سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

نمد طرح دار

جستجو در دسته "نمد طرح دار" :

×

نمد دومیل طرح بته جقه زمینه سبز آبی پر رنگ

2/500 تومان
honari-861-770
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: بته جقه
واحد: متر
×

نمد دومیل طرح بته جقه زمینه توسی

2/500 تومان
honari-957-247
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: طوسی
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: بته جقه
واحد: متر
×

نمد دومیل طرح لاله زمینه گلبهی

2/500 تومان
honari-412-322
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
کیفیت: درجه 1
واحد: عدد
×

نمد دومیل طرح لاله زمینه صورتی

2/500 تومان
honari-558-369
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
کیفیت: درجه 1
واحد: عدد
×

نمد دومیل طرح لاله زمینه سبز آبی

2/500 تومان
honari-514-60
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
کیفیت: درجه 1
واحد: عدد
×

نمد دومیل طرح لاله زمینه آبی آسمانی

2/500 تومان
honari-258-384
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
کیفیت: درجه 1
واحد: عدد
×

نمد دومیل طرح ستاره بنفش 222

1/500 تومان
honari-843-854
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: بنفش
ابعاد: 35*25
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: ستاره
واحد: عدد
×

نمد دومیل طرح ستاره آبی کد 117

1/500 تومان
honari-877-438
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
ابعاد: 35*25
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: ستاره
واحد: عدد
×

نمد دومیل طرح ستاره نسکافه ای با خال قرمز کد 149

1/500 تومان
honari-257-687
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
ابعاد: 35*25
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: ستاره
واحد: عدد
×

نمد طرح ستاره نسکافه ای با خال زرد و قرمز کد 149

1/500 تومان
honari-387-731
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
ابعاد: 35*25
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: ستاره
واحد: عدد
×

نمد طرح ستاره زرشکی 213

1/500 تومان
honari-879-654
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
ابعاد: 35*25
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: ستاره
واحد: عدد
×

نمد طرح ستاره قهوه ای روشن کد ۱۴۳

1/500 تومان
honari-574-567
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
ابعاد: 35*25
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: ستاره
واحد: عدد
×

نمد طرح ستاره سبز کد 137

1/500 تومان
honari-276-870
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ابعاد: 35*25
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: ستاره
واحد: عدد
×

نمد طرح ستاره قهوه ای کد 142

1/500 تومان
honari-368-599
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
ابعاد: 35*25
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: ستاره
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 نارنجی

1/500 تومان
honari-697-996
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: نارنجی
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 آبی با خال زرد

1/500 تومان
honari-103-745
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 سفید با خال صورتی

1/500 تومان
honari-577-12
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سفید
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 قهوه ای

1/500 تومان
honari-638-986
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ 35*50 کرم با خال بنفش کد : 120

1/500 تومان
honari-881-973
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: بنفش
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ 35*50 قهوه ای

1/500 تومان
honari-691-845
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
×

نمد دومیل خالدار بزرگ 35*50 نارنجی کد 130

1/500 تومان
honari-417-669
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: نارنجی
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
×

نمد طرح عصایی نارنجی کد ۲۰۹

2/500 تومان
honari-890-169
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: نارنجی
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: عصایی
واحد: عدد
×

نمد طرح عصایی قرمز کد ۲۱۶

2/500 تومان
honari-38-569
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: عصایی
واحد: عدد
×

نمد طرح عصایی صورتی طرح سفید کد ۵۰۱

2/500 تومان
honari-907-9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: عصایی
واحد: عدد
×

نمد طرح عصایی صورتی کد ۵۰۳

2/500 تومان
honari-824-761
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: عصایی
واحد: عدد
×

نمد طرح عصایی آبی کد ۳۱۱

2/500 تومان
honari-479-634
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: عصایی
واحد: عدد
×

نمد طرح عصایی سبز کد ۳۰۴

2/500 تومان
honari-497-154
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: عصایی
واحد: عدد
×

نمد طرح عصایی زرشکی کد ۶۰۰

2/500 تومان
honari-751-223
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: عصایی
واحد: عدد
×

نمد طرح عصایی زرد کد ۲۰۲

2/500 تومان
honari-633-360
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: زرد
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: عصایی
واحد: عدد
×

نمد طرح عصایی آبی روشن کد ۱۰۶

2/500 تومان
honari-450-27
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: عصایی
واحد: عدد
×

نمد طرح عصایی سبز کد ۱۰۹

2/500 تومان
honari-321-75
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: عصایی
واحد: عدد
×

نمد طرح عصایی صورتی با طرح سفید قرمز کد ۵۰۱

2/500 تومان
honari-477-599
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: عصایی
واحد: عدد
×

نمد طرح عصایی سورمه ای کد ۱۲۸

2/500 تومان
honari-752-371
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سرمه ای
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: عصایی
واحد: عدد
×

نمد طرح عصایی سفید کد ۴۰۰

2/500 تومان
honari-498-320
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سفید
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: عصایی
واحد: عدد
×

نمد طرح عصایی قهوه ای کد ۱۲۰

2/500 تومان
honari-693-178
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: عصایی
واحد: عدد
×

نمد طرح عصایی سبز کد ۵۰۵

2/500 تومان
honari-111-208
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: عصایی
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه