفید
کانت: 14
نوع بافت: سوزن باف
واحد: عدد
×

فیلامنت شماره دوزی قهوه ای 22*15

17/000 تومان
honari-194-916
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: قهوه ای
کانت: 14
نوع بافت: سوزن باف
واحد: عدد
×

فیلامنت شماره دوزی قهوه ای توسی 22*15

17/000 تومان
honari-431-928
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: دورنگ قهوه ای و طوسی
کانت: 14
نوع بافت: سوزن باف
واحد: عدد
×

فیلامنت شماره دوزی مشکی 22*15

17/000 تومان
honari-981-941
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: مشکی
کانت: 14
نوع بافت: سوزن باف
واحد: عدد
×

فیلامنت شماره دوزی توسی 22*15

17/000 تومان
honari-74-113
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: طوسی
کانت: 14
نوع بافت: سوزن باف
واحد: عدد
×

فیلامنت شماره دوزی قرمز 22*15

17/000 تومان
honari-699-239
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: قرمز
کانت: 14
نوع بافت: سوزن باف
واحد: عدد
×

فیلامنت شماره دوزی نارنجی 22*15

17/000 تومان
honari-6-746
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: نارنجی
کانت: 14
نوع بافت: سوزن باف
واحد: عدد
×

فیلامنت شماره دوزی سفید 22*15

17/000 تومان
honari-909-821
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: سفید
کانت: 14
نوع بافت: سوزن باف
واحد: عدد
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت صورتی چرک

20/000 تومان
honari-716-236
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


درجه کیفیت: درجه یک
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
رنگ پایه: صورتی
واحد: عدد
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت زرد پر رنگ

20/000 تومان
honari-35-153
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


درجه کیفیت: درجه یک
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت سبز زیتونی

20/000 تومان
honari-223-858
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


درجه کیفیت: درجه یک
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

پارچه شماره دوزی نسکافه ای روشن 12 کانت کد4235

27/000 تومان
honari-10-225
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
عرض پارچه: 140cm
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی نسکافه ای 12 کانت کد4707

27/000 تومان
honari-116-67
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی قهوه ای 12 کانت کد4744

27/000 تومان
honari-620-998
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: قهوه ای
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی قرمز 12 کانت کد5706

27/000 تومان
honari-923-660
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: قرمز
رنگ پایه: قرمز
عرض پارچه: 140cm
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی صورتی روشن12 کانت کد5105

27/000 تومان
honari-382-14
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: صورتی
رنگ پایه: صورتی
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی صورتی12 کانت کد5902

27/000 تومان
honari-57-794
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: صورتی
رنگ پایه: صورتی
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی نارنجی 12 کانت کد3610

27/000 تومان
honari-764-797
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: نارنجی
رنگ پایه: نارنجی
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی زرد 12 کانت کد2502

27/000 تومان
honari-984-873
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: زرد
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی زرشکی12 کانت کد 6940

27/000 تومان
honari-922-422
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قرمز
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی سبز روشن 12 کانت کد7513

27/000 تومان
honari-908-414
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: سبز
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی سبز زیتونی تیره 12 کانت کد 7529

27/000 تومان
honari-177-122
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: سبز
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن سفید 16 کانت

20/000 تومان
honari-614-787
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


کانت: 16
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: سفید
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 50cm
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن سفید 11 کانت

20/000 تومان
honari-533-768
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: سفید
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 50cm
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن کرم 14 کانت

20/000 تومان
honari-894-856
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پارچه: کرم
کانت: 14
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: کرم
عرض پارچه: 50cm
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن آبی تیره 14 کانت

20/000 تومان
honari-568-805
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پارچه: آبی تیره
کانت: 14
عرض پارچه: 50cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: آبی
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن قرمز 14 کانت

20/000 تومان
honari-127-830
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پارچه: قرمز
کانت: 14
عرض پارچه: 50cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قرمز
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن صورتی 14 کانت

20/000 تومان
honari-216-261
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پارچه: صورتی
کانت: 14
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 50cm
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن سفید 14 کانت

20/000 تومان
parche_shomare_pan_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پارچه: سفید
کانت: 14
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 50cm
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی24 کانت سفید

23/000 تومان
honari-68-347
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: سفید
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
رنگ پایه: سفید
واحد: عدد
×

پارچه شماره دوزی 12 کانت سفید

27/000 تومان
honari-343-655
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: سفید
کانت: 12
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 140cm
واحد: عدد
×

پارچه شماره دوزی کتان 14 کانت شیری

25/000 تومان
honari-614-171
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: شیری
عرض پارچه: 2m
کانت: 14
رنگ پایه: کرم
واحد: عدد
×

نوار شماره دوزی دمسه فرانسه کرم عرض 5cm

32/000 تومان
honari-906-363
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: کرم
عرض: 5 cm
کانت: 24
رنگ پایه: کرم
واحد: متر
×

نوار شماره دوزی دمسه فرانسه سفید عرض 4.8cm

32/000 تومان
honari-771-226
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: سفید
عرض: 4.8 cm
کانت: 24
رنگ پایه: سفید
واحد: متر
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت بنفش روشن

20/000 تومان
honari-233-43
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پارچه: بنفش
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت نارنجی روشن

20/000 تومان
honari-691-383
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پارچه: نارنجی روشن
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: نارنجی
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه