سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو
12 % +

تریشه اشبالت سبز تیره


465 تومان
×

تریشه اشبالت سبز تیره

465 تومان
tirishe_eshbalt_sabz_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
5 % +

تریشه مصنوعی مشکی


380 تومان
×

تریشه مصنوعی مشکی

380 تومان
tirishe_eshbalt_masnoie_meshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهنوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
10 % +

تریشه مصنوعی سرمه ای


380 تومان
×

تریشه مصنوعی سرمه ای

380 تومان
tirishe_eshbalt_masnoie_sormei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهنوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
8 % +

تریشه مصنوعی نقره ای


380 تومان
×

تریشه مصنوعی نقره ای

380 تومان
tirishe_eshbalt_masnoie_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهنوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
5 % +

تریشه مصنوعی قهوه ای سوخته


380 تومان
×

تریشه مصنوعی قهوه ای سوخته

380 تومان
tirishe_eshbalt_masnoie_ghahvei_sokhte
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
8 % +

تریشه مصنوعی نوک مدادی


380 تومان
×

تریشه مصنوعی نوک مدادی

380 تومان
tirishe_eshbalt_nok_medadi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهنوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
10 % +

تریشه مصنوعی زرشکی


380 تومان
×

تریشه مصنوعی زرشکی

380 تومان
tirishe_eshbalt_masnoie_zereshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهنوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
5 % +

تریشه مصنوعی سفید


380 تومان
×

تریشه مصنوعی سفید

380 تومان
tirishe_eshbalt_masnoie_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهنوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
5 % +

تریشه مصنوعی قهوه ای


380 تومان
×

تریشه مصنوعی قهوه ای

380 تومان
tirishe_eshbalt_masnoie_ghahvei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهنوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
5 % +

تریشه مصنوعی سبز روشن


380 تومان
×

تریشه مصنوعی سبز روشن

380 تومان
tirishe_eshbalt_masnoie_sabz_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهنوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
12 % +

تریشه مصنوعی گلبهی


380 تومان
×

تریشه مصنوعی گلبهی

380 تومان
tirishe_eshbalt_masnoie_golbehi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهنوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
5 % +

تریشه مصنوعی صورتی روشن


380 تومان
×

تریشه مصنوعی صورتی روشن

380 تومان
tirishe_eshbalt_masnoie_sorati_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهنوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
5 % +

تریشه مصنوعی قرمز


380 تومان
×

تریشه مصنوعی قرمز

380 تومان
tirishe_eshbalt_masnoie_ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهنوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
5 % +

تریشه مصنوعی طلایی


400 تومان
×

تریشه مصنوعی طلایی

400 تومان
tireshe_eshbalt_masnoi_talai
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
15 % +

تریشه اشبالت قرمز


465 تومان
×

تریشه اشبالت قرمز

465 تومان
trisheh-ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
12 % +

تریشه اشبالت سرمه ای


465 تومان
×

تریشه اشبالت سرمه ای

465 تومان
trisheh-sormeii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
10 % +

تریشه اشبالت آبی


465 تومان
×

تریشه اشبالت آبی

465 تومان
trisheh-abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
12 % +

تریشه اشبالت بنفش


465 تومان
×

تریشه اشبالت بنفش

465 تومان
trisheh-banafsh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
10 % +

تریشه اشبالت سرخ آبی پر رنگ


465 تومان
×

تریشه اشبالت سرخ آبی پر رنگ

465 تومان
trisheh-ghermez-soratii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
10 % +

تریشه اشبالت سبزکاهویی


465 تومان
×

تریشه اشبالت سبزکاهویی

465 تومان
trisheh-sabzkahoii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
10 % +

تریشه اشبالت سبز زیتونی


465 تومان
×

تریشه اشبالت سبز زیتونی

465 تومان
trisheh-sabzzytoni
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 55 گرم
15 % +

تریشه اشبالت سیاه


465 تومان
×

تریشه اشبالت سیاه

465 تومان
trisheh-sia
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
12 % +

تریشه اشبالت صورتی


465 تومان
×

تریشه اشبالت صورتی

465 تومان
trisheh-sorati
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
نا موجود

تریشه مصنوعی مشکی بزرگ


380 تومان
×

تریشه مصنوعی مشکی بزرگ

380 تومان
tirishe_masnoie_meski5
انتخاب نوع بستهنوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : مصنوعی
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
نا موجود

تریشه اشبالت قهوه ای


465 تومان
×

تریشه اشبالت قهوه ای

465 تومان
trisheh-ghahveii
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
نا موجود

تریشه اشبالت سبز پسته ای


465 تومان
×

تریشه اشبالت سبز پسته ای

465 تومان
trisheh-sabz
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
نا موجود

تریشه اشبالت سبز آبی


465 تومان
×

تریشه اشبالت سبز آبی

465 تومان
trisheh-sabzabi
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
نا موجود

تریشه اشبالت سرخابی


465 تومان
×

تریشه اشبالت سرخابی

465 تومان
trisheh-sokhabi
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
نا موجود

تریشه اشبالت زرد لیمویی


465 تومان
×

تریشه اشبالت زرد لیمویی

465 تومان
trisheh-zard-100
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم
نا موجود

تریشه اشبالت زرد


465 تومان
×

تریشه اشبالت زرد

465 تومان
trisheh-zardlimoii-101
انتخاب نوع بسته
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 5 متری
جنس : اشبالت مصنوعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 5 گرم

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه