سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

زیپ سایز پنج

جستجو در دسته "زیپ سایز پنج" :

×

زیپ برنجی سایز پنج مشکی سر زیپ مشکی

3/850 تومان
honari-989-403
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
جنس سرزیپ: برنجی
رنگ سرزیپ: هم رنگ
رنگ پایه: سیاه
واحد: عدد
×

زیپ برنجی سایز پنج مشکی سر زیپ طلایی

3/850 تومان
honari-989-120
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
جنس سرزیپ: برنجی
رنگ سرزیپ: طلایی
رنگ پایه: سیاه
واحد: عدد
×

زیپ آلومینیومی سایز پنج بادمجانی

1/550 تومان
zip_alminiomi_siz5_bademjani
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
جنس سرزیپ: آلومینیومی
رنگ سرزیپ: زردقلم
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
×

زیپ آلومینیومی سایز پنج سفید

1/550 تومان
zip_alminiomi_siz5_sefid_1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
جنس سرزیپ: آلومینیومی
رنگ سرزیپ: زردقلم
رنگ پایه: سفید
واحد: عدد
×

زیپ برنجی سایز پنج مشکی سر زیپ نقره ای

3/850 تومان
zip_berenji_siz5_meshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
جنس سرزیپ: برنجی
رنگ سرزیپ: نقره ای
رنگ پایه: سیاه
واحد: عدد
×

زیپ استخوانی سایز پنج زرد

1/200 تومان
honari-512-456
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شماره زیپ: 5
اندازه(طول) زیپ: 20cm
جنس سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: طلایی
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
×

زیپ متری سایز پنج قهوه ای روشن

500 تومان
honari-896-106
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه(طول) زیپ: متری
شماره زیپ: 5
جنس سرزیپ: پلاستیکی
رنگ پایه: قهوه ای
رنگ سرزیپ: بدونه سر زیپ(متری)
واحد: متر
30 % -
زیپ برنجی سایز پنج قهوه ای

3/850 تومان
2/650 تومان
×

زیپ برنجی سایز پنج قهوه ای

30 % - 3/850 تومان2/650 تومان
zip_berenji_siz5_ghahvei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: برنج
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: قهوه ای
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: برنجی
رنگ سرزیپ: زردقلم
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد
20 % -
زیپ آلومینیومی سایز پنج سفید

1/550 تومان
1/200 تومان
×

زیپ آلومینیومی سایز پنج سفید

20 % - 1/550 تومان1/200 تومان
zip_alminiomi_siz5_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: آلومینیوم
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: سفید
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: آلومینیومی
رنگ سرزیپ: زردقلم
رنگ پایه: سفید
واحد: عدد
×

زیپ آلومینیومی سایز پنج سرمه ای

1/550 تومان
zip_alminiomi_siz5_sormei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: آلومینیوم
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: آبی
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: آلومینیومی
رنگ سرزیپ: زردقلم
رنگ پایه: سرمه ای
واحد: عدد
×

زیپ متری سایز پنج سبز تیره

500 تومان
zip_5_sabz_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع زیپ: پلاستیک
اندازه(طول) زیپ: متری
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: سبز
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: بدونه سر زیپ(متری)
رنگ پایه: سبز
واحد: متر
×

زیپ متری سایز پنج طوسی

500 تومان
zip_5_tusi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع زیپ: پلاستیک
اندازه(طول) زیپ: متری
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: طوسی
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: بدونه سر زیپ(متری)
رنگ پایه: طوسی
واحد: متر
×

زیپ متری سایز پنج مشکی

500 تومان
zip_5_meshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع زیپ: پلاستیک
اندازه(طول) زیپ: متری
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: سیاه
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: بدونه سر زیپ(متری)
رنگ پایه: سیاه
واحد: متر
×

زیپ متری سایز پنج یاسی

500 تومان
zip_5_yasi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع زیپ: پلاستیک
اندازه(طول) زیپ: متری
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: بنفش
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: بدونه سر زیپ(متری)
رنگ پایه: بنفش
واحد: متر
×

زیپ متری سایز پنج سورمه ای

500 تومان
zip_5_sormei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع زیپ: پلاستیک
اندازه(طول) زیپ: متری
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: آبی
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: بدونه سر زیپ(متری)
رنگ پایه: سرمه ای
واحد: متر
×

زیپ برنجی سایز پنج مشکی طلایی لایت

3/850 تومان
charmdoozi-mansoojat-zip-meshkitalaee70
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: برنج
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: سیاه
رنگ زبانه زیپ: طلایی
جنس سرزیپ: برنجی
رنگ سرزیپ: طلایی
رنگ پایه: سیاه
واحد: عدد
×

زیپ آلومینیومی سایز پنج مشکی

1/550 تومان
charmdoozi-mansoojat-zip-aluminmeshki70
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: آلومینیوم
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: سیاه
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: آلومینیومی
رنگ سرزیپ: زردقلم
رنگ پایه: سیاه
واحد: عدد
×

زیپ آلومینیومی سایز پنج طوسی

1/550 تومان
charmdoozi-mansoojat-zip-alumintoosi70
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: آلومینیوم
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: طوسی
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: آلومینیومی
رنگ سرزیپ: هم رنگ
رنگ پایه: طوسی
واحد: عدد
×

زیپ آلومینیومی سایز پنج سفید طلایی

1/700 تومان
charmdoozi-mansoojat-zip-aluminsefid70
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: آلومینیوم
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: سفید
رنگ زبانه زیپ: طلایی
جنس سرزیپ: آلومینیومی
رنگ سرزیپ: طلایی
رنگ پایه: سفید
واحد: عدد
×

زیپ استخوانی سایز پنج استخوانی کرم

850 تومان
ZIP-70-kerem
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: استخوان
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: سفید
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: طلایی
رنگ پایه: کرم
واحد: عدد
×

زیپ متری سایز پنج سفید

500 تومان
zip-sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه(طول) زیپ: متری
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: سفید
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: بدونه سر زیپ(متری)
رنگ پایه: سفید
واحد: متر
×

زیپ متری سایز پنج صورتی

500 تومان
zip-surati-metri
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه(طول) زیپ: متری
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: صورتی
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: بدونه سر زیپ(متری)
رنگ پایه: صورتی
واحد: متر
×

زیپ متری سایز پنج آبی آسمونی

500 تومان
zip-abiasemuni-metri
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه(طول) زیپ: متری
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: آبی
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: بدونه سر زیپ(متری)
رنگ پایه: آبی
واحد: متر
×

زیپ متری سایز پنج زرد

500 تومان
zip-zard-metri
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه(طول) زیپ: متری
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: زرد
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: بدونه سر زیپ(متری)
رنگ پایه: زرد
واحد: متر
×

زیپ متری سایز پنج قهوه ای تیره

500 تومان
zip-ghahveisokhte-metri
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه(طول) زیپ: متری
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: قهوه ای
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: بدونه سر زیپ(متری)
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: متر
×

زیپ متری سایز پنج آبی

500 تومان
Zip-aabi-metri
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه(طول) زیپ: متری
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: آبی
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: بدونه سر زیپ(متری)
رنگ پایه: آبی
واحد: متر
×

زیپ استخوانی سایز پنج زرشکی

850 تومان
zip-zereshki-70
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: استخوان
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: قرمز
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: نقره ای
رنگ پایه: قرمز
واحد: عدد
×

زیپ استخوانی سایز پنج زرد لیمویی

850 تومان
zip-zard-70
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: استخوان
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: زرد
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: زردقلم
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
×

زیپ استخوانی سایز پنج قرمز

850 تومان
zip-ghermez-70
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: استخوان
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: قرمز
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: نقره ای
رنگ پایه: قرمز
واحد: عدد
×

زیپ استخوانی سایز پنج سبز

850 تومان
zip-sabz-70
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: استخوان
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: سبز
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: نقره ای
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

زیپ استخوانی سایز پنج قهوه ای خاکی

850 تومان
zip-ghshvei-ksmran-70
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: استخوان
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: قهوه ای
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: نقره ای
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد
×

زیپ استخوانی سایز پنج آبی لاجوردی

850 تومان
zip-abi-70
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: استخوان
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: آبی
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: نقره ای
رنگ پایه: آبی
واحد: عدد
×

زیپ آلومینیومی سایز پنج قهوه ای

1/550 تومان
zip_alminiomi_siz5_ghahvei
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: آلومینیوم
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: قهوه ای
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: آلومینیومی
رنگ سرزیپ: زردقلم
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد
×

زیپ استخوانی سایز پنج شيری

850 تومان
zip-ostkhani-shiri
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: استخوان
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: سفید
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: نقره ای
رنگ پایه: کرم
واحد: عدد
×

زیپ سایز پنج استخوانی قهوه ای

850 تومان
ZIP-70-GHAHVEI
انتخاب نوع بسته

نوع زیپ: استخوان
اندازه(طول) زیپ: 70cm
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: قهوه ای
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: هم رنگ
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد
×

زیپ متری سایز پنج سبزآبی

500 تومان
zip-firuze-metri
انتخاب نوع بسته


اندازه(طول) زیپ: متری
شماره زیپ: 5
رنگ نوار زیپ: آبی
رنگ زبانه زیپ: همرنگ با نوار
جنس سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: بدونه سر زیپ(متری)
رنگ پایه: آبی
واحد: متر

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه