سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

پارچه خالدار ریز

جستجو در دسته "پارچه خالدار ریز" :

×

پارچه خالدار ریز آبی

4/200 تومان
khaldar_riz_abi_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پارچه: 85% پنبه
کشور سازنده: ایران
میزان آهار: کم
رنگ پایه: آبی
عرض پارچه: 90cm
شرکت تولید کننده: نساجی نقش رنگ
کاربرد پارچه: لباس عروسک - سرویس خواب - آشپزخانه
اندازه طرح روی پارچه: 1mm
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز کله غازی تیره

4/200 تومان
khaldar_riz_kaleghazi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پارچه: 85% پنبه
کشور سازنده: ایران
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سبز
عرض پارچه: 90cm
شرکت تولید کننده: نساجی نقش رنگ
کاربرد پارچه: لباس عروسک - سرویس خواب - آشپزخانه
اندازه طرح روی پارچه: 1mm
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز زرشکی

4/200 تومان
khaldar_riz_zereshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پارچه: 85% پنبه
کشور سازنده: ایران
میزان آهار: کم
رنگ پایه: قرمز
عرض پارچه: 90cm
شرکت تولید کننده: نساجی نقش رنگ
کاربرد پارچه: لباس عروسک - سرویس خواب - آشپزخانه
اندازه طرح روی پارچه: 1mm
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز سورمه ای

4/200 تومان
khaldar_riz_sormeiii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


انواع طرح پارچه : خالدار
جنس پارچه: 85% پنبه
کشور سازنده: ایران
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سرمه ای
عرض پارچه: 90cm
شرکت تولید کننده: نساجی نقش رنگ
کاربرد پارچه: لباس عروسک - سرویس خواب - آشپزخانه
اندازه طرح روی پارچه: 1mm
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز صورتی

4/200 تومان
khaldar_riz_sooratii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پارچه: 85% پنبه
کشور سازنده: ایران
میزان آهار: کم
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 90cm
شرکت تولید کننده: نساجی نقش رنگ
کاربرد پارچه: لباس عروسک - سرویس خواب - آشپزخانه
اندازه طرح روی پارچه: 1mm
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز سبزآبی

4/200 تومان
khaldar_riz_sabzabi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پارچه: 85% پنبه
کشور سازنده: ایران
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سبز
عرض پارچه: 90cm
شرکت تولید کننده: نساجی نقش رنگ
کاربرد پارچه: لباس عروسک - سرویس خواب - آشپزخانه
اندازه طرح روی پارچه: 1mm
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز آبی روشن

4/200 تومان
khaldar_riz_abi_1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پارچه: 85% پنبه
کشور سازنده: ایران
میزان آهار: کم
رنگ پایه: آبی
عرض پارچه: 90cm
شرکت تولید کننده: نساجی نقش رنگ
کاربرد پارچه: لباس عروسک - سرویس خواب - آشپزخانه
اندازه طرح روی پارچه: 1mm
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز قرمز

4/200 تومان
khaldar_riz_ghermez_1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پارچه: 85% پنبه
کشور سازنده: ایران
میزان آهار: کم
رنگ پایه: قرمز
عرض پارچه: 90cm
شرکت تولید کننده: نساجی نقش رنگ
کاربرد پارچه: لباس عروسک - سرویس خواب - آشپزخانه
اندازه طرح روی پارچه: 1mm
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه ستاره دار صورتی

6/000 تومان
honari-817-757
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
جنس پارچه: 75% پنبه
کشور سازنده: ایران
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
رنگ پایه: صورتی
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک
عرض پارچه: 90cm
شرکت تولید کننده: نساجی نقش رنگ
اندازه طرح روی پارچه: 0.5cm
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز گلبهی

6/000 تومان
honari-368-944
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: گلبهی
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز قهوه ای سوخته

6/000 تومان
honari-324-371
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: قهوه ای سوخته
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز سورمه ای

6/000 تومان
honari-729-183
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: سورمه ای
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز قهوه ای روشن

6/000 تومان
honari-222-672
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: قهوه ای روشن
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز طوسی

6/000 تومان
honari-187-485
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: طوسی
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز سفید خال بنفش

6/000 تومان
honari-718-147
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
جنس پارچه: 85%پنبه
کشور سازنده: ایران
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 90cm
شرکت تولید کننده: نساجی نقش رنگ
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب-پوشاک
اندازه طرح روی پارچه: 1mm
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز صورتی روشن

6/000 تومان
honari-594-266
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
جنس پارچه: کودری
کشور سازنده: ایران
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 90cm
شرکت تولید کننده: نساجی نقش رنگ
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب-پوشاک
اندازه طرح روی پارچه: 1mm
واحد: متر
نا موجود
پارچه خالدار ریز زرد

6/000 تومان
×

پارچه خالدار ریز زرد

6/000 تومان
honari-532-766
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: زرد
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
نا موجود
پارچه خالدار ریز آبی تیره

6/000 تومان
×

پارچه خالدار ریز آبی تیره

6/000 تومان
honari-991-500
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: آبی تیره
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
نا موجود
پارچه خالدار ریز آبی روشن

6/000 تومان
×

پارچه خالدار ریز آبی روشن

6/000 تومان
honari-468-810
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: آبی روشن
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
نا موجود
پارچه خالدار ریز نارنجی

6/000 تومان
×

پارچه خالدار ریز نارنجی

6/000 تومان
honari-563-119
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: نارنجی
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز سفید خال مشکی

6/000 تومان
honari-207-129
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: سفید
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز سفید خال سبز

6/000 تومان
honari-236-167
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: سفید
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
نا موجود
پارچه خالدار ریز خردلی

6/000 تومان
×

پارچه خالدار ریز خردلی

6/000 تومان
honari-639-964
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: خردلی
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
نا موجود
پارچه خالدار ریز کرم

6/000 تومان
×

پارچه خالدار ریز کرم

6/000 تومان
honari-459-690
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: کرم
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز صورتی چرک

6/000 تومان
honari-73-593
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: صورتی چرک
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
نا موجود
پارچه خالدار ریز زرشکی

6/000 تومان
×

پارچه خالدار ریز زرشکی

6/000 تومان
honari-732-666
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: زرشکی
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز بنفش روشن

6/000 تومان
honari-956-683
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: بنفش روشن
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز سرخابی تیره

6/000 تومان
honari-915-828
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: سرخابی تیره
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
نا موجود
پارچه خالدار ریز صورتی

6/000 تومان
×

پارچه خالدار ریز صورتی

6/000 تومان
honari-928-86
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: صورتی
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
نا موجود
پارچه خالدار ریز سبز

6/000 تومان
×

پارچه خالدار ریز سبز

6/000 تومان
honari-472-663
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: سبز
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر
×

پارچه خالدار ریز سبز کله غازی

6/000 تومان
honari-382-430
انتخاب نوع بسته


اندازه پارچه: ۱۰۰ * ۹۰
رنگ پارچه: سبز کله غازی
کشور سازنده: ایران
جنس پارچه: کودری
میزان آهار: کم
انواع طرح پارچه : خالدار
واحد: متر

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه