سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

تخم مرغ طرح گل


16/000 تومان
×

تخم مرغ طرح گل

16/000 تومان
tokhmemorgh-gol-woolfelt
محتویات بسته
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سبز گرمسیری کد 1754
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO صورتی کد 5117
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سفید کد 208
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO اکسید زردکد 1380
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO رزی کد 5173
 • سوزن کچه دوزی
 • ابر

زیر لیوانی با طرح پرتغال


5/500 تومان
×

زیر لیوانی با طرح پرتغال

5/500 تومان
porojhe_namad_zir_livani_porteghal
محتویات بسته
 • نمد دومیل سفید (A4) کد400
 • نمد دومیل صورتی روشن (A4) کد501
 • نخ دمسه رنگ 704
 • نمد دومیل نارنجی (A4) کد206
 • نمد دومیل زرد (A4) کد 126
 • نمد دومیل یاسی تیره (A4) کد117
 • نمد دومیل سرخ آبی (A4) کد500
 • نخ کوبلن رنگ 5200

آدم برفی


1/300 تومان
×

آدم برفی

1/300 تومان
porojhe_namad_adam_barfi
محتویات بسته
 • نمد دومیل سفید (A4) کد400
 • نمد دومیل مشکی فانریپ (A4) کد601
 • نمد دومیل نارنجی (A4) کد206
 • نخ دمسه رنگ 310
 • نخ کوبلن رنگ 946
 • نخ کوبلن رنگ 5200

گل کوکب


3/000 تومان
×

گل کوکب

3/000 تومان
porojhe_namad_gole_kokab
محتویات بسته
 • نمد دومیل مشکی (A4) کد10
 • نمد دومیل سرخ آبی (A4) کد500
 • نخ کوبلن رنگ 601
 • سوزن پیکسل نقره ای کوچک

زیر لیوانی با طرح لوزی


5/400 تومان
×

زیر لیوانی با طرح لوزی

5/400 تومان
porojhe_namad_zir_livani_lozi
محتویات بسته
 • نمد دومیل طوسی فانریپ (A4) کد152
 • نمد دومیل زرد (A4) کد 126
 • نمد دومیل نارنجی (A4) کد206
 • نمد دومیل سفید (A4) کد400

گل نمدی


1/200 تومان
×

گل نمدی

1/200 تومان
porojhe_namad_gole_namadi
محتویات بسته
 • نمد دومیل آبی (A4) لاجوردی کد 117
 • سوزن پیکسل نقره ای کوچک
 • نخ کوبلن رنگ 996

کیسه جای گیاه معطر


5/500 تومان
×

کیسه جای گیاه معطر

5/500 تومان
porojhe_namadi_kise_jaie_giahe_moatar
محتویات بسته
 • نمد دومیل یاسی (A4) کد116
 • نمد دومیل رنگ بدن متمایل به صورتی (A4) کد401
 • نمد دومیل سرخ آبی (A4) کد500
 • نخ کوبلن رنگ 5200

عروسک انگشتی خرگوش


7/500 تومان
×

عروسک انگشتی خرگوش

7/500 تومان
porojhe_namad_arosak_angoshti_khargosh
محتویات بسته
 • نمد دومیل سفید (A4) کد400
 • نمد دومیل گلبهی (A4) کد509
 • نمد دومیل سبز چمنی روشن (A4) کد304
 • نخ کوبلن رنگ 5200
 • نخ کوبلن رنگ 605
 • نخ کوبلن رنگ 310

گل سر با طرح رز


2/500 تومان
×

گل سر با طرح رز

2/500 تومان
porojhe_namad_gole_sar_roz
محتویات بسته
 • نمد دومیل قرمز (A4) کد215
 • نمد دومیل نارنجی تیره (A4) کد205
 • گیره سر بزرگ مشکی 23
 • نخ کوبلن رنگ 601

زیر لیوانی با طرح سیب


5/500 تومان
×

زیر لیوانی با طرح سیب

5/500 تومان
porojhe_namadi_zir_livani_sib
محتویات بسته
 • نمد دومیل قرمز (A4) کد215
 • نمد دومیل سبز کاهویی (A4) کد305
 • نمد دومیل قهوه ای (A4) کد120
 • نمد دومیل کرم شیری (A4) کد403
 • نخ کوبلن رنگ 746
 • نخ کوبلن رنگ 601

زیر لیوانی با طرح مثلثی


9/500 تومان
×

زیر لیوانی با طرح مثلثی

9/500 تومان
porojhe_namad_zir_livani_mosalasi
محتویات بسته
 • نمد دومیل خاکستری روشن (A4) کد13
 • نمد دومیل زرد (A4) کد 126
 • نمد دومیل آبی فیروزه ای (A4) کد103
 • نمد دومیل گلبهی 40*45 کد 506
 • نمد دومیل صورتی (A4) کد502
 • نمد دومیل سفید (A4) کد400
 • نمد دومیل رنگ بدن متمایل به صورتی (A4) کد401
 • نخ کوبلن رنگ 5200

عروسک روسی


3/700 تومان
×

عروسک روسی

3/700 تومان
porojhe_namad_arosak_rosi
محتویات بسته
 • نمد دومیل نسکافه ای (A4) کد 404
 • نمد دومیل رنگ بدن متمایل به صورتی (A4) کد401
 • نمد دومیل صورتی (A4) کد502
 • نمد دومیل نارنجی پرتقالی (A4) کد207
 • نمد دومیل یاسی (A4) کد116
 • نمد دومیل سبز مغز پسته ای (A4) کد135
 • نخ دمسه رنگ 605
 • نخ کوبلن رنگ 677
 • نخ کوبلن رنگ 702
 • نخ کوبلن رنگ 839
 • نخ کوبلن رنگ 550
 • الیاف

چای کیسه ای


1/500 تومان
×

چای کیسه ای

1/500 تومان
porojhe_namad_chaie_kisei
محتویات بسته
 • نمد دومیل سفید (A4) کد400
 • نمد دومیل قهوه ای سوخته ای (A4)کد124
 • نمد دومیل آبی فیروزه ای روشن (A4) کد106
 • نمد دومیل صورتی روشن (A4) کد501
 • نخ کوبلن رنگ 5200
 • نخ کوبلن رنگ 605

عروسک ربات


3/700 تومان
×

عروسک ربات

3/700 تومان
porojhe_namad_robat
محتویات بسته
 • نمد دومیل خاکستری (A4) کد12
 • نخ دمسه رنگ 310
 • الیاف

خانه شکلاتی


5/000 تومان
×

خانه شکلاتی

5/000 تومان
porojhe_namad_khane_shokolati
محتویات بسته
 • نمد دومیل نسکافه ای (A4) کد 404
 • نمد دومیل سفید (A4) کد400
 • نمد دومیل قرمز (A4) کد215
 • نخ کوبلن رنگ 739
 • نخ کوبلن رنگ 5200
 • نخ کوبلن رنگ 900
 • نمد دومیل صورتی روشن (A4) کد501
 • نمد دومیل سبز زیتونی (A4) کد 133
 • مهره رنگی چوبی گرد کوچک
نا موجود

کیف جای پول خرد


3/600 تومان
×

کیف جای پول خرد

3/600 تومان
porojhe_namad_kif_jaie_pole_khord
محتویات بسته
 • نمد دومیل سفید (A4) کد400
 • نمد دومیل نارنجی (A4) کد206
 • نمد دومیل آبی (A4) لاجوردی کد 117
 • نخ کوبلن رنگ 5200
 • نخ کوبلن رنگ 740
 • نخ کوبلن رنگ 336
 • نخ کوبلن رنگ 550
 • نمد دومیل بنفش (A4) کد 118
 • آهن ربا ساده نقره ای ریز

جا سوزنی با طرح قارچ


2/900 تومان
×

جا سوزنی با طرح قارچ

2/900 تومان
porojhe_namad_jasozani_gharch
محتویات بسته
 • نمد دومیل سبز کاهویی (A4) کد305
 • نمد دومیل صورتی (A4) کد502
 • نمد دومیل قرمز (A4) کد215
 • نمد دومیل سفید (A4) کد400
 • نخ کوبلن رنگ 5200
 • نخ کوبلن رنگ 605
 • نخ کوبلن رنگ 704
 • نخ کوبلن رنگ 900

گیفت جشن دندونی


10/500 تومان
×

گیفت جشن دندونی

10/500 تومان
porojhe_namad_gift_jashne_dandoni
محتویات بسته
 • نمد دومیل سفید (A4) کد400
 • نمد دومیل سبز کاهویی (A4) کد305
 • نمد دومیل زرد (A4) کد 126
 • نمد دومیل نارنجی آدامسی (A4)کد209
 • نمد دومیل قرمز (A4) کد215
 • نمد دومیل آبی (A4) لاجوردی کد 117
 • نمد دومیل یاسی تیره (A4) کد117
 • نمد دومیل صورتی روشن (A4) کد501
 • نخ کوبلن رنگ 5200
 • نخ کوبلن رنگ 444
 • نخ کوبلن رنگ 906
 • نخ کوبلن رنگ 741
 • نخ کوبلن رنگ 605
 • نخ کوبلن رنگ 666
 • نخ کوبلن رنگ 311
 • نخ دمسه رنگ 718

زیر لیوانی با طرح برگ


5/500 تومان
×

زیر لیوانی با طرح برگ

5/500 تومان
projhe_namad_zir_livani_barg
محتویات بسته
 • نمد دومیل نسکافه ای (A4) کد 404
 • نمد دومیل قرمز (A4) کد215
 • نخ کوبلن رنگ 739

بسته پروژه نمد دوزی 674


74/000 تومان
×

بسته پروژه نمد دوزی 674

74/000 تومان
namaddoozi-project-674
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
وزن: 403 گرم

بسته پروژه عروسک گاو


39/000 تومان
×

بسته پروژه عروسک گاو

39/000 تومان
namaddoozi-project-gavzard-2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
وزن: 130 گرم

بسته ی 36 رنگ نمد دومیل A4


30/000 تومان
×

بسته ی 36 رنگ نمد دومیل A4

30/000 تومان
BASTE_NAMAD_2MIL_A4
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 35*25
طرح: ساده
کیفیت: درجه 2
نوع رنگ: ساده
واحد: بسته
وزن: 500 گرم
نا موجود

خرگوش توپکی


28/000 تومان
×

خرگوش توپکی

28/000 تومان
khargosh-topaki
محتویات بسته
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سفید کد 208
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO صورتی کد 5117
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO مشکی کد 217
 • منگوله زن سه تایی
 • سوزن پلاستیکی بزرگ
 • کاموا اکریل تاپ کد 1001
نا موجود

تل سر با تزیین گل


6/000 تومان
×

تل سر با تزیین گل

6/000 تومان
gol-tel-woolfelt
محتویات بسته
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آبی آسمانی کد 1256
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO زرد کد 184
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سبز جنگلی کد 190
 • تل هلالی مشکی
 • سوزن کچه دوزی
 • ابر
نا موجود

عروسک خرگوش


5/000 تومان
×

عروسک خرگوش

5/000 تومان
arosak-khargoush-woolfelt
محتویات بسته
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO کرم کد 256
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO اکسید زردکد 1380
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO رزی کد 5173
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO ذغالی کد 10167
 • سوزن کچه دوزی
 • ابر
نا موجود

عروسک انگشتی


5/000 تومان
×

عروسک انگشتی

5/000 تومان
arosak-angoshti-khouk
محتویات بسته
 • ابر
 • سوزن کچه دوزی
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO رزی کد 5173
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سفید کد 208
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO مشکی کد 217
نا موجود

جعبه هدیه با طرح قلب


2/800 تومان
×

جعبه هدیه با طرح قلب

2/800 تومان
Felt-Boxes-project
محتویات بسته
 • نمد دومیل خاکستری 40*45 کد 150
 • نمد دومیل قرمز (A4) کد215
نا موجود

مرغابی


1/000 تومان
×

مرغابی

1/000 تومان
porojhe_namad_morghabi
محتویات بسته
 • نمد دومیل سفید (A4) کد400
 • نمد دومیل نارنجی (A4) کد206
 • نخ کوبلن رنگ 5200
 • الیاف
 • نخ کوبلن رنگ 310
نا موجود

کاکتوس


1/350 تومان
×

کاکتوس

1/350 تومان
porojhe_namad_kaktos
محتویات بسته
 • نمد دومیل سبز چمنی روشن (A4) کد304
 • نمد دومیل صورتی (A4) کد502
 • نمد دومیل خاکی (A4) کد 123
 • نخ کوبلن رنگ 704
 • نخ کوبلن رنگ 3818
 • نخ کوبلن رنگ 838
 • نخ کوبلن رنگ 605
نا موجود

خروس نمدی


1/000 تومان
×

خروس نمدی

1/000 تومان
porojhe_namad_khoros_namadi
محتویات بسته
 • نمد دومیل قرمز (A4) کد215
 • نخ کوبلن رنگ 601
 • الیاف
 • نمد دومیل کرم شیری (A4) کد403
نا موجود

دمپایی نمدی


18/075 تومان
×

دمپایی نمدی

18/075 تومان
porojhe_dampaie_namadi
محتویات بسته
 • نخ کوبلن رنگ 444
 • نمد پنج میل سفید کد 1105
 • نمد پنج میل زرد کد 1080
نا موجود

گل سر با طرح خرگوش


1/700 تومان
×

گل سر با طرح خرگوش

1/700 تومان
porojhe_namad_gole_sar_khargosh
محتویات بسته
 • نمد دومیل صورتی روشن (A4) کد501
 • نمد دومیل سبز کاهویی (A4) کد305
 • نمد دومیل یاسی (A4) کد116
 • نخ کوبلن رنگ 605
 • نخ کوبلن رنگ 907
 • نخ کوبلن رنگ 451
 • نخ کوبلن رنگ 310
 • گیره سر بزرگ مشکی 23
 • الیاف
نا موجود

آویز با طرح بالن


12/500 تومان
×

آویز با طرح بالن

12/500 تومان
porojhe_namad_aviz_tarhe_balon
محتویات بسته
 • نمد دومیل آبی فیروزه ای (A4) کد103
 • نمد دومیل سفید (A4) کد400
 • نمد دومیل خاکستری روشن (A4) کد13
 • نمد دومیل یاسی تیره (A4) کد117
 • نمد دومیل صورتی (A4) کد502
 • نمد دومیل زرد (A4) کد 126
 • نمد دومیل سبز کاهویی (A4) کد305
 • نخ کوبلن رنگ 5200
نا موجود

آویز فرشته نمدی


3/000 تومان
×

آویز فرشته نمدی

3/000 تومان
porojhe_namad_aviz_fereshte
محتویات بسته
 • نمد دومیل یاسی (A4) کد116
 • نمد دومیل زرد (A4) کد 126
 • نمد دومیل رنگ بدن متمایل به صورتی (A4) کد401
 • نخ کوبلن رنگ 3843
 • نخ کوبلن رنگ 746
 • نخ کوبلن رنگ 839
 • نخ کوبلن رنگ 310
 • نخ کوبلن رنگ 451
 • نمد دومیل آبی فیروزه ای (A4) کد103
 • نمد دومیل سفید ایرانی A4 کد 1001
 • نخ عمامه ای کد 2219
نا موجود

بسته پروژه هشت عروسک کوچک هیولا


49/000 تومان
×

بسته پروژه هشت عروسک کوچک هیولا

49/000 تومان
namaddoozi-project-halovin-1
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
وزن: 120 گرم

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه