سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

قلم مو

جستجو در دسته "قلم مو" :

پالت رنگ

1/000 تومان
×

پالت رنگ

1/000 تومان
paletrang
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
×

قلم مو چینی 12 عددی قرمز

5/000 تومان
ghalamo_12adadi_chini
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت سر قلم مو: چند شماره
نوع سر قلم مو: تخت
جنس دسته قلم مو: چوبی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: China
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز سه صفر

2/500 تومان
dasteghermez_000
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت سر قلم مو: 0.3
نوع سر قلم مو: گرد
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز دو صفر

2/600 تومان
dasteghermez_00
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت سر قلم مو: 0.2
نوع سر قلم مو: گرد
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

کاردک پلاستیکی 5 عددی دانکار

3/000 تومان
kardak_pelastiki_5adadi_dancar
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: پلاستیکی
سازنده تیغه کاردک: Dancar
واحد: عدد
×

وود گرینر لوزی فیروزه ای

8/500 تومان
vod_greiner_lozi_firozei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

وود گرینر نیم گرد شانه ای زرد

10/000 تومان
vod_gereiner_zard_shanei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

وود گرینر نیم گرد قرمز

8/500 تومان
vod_gereiner_sade_ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

قلم مو چینی 12 عددی کرم

5/000 تومان
ghalamo_chini_12taie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: گرد
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: China
ضخامت سر قلم مو: چند شماره
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 15 میلی متری کد:3

3/850 تومان
cardak_felezi_03
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده تیغه کاردک: Cadence
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 15 میلی متری کد:6

3/850 تومان
cardak_felezi_noktiz_6
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده تیغه کاردک: Cadence
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 20 میلی متری کد:8

3/850 تومان
cardak_felezi_noktiz_8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده تیغه کاردک: Cadence
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 10 میلی متری کد:10

5/000 تومان
cardak_felezi_mosalasi_10
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده تیغه کاردک: Cadence
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 20 میلی متری کد:12

5/000 تومان
cardak_felezi_mosalasi_12
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده تیغه کاردک: Cadence
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 15 میلی متری کد:17

3/850 تومان
cardak_felezi_mosalasi_17
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده تیغه کاردک: Cadence
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 15 میلی متری کد:25

3/850 تومان
cardak_felezi_mosalasi_25
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده تیغه کاردک: Cadence
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 23 میلی متری کد:15

3/850 تومان
cardak_felezi_mosalasi_15
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده تیغه کاردک: Cadence
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 23 میلی متری کد:16

5/000 تومان
cardak_felezi_mosalasi_16
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده تیغه کاردک: Cadence
واحد: عدد
×

قلم موی استنسیل سایز 20

6/000 تومان
ghalamo-dgh-rahavard-20-stansil
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: گرد
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 20
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

قلم موی زمینه هنرجویی دسته نارنجی سایز 30 ره آورد

9/000 تومان
naghashi-ghalamoo-zamine-honarjooi-narenji-size30
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: تخت
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 30
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

قلم موی زمینه هنرجویی دسته نارنجی سایز 25 ره آورد

8/000 تومان
naghashi-ghalamoo-zamine-honarjooi-narenji-size25
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: تخت
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 25
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز24 ره آورد

9/200 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size24
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: تخت
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 24
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز20 ره آورد

9/000 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size20
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: تخت
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 20
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز16 ره آورد

6/500 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size16
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: تخت
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 16
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 12 ره آورد

6/000 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size12
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: تخت
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 12
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 8 ره آورد

4/300 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: تخت
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 8
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 4 ره آورد

3/000 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size4
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: تخت
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 4
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 0 ره آورد

2/000 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size0
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: تخت
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 0
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

قلم موی استنسیل سایز 16

5/350 تومان
ghalamo-dgh-rahavard-16-stansil
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: گرد
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 16
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

قلم موی استنسیل سایز 14

4/750 تومان
dasteghermez-14-stansil
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: گرد
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 14
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

سری قلم موی تخت 8 عددی قهوه ای

35/000 تومان
100-ghalamo_ghermez-takht-ser
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: تخت
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: چند شماره
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

سری قلم موی تخت 8عددی کرم

30/000 تومان
ghalamo-seri-kerem
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: تخت
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: چند شماره
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
واحد: عدد
×

قلم موی گرد مو بلند سایز یک ره آورد

2/600 تومان
rah-ghalamo_1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: گرد
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 1
ارتفاع موی قلم مو: بلند
واحد: عدد
×

قلم موی گرد مو بلند سایز صفر ره آورد

2/450 تومان
rah-n-ghalamo_0
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: گرد
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 0
ارتفاع موی قلم مو: بلند
واحد: عدد
×

قلم موی گرد مو بلند سایز دو صفر ره آورد

2/500 تومان
ghalamo-n-00
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: گرد
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 0.2
ارتفاع موی قلم مو: بلند
واحد: عدد
×

قلم موی گرد مو بلند سایز سه صفر ره آورد

2/000 تومان
rah-n-ghalamo_0.3
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سر قلم مو: گرد
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
سازنده قلم مو: رهاورد
ضخامت سر قلم مو: 0.3
ارتفاع موی قلم مو: بلند
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه