سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

خالدار

جستجو در دسته "خالدار" :

×

نمد دومیل طرح هندوانه ۴۰*4۵ نارنجی

2/300 تومان
honari-92-952
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
رنگ: نارنجی
فانریپ: نیست
ویژگی طرح نمد : اندازه طرح : 6mm
رنگ پایه: نارنجی
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ قرمز با خال مشکی

2/300 تومان
honari-283-727
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
فانریپ: نیست
ویژگی طرح نمد : اندازه هر خال : 6mm
رنگ: قرمز
رنگ پایه: قرمز
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ قرمز با خال مشکی

2/300 تومان
honari-519-956
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
فانریپ: نیست
ویژگی طرح نمد : اندازه هر خال : 1.5mm
رنگ: قرمز
رنگ پایه: قرمز
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ نارنجی

1/000 تومان
honari-697-996
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
رنگ پایه: نارنجی
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ سفید با خال قرمز

1/000 تومان
honari-572-670
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
رنگ پایه: سفید
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ زرد با خال سفید کد 125

1/000 تومان
honari-329-4
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ زرد با خال قرمز کد 125

1/000 تومان
honari-597-906
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ آبی با خال زرد

1/000 تومان
honari-103-745
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
رنگ پایه: آبی
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ قهوه ای کد : 143

1/000 تومان
honari-752-880
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ سفید با خال صورتی

1/000 تومان
honari-577-12
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
رنگ پایه: سفید
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ قهوه ای

1/000 تومان
honari-638-986
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ زرد کد : 127

20 % - 1/000 تومان800 تومان
honari-475-830
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال : ۴.۵mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
رنگ: زرد
فانریپ: نیست
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ کرم با خال بنفش کد : 120

1/000 تومان
honari-881-973
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال : ۴.۵mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
رنگ: کرم
فانریپ: نیست
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ سفید با خال مشکی

1/000 تومان
honari-668-69
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال : ۴.۵mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
رنگ: سفید
فانریپ: نیست
رنگ پایه: سفید
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ قهوه ای

1/000 تومان
honari-691-845
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال : ۴.۵mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
رنگ: قهوه ای
فانریپ: نیست
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ آبی تیره کد : 118

1/000 تومان
honari-196-936
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال : ۴.۵mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
رنگ: آبی تیره
فانریپ: نیست
رنگ پایه: آبی
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ بنفش

1/000 تومان
honari-461-747
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال : ۴.۵mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
رنگ: بنفش
فانریپ: نیست
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ کرم با خال صورتی کد 120

1/000 تومان
honari-250-715
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال : ۴.۵mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
رنگ: کرم
فانریپ: نیست
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ خاکی کد 149

1/000 تومان
honari-147-494
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال : ۴.۵ mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
رنگ: قهوه ای روشن
فانریپ: نیست
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ نارنجی کد 130

1/000 تومان
honari-417-669
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال : ۴.۵ mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
رنگ: نارنجی
فانریپ: نیست
رنگ پایه: نارنجی
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار کوچک 40*45 کرم شیری کد 120

1/200 تومان
namad_khaldar_kochak120
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
کیفیت: درجه 1
رنگ: کرم شیری
فانریپ: نیست
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار 40*45 زرد روشن153

2/500 تومان
namad_2mil_khaldar_153
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
کیفیت: درجه 1
رنگ: سفید
فانریپ: نیست
رنگ پایه: کرم
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار 40*45 کاراملی کد 154

2/500 تومان
namad_2mil_khaldar_154
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
کیفیت: درجه 1
رنگ: قهوه ای
فانریپ: نیست
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار 40*45 سرمه ای کد 117

2/500 تومان
namad_2mil_khaldar_117
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
کیفیت: درجه 1
رنگ: آبی
فانریپ: نیست
رنگ پایه: سرمه ای
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار 40*45 سرمه ای کد 119

2/500 تومان
namad_2mil_khaldar_119
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
کیفیت: درجه 1
رنگ: آبی
فانریپ: نیست
رنگ پایه: سرمه ای
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار 40*45 آّبی کد 118

2/500 تومان
namad_2mil_khaldar_118
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
کیفیت: درجه 1
رنگ: آبی
فانریپ: نیست
رنگ پایه: آبی
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار 40*45 نارنجی کد 128

2/500 تومان
namad_2mil_khaldar_128
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
کیفیت: درجه 1
رنگ: زرد
فانریپ: نیست
رنگ پایه: نارنجی
واحد: عدد
35 % -
نمد دومیل خالدار 40*45 زرد  کد 126

2/500 تومان
1/600 تومان
×

نمد دومیل خالدار 40*45 زرد کد 126

35 % - 2/500 تومان1/600 تومان
namad_2mil_khaldar_126
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
کیفیت: درجه 1
رنگ: زرد
فانریپ: نیست
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار 40*45 سبز کد 135

2/500 تومان
namad_2mil_khaldar_135
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
کیفیت: درجه 1
رنگ: سبز
فانریپ: نیست
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار 40*45 یاسی کد 122

2/500 تومان
namad_2mil_khaldar_yasi_122
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
کیفیت: درجه 1
رنگ: بنفش
فانریپ: نیست
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار 40*45 نسکافه ای کد 142

2/500 تومان
namad_2mil_khaldar_neskafei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
کیفیت: درجه 1
رنگ: قهوه ای
فانریپ: نیست
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار 40*45 قهوه ای کد 144

2/500 تومان
namad_2mil_khaldar_ghahvei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
کیفیت: درجه 1
رنگ: قهوه ای
فانریپ: نیست
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار 40*45 نارنجی روشن کد129

2/500 تومان
namad_2mil_khaldar_narenji_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
کیفیت: درجه 1
رنگ: نارنجی
فانریپ: نیست
رنگ پایه: نارنجی
واحد: عدد
×

نمد دومیل طرح هندوانه ۴۰*4۵ قرمز

2/300 تومان
honari-869-578
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
رنگ: قرمز
فانریپ: نیست
ویژگی طرح نمد : اندازه طرح : 6mm
رنگ پایه: قرمز
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار متوسط ۴۰*4۵ قرمز با خال مشکی

2/300 تومان
honari-297-839
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
فانریپ: نیست
ویژگی طرح نمد : اندازه هر خال : 3mm
رنگ: قرمز
رنگ پایه: قرمز
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ بنفش با کد 124

1/000 تومان
honari-843-123
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه