سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

نمد طرح دار

جستجو در دسته "نمد طرح دار" :

×

نمد دومیل طرح هندوانه ۴۰*4۵ نارنجی

2/300 تومان
honari-92-952
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
نوع رنگ: ساده
رنگ: نارنجی
فانریپ: نیست
ویژگی طرح نمد : اندازه طرح : 6mm
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ قرمز با خال مشکی

2/300 تومان
honari-283-727
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
نوع رنگ: ساده
فانریپ: نیست
ویژگی طرح نمد : اندازه هر خال : 6mm
رنگ: قرمز
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ قرمز با خال مشکی

2/300 تومان
honari-519-956
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
نوع رنگ: ساده
فانریپ: نیست
ویژگی طرح نمد : اندازه هر خال : 1.5mm
رنگ: قرمز
واحد: عدد
×

نمد طرح بته جقه زمینه سبز آبی پر رنگ

2/500 تومان
honari-861-770
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
کیفیت: درجه 1
نوع رنگ: ساده
رنگ: سبز آبی
فانریپ: نیست
ویژگی طرح نمد : بای کیفیت_زیبا
واحد: متر
×

نمد طرح بته جقه زمینه دارچینی

2/500 تومان
honari-988-186
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
کیفیت: درجه 1
نوع رنگ: ساده
رنگ: دارچینی
فانریپ: نیست
ویژگی طرح نمد : بای کیفیت_زیبا
واحد: متر
×

نمد طرح بته جقه زمینه توسی

2/500 تومان
honari-957-247
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
کیفیت: درجه 1
نوع رنگ: ساده
رنگ: توسی
فانریپ: نیست
ویژگی طرح نمد : بای کیفیت_زیبا
واحد: متر
×

نمد طرح لاله زمینه گلبهی

2/500 تومان
honari-412-322
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: گل
کیفیت: درجه 1
نوع رنگ: ساده
رنگ: گلبهی
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد طرح لاله زمینه صورتی

2/500 تومان
honari-558-369
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: گل
کیفیت: درجه 1
نوع رنگ: ساده
رنگ: صورتی
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد طرح لاله زمینه سبز آبی

2/500 تومان
honari-514-60
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: گل
کیفیت: درجه 1
نوع رنگ: ساده
رنگ: سبز آبی
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد طرح لاله زمینه آبی آسمانی

2/500 تومان
honari-258-384
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: گل
کیفیت: درجه 1
نوع رنگ: ساده
رنگ: آبی
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد طرح لاله زمینه زرد روشن

2/500 تومان
honari-523-493
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: گل
کیفیت: درجه 1
نوع رنگ: ساده
رنگ: زرد
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد طرح لاله زمینه استخوانی

2/500 تومان
honari-648-386
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: گل
کیفیت: درجه 1
نوع رنگ: ساده
رنگ: اسخوانی
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد طرح ستاره زرد کد 127

1/500 تومان
honari-802-144
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر ستاره 9 mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: ستاره
نوع رنگ: ساده
رنگ: زرد
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد طرح ستاره بنفش 222

1/500 تومان
honari-843-854
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر ستاره 9 mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: ستاره
نوع رنگ: ساده
رنگ: بنفش
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد طرح ستاره آبی کد 117

1/500 تومان
honari-877-438
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر ستاره 9 mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: ستاره
نوع رنگ: ساده
رنگ: آبی
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد طرح ستاره نسکافه ای با خال قرمز کد 149

1/500 تومان
honari-257-687
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر ستاره 9 mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: ستاره
نوع رنگ: ساده
رنگ: نسکافه ای
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد طرح ستاره نسکافه ای با خال زرد و قرمز کد 149

1/500 تومان
honari-387-731
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر ستاره 9 mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: ستاره
نوع رنگ: ساده
رنگ: نسکافه ای
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد طرح ستاره زرشکی 213

1/500 تومان
honari-879-654
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر ستاره 9 mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: ستاره
نوع رنگ: ساده
رنگ: زرشکی
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد طرح ستاره قهوه ای روشن کد ۱۴۳

1/500 تومان
honari-574-567
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر ستاره 9 mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: ستاره
نوع رنگ: ساده
رنگ: قهوه ای روشن
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد طرح ستاره سبز کد 137

1/500 تومان
honari-276-870
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر ستاره 9 mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: ستاره
نوع رنگ: ساده
رنگ: سبز
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد طرح ستاره قهوه ای کد 142

1/500 تومان
honari-368-599
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر ستاره 9 mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: ستاره
نوع رنگ: ساده
رنگ: قهوه ای
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد طرح ستاره سورمه ای 209

1/500 تومان
honari-921-451
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر ستاره 9 mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: ستاره
نوع رنگ: ساده
رنگ: سورمه ای
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ نارنجی

1/500 تومان
honari-697-996
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ سفید با خال قرمز

1/500 تومان
honari-572-670
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ زرد با خال سفید کد 125

1/500 تومان
honari-329-4
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ زرد با خال قرمز کد 125

1/500 تومان
honari-597-906
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ آبی با خال زرد

1/500 تومان
honari-103-745
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ قهوه ای کد : 143

1/500 تومان
honari-752-880
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ سفید با خال صورتی

1/500 تومان
honari-577-12
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز ۴۰*4۵ قهوه ای

1/500 تومان
honari-638-986
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال ۲.۵ mm
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ زرد کد : 127

1/500 تومان
honari-475-830
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال : ۴.۵mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
نوع رنگ: ساده
رنگ: زرد
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ کرم با خال بنفش کد : 120

1/500 تومان
honari-881-973
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال : ۴.۵mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
نوع رنگ: ساده
رنگ: کرم
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ سفید با خال مشکی

1/500 تومان
honari-668-69
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال : ۴.۵mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
نوع رنگ: ساده
رنگ: سفید
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ قهوه ای

1/500 تومان
honari-691-845
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال : ۴.۵mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
نوع رنگ: ساده
رنگ: قهوه ای
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ آبی تیره کد : 118

1/500 تومان
honari-196-936
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال : ۴.۵mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
نوع رنگ: ساده
رنگ: آبی تیره
فانریپ: نیست
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ ۴۰*4۵ گلبهی روشن با خال قرمز کد : 103

1/500 تومان
honari-759-124
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ویژگی طرح نمد : سایز هر خال : ۴.۵mm
ضخامت: 2mm
ابعاد: 45*40
طرح: خالدار
نوع رنگ: ساده
رنگ: گلبهی روشن
فانریپ: نیست
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه