سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

ترانسفر خارجی دکوراتیو

جستجو در دسته "ترانسفر خارجی دکوراتیو" :

×

ترانسفر خارجی طرح مستطیلی گلدار کوچک

1/000 تومان
honari-858-969
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 15 * 5
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
انواع طرح دکوراتیو: حاشیه
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
رنگ ترانسفر: طلایی
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح مستطیلی گلدار بزرگ

2/500 تومان
honari-914-643
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 29.5 * 14.5
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
انواع طرح دکوراتیو: حاشیه
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
رنگ ترانسفر: طلایی
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح مربعی گل آبی زمینه زرد کد 57324

2/000 تومان
honari-151-198
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 21 * 10 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: هندسی
رنگ ترانسفر: چند رنگ
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح گل ریز صورتی کد 26353

1/500 تومان
honari-712-522
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 15 * 15 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: گل
رنگ ترانسفر: چند رنگ
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح گلدان گل ریز کد 11307-20

2/000 تومان
honari-173-265
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 30 * 19 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: گل
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح خالدار کد 12328-25

8/500 تومان
honari-453-825
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 39 * 29 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: هندسی
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح گل کد 646839

8/500 تومان
honari-460-317
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 40 * 30 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ پایه: نارنجی
ابعاد حدودی ترانسفر: 30*42 cm
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: گل
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح گل قهوه ای کد 747461

8/500 تومان
honari-331-299
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 39*31 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: گل
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح گل ریز صورتی و زرد 66*46

8/500 تومان
transfer_khareji_soorati_zard
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 66 * 46 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ پایه: صورتی
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: گل
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح مرغابی کوچک کد 57272

2/000 تومان
honari-231-786
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 14 * 11 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
انواع طرح دکوراتیو: حیوان
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
رنگ ترانسفر: سیاه و سفید
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح مرغابی بزرگ کد 57272

2/000 تومان
honari-452-561
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 15 * 14 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: حیوان
رنگ ترانسفر: سیاه و سفید
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح مربعی گل آبی زمینه سفید کد 57073

2/000 تومان
honari-879-445
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 19 * 9 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: هندسی
رنگ ترانسفر: چند رنگ
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح شاخه گل زرد کد 49965

1/000 تومان
honari-576-846
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 14 * 13 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: گل
رنگ ترانسفر: چند رنگ
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح گل کد 25794

1/000 تومان
honari-113-526
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 21 * 10 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: گل
واحد: عدد
نا موجود
ترانسفر خارجی  گل رز  6mis

1/000 تومان
×

ترانسفر خارجی گل رز 6mis

1/000 تومان
honari-717-609
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 22 * 7 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: گل
واحد: عدد
نا موجود
ترانسفر خارجی  گل رز  8mis

1/000 تومان
×

ترانسفر خارجی گل رز 8mis

1/000 تومان
honari-333-285
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 19 * 10 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: گل
واحد: عدد
نا موجود
ترانسفر خارجی  گل رز   12mis

1/500 تومان
×

ترانسفر خارجی گل رز 12mis

1/500 تومان
honari-645-761
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 27 * 13 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: گل
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح گل سه تایی کد 11987-80

1/000 تومان
honari-191-96
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 25 * 8 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: گل
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح گل صورتی کد 25794

2/000 تومان
honari-541-700
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 30 * 16 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: گل
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح گل ریز صورتی و سفید کد 18862

2/000 تومان
honari-698-812
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 37 * 14 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: گل
واحد: عدد
نا موجود
ترانسفر خارجی  گل رز  mis 24

3/000 تومان
×

ترانسفر خارجی گل رز mis 24

3/000 تومان
honari-748-801
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 27*27
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: گل
ابعاد حدودی ترانسفر: کوچکتر از 25*35
واحد: عدد
×

ترانسفر خارجی طرح گل رز سفید و صورتی کد۲۶۳۵۳

8/500 تومان
honari-411-971
انتخاب نوع بسته

ابعاد حدودی ترانسفر : 38 * 31 cm
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
رنگ پایه: صورتی
نوع ترانسفر: معمولی
سازنده ترانسفر: ایتالیا
انواع طرح دکوراتیو: گل
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه