سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

نخ نمد دوزی و خیاطی

جستجو در دسته "نخ نمد دوزی و خیاطی" :

×

بسته 10 رنگ نخ کشی سایز 0.6mm

13/000 تومان
honari-167-726
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 0.6mm
اندازه طول: رول
تاب نخ: تک لا
واحد: بسته
×

نخ کوبلن رنگ 976

440 تومان
honari-829-535
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
رنگ پایه: کرم
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 318

440 تومان
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 352

440 تومان
honari-174-321
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: نارنجی
واحد: عدد
×

نخ عمامه ای پنگوئن کد 351

1/600 تومان
honari-740-216
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه طول: دوک
کشور سازنده: چین
اندازه قطر: 0.5mm
رنگ پایه: نارنجی
واحد: عدد
×

بسته 12 عددی نخ خیاطی

4/000 تومان
honari-957-454
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
تاب نخ: تابیده
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: 0.2mm
اندازه طول: قرقره
واحد: بسته
×

بسته 24 عددی نخ خیاطی

8/000 تومان
nakh_khayati_24
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
تاب نخ: تابیده
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: 0.2mm
اندازه طول: قرقره
واحد: بسته
×

نخ کوبلن رنگ 3705

440 تومان
honari-308-651
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: صورتی
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 798

440 تومان
honari-198-765
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: آبی
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 902

440 تومان
honari-182-722
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: قرمز
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 803

440 تومان
honari-172-801
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده: چین
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 3341

440 تومان
honari-354-848
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: نارنجی
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 796

440 تومان
honari-818-990
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
رنگ پایه: سرمه ای
کشور سازنده: چین
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 917

440 تومان
honari-888-423
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
×

نخ نامرئی کشی 1mm

1/400 تومان
honari-127-644
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
نوع : نامرئی
جنس نخ: مصنوعی
ضخامت: 1 mm
سازنده نخ: crystal tec-Korea
تاب نخ: لوله ای
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: رول
واحد: عدد
×

نخ نامرئی کشی 0.7mm

1/400 تومان
honari-779-293
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
نوع : نامرئی
جنس نخ: مصنوعی
ضخامت: 0.7 mm
سازنده نخ: crystal tec-Korea
تاب نخ: لوله ای
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 0.7mm
اندازه طول: رول
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 152

440 تومان
honari-791-552
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 712

440 تومان
honari-30-750
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: کرم
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 783

440 تومان
honari-946-875
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
×

نخ رنگی کشی آبی

1/600 تومان
nakh_keshi_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: آبی
اندازه: 10 متری
ضخامت: 0.5
سازنده نخ: China
جنس نخ: مصنوعی
تاب نخ: لوله ای
رنگ پایه: آبی
اندازه طول: رول
واحد: عدد
×

نخ رنگی کشی قهوه ای

1/600 تومان
nakh_keshi_ghahveei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: قهوه ای
اندازه: 10 متری
ضخامت: 0.5
سازنده نخ: China
جنس نخ: مصنوعی
تاب نخ: لوله ای
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه طول: رول
واحد: عدد
×

نخ رنگی کشی بنفش

1/600 تومان
nakh_keshi_soorati
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: صورتی
اندازه: 10 متری
ضخامت: 0.5
سازنده نخ: China
جنس نخ: مصنوعی
تاب نخ: لوله ای
رنگ پایه: بنفش
اندازه طول: رول
واحد: عدد
×

نخ رنگی کشی زرد روشن

1/600 تومان
nakh_keshi_zardroshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: زرد روشن
اندازه: 10 متری
ضخامت: 0.5
سازنده نخ: China
جنس نخ: مصنوعی
تاب نخ: لوله ای
رنگ پایه: زرد
اندازه طول: رول
واحد: عدد
×

نخ رنگی کشی نارنجی

1/600 تومان
nakh_keshi_zard
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: زرد
اندازه: 10 متری
ضخامت: 0.5
سازنده نخ: China
جنس نخ: مصنوعی
تاب نخ: لوله ای
رنگ پایه: زرد
اندازه طول: رول
واحد: عدد
×

نخ رنگی کشی سفید

1/600 تومان
nakh_keshi_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: سفید
اندازه: 10 متری
ضخامت: 0.5
سازنده نخ: China
جنس نخ: مصنوعی
تاب نخ: لوله ای
رنگ پایه: سفید
اندازه طول: رول
واحد: عدد
×

نخ رنگی کشی سبز

1/600 تومان
nakh_keshi_sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: سبز
اندازه: 10 متری
ضخامت: 0.5
سازنده نخ: China
جنس نخ: مصنوعی
تاب نخ: لوله ای
رنگ پایه: سبز
اندازه طول: رول
واحد: عدد
×

نخ رنگی کشی قرمز

1/600 تومان
nakh_keshi_ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه: 10 متری
ضخامت: 0.5
سازنده نخ: China
جنس نخ: مصنوعی
تاب نخ: لوله ای
رنگ پایه: قرمز
اندازه طول: رول
واحد: عدد
×

نخ رنگی کشی مشکی

1/600 تومان
nakh_keshi_meshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: مشکی
اندازه: 10 متری
ضخامت: 0.5
سازنده نخ: China
جنس نخ: مصنوعی
تاب نخ: لوله ای
رنگ پایه: سیاه
اندازه طول: رول
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 472

440 تومان
nakh_koblan_472
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 3851

440 تومان
nakh_koblan_namad_3851
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 937

440 تومان
nakh_koblan_937
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 604

440 تومان
nakh_koblan_604_5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: صورتی
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 471

440 تومان
nakh_koblan_471
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 842

440 تومان
nakh_koblan_842
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: کرم
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 3834

440 تومان
nakh_koblan_3834
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
×

نخ کوبلن رنگ 3858

440 تومان
nakh_koblan_3858
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: تابیده
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: کلاف
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه