سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

نوار ماکارونی

جستجو در دسته "نوار ماکارونی " :

×

نوار ماکارونی 2 میلی متری بنفش کد: 3119

100 تومان
honari-824-156
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: بنفش
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
رنگ پایه: بنفش
اندازه طول: رول
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری نارنجی نئونی کد: 3070

100 تومان
honari-270-884
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: نارنجی نئونی
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
رنگ پایه: نارنجی
اندازه طول: رول
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری آبی کد: 3153

100 تومان
honari-395-875
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: آبی
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
رنگ پایه: آبی
اندازه طول: رول
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری صورتی کد:3077

100 تومان
navar_makaroni_2mm_3077
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: صروتی تیره
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: صورتی
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری بنفش کد:3083

100 تومان
navar_makaroni_2mm_3083
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: بنفش روشن
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: بنفش
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری زرد کد:3016

100 تومان
navar_makaroni_2mm_3016
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: زرد
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: زرد
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری عسلی کد:3010

40 % - 100 تومان50 تومان
navar_makaroni_2mm_3010
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: عسلی
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: زرد
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری زرشکی کد:3092

100 تومان
navar_makaroni_2mm_3092
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: زرشکی
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: قرمز
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری قهوه ای کد:8135

100 تومان
navar_makaroni_2mm_8135
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: قهوه ای تیره
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: قهوه ای
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری سبز کد:8312

100 تومان
navar_makaroni_2mm_8312
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: سبز کاهویی
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: سبز
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: بسته
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری مشکی کد:3173

100 تومان
navar_makaroni_2mm_3173
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: مشکی
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: سیاه
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری آبی کد:3163

100 تومان
navar_makaroni_2mm_3163
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: آبی نفتی
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: آبی
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری قرمز کد:3095

100 تومان
navar_makaroni_2mm_3095
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: قرمز
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: قرمز
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری بنفش کد:3087

100 تومان
navar_makaroni_2mm_3087
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: بنفش تیره
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: بنفش
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری آبی کد:3160

100 تومان
navar_makaroni_2mm_3160
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: آبی
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: آبی
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری سبز کد:3033

100 تومان
navar_makaroni_2mm_3033
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: سبز
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: سبز
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری صورتی کد: 3080

100 تومان
honari-948-591
انتخاب نوع بسته


رنگ: صورتی
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
رنگ پایه: صورتی
اندازه طول: رول
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری صورتی کد:3053

100 تومان
navar_makaroni_2mm_3053
انتخاب نوع بسته


رنگ: صورتی روشن
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: صورتی
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری قهوه ای کد:3128

100 تومان
navar_makaroni_2mm_3128
انتخاب نوع بسته


رنگ: قهوه ای روشن
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: قهوه ای
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری استخوانی کد:3004

100 تومان
navar_makaroni_2mm_3004
انتخاب نوع بسته


رنگ: استخوانی
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: کرم
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری سفید کد:3001

100 تومان
navar_makaroni_2mm_3001
انتخاب نوع بسته


رنگ: سفید
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: سفید
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری صورتی کد:3058

100 تومان
navar_makaroni_2mm_3058
انتخاب نوع بسته


رنگ: صورتی
نوع رنگ: براق
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: صورتی
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
واحد: متر

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه