سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

تریشه

جستجو در دسته "تریشه" :

×

بسته 12 عددی تریشه اشبالت

5/000 تومان
honari-768-645
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس : اشبالت مصنوعی
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: تک لا
واحد: بسته
×

تریشه لوله ای قهوه ای 6 میلی متری

2/300 تومان
honari-365-416
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 5mm
اندازه طول: 1m
جنس : مصنوعی
تاب نخ: طنابی
واحد: متر
×

تریشه بافت طوسی 6 میلی متری

2/000 تومان
honari-450-921
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: طوسی
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
جنس : اشبالت طبیعی
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

چرم بافت طبیعی دست بندی سبز روشن سایز ۵ کد‍ 92۵۳

7/000 تومان
charm_dastband_sabz_roshan_size_5_9253
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای تیره سایز 5 کد‍ 92۴8

7/000 تومان
charm_dastband_ghahvei_tire_size_5_9248
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
جنس : چرم طبیعی
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

چرم طبیعی دست بند بافت مشکی سایز 5 کد‍ 92۴3

7/000 تومان
charm_dastband_meshki_size_5_9243
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

چرم طبیعی دست بند بافت صورتی سایز 5 کد‍ ۹۲۳5

7/000 تومان
charm_dastband_sorati_size_5_9235
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

چرم طبیعی دست بند بافت نارنجی سایز 5 کد‍ ۹۲۲9

7/000 تومان
charm_dastband_naregi_size_5_9229
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

چرم طبیعی دست بند بافت نارنجی سایز 4 کد‍ ۹۲۲8

5/500 تومان
charm_dastband_naregi_size_4_928
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

چرم طبیعی دست بند بافت نارنجی سایز 3 کد‍ ۹۲۲۵

4/000 تومان
charm_dastband_naregi_size_3_9225
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

چرم طبیعی دست بند بافت آبی سایز 5 کد‍ ۹۲۲4

7/000 تومان
charm_dastband_abi_size_5_9224
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

چرم طبیعی دست بند بافت آبی سایز 4 کد‍ ۹۲۲2

5/500 تومان
charm_dastband_abi_size_4_9222
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

چرم طبیعی دست بند بافت زرد سایز 4 کد‍ ۹۲۱8

5/500 تومان
charm_dastband_zard_asize_4_9218
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای سایز 4 کد‍ ۹۲۱2

5/500 تومان
charm_dastband_ghahvei_asize_4_9212
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

نخ تریشه دست بند بافی قهوه ای کد‍ 8513

2/500 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_ghahvei8513
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس : مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

نخ تریشه دست بند بافی سرمه ای کد‍ 8512

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_abi_tire8512
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
جنس : مصنوعی
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

نخ تریشه دست بند بافی قهوه ای کد‍ 8511

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_ghahvei8511
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس : مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 5mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

نخ تریشه دست بند بافی مشکی کد‍ 8510

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_meshki8510
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس : مصنوعی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 5mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

نخ تریشه دست بند بافی قهوه ای روشن کد‍ 8509

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_ghahvei_roshan8509
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس : مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 6mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

نخ تریشه دست بند بافی قهوه ای کد‍ 8508

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_ghahvei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس : مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

نخ تریشه دست بند بافی سرمه ای کد‍ 8507

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_abi_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس : مصنوعی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

نخ تریشه دست بند بافی مشکی کد‍ 8506

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_meshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس : مصنوعی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

نخ تریشه دست بند بافی طوسی کد‍ 8504

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_toosi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس : مصنوعی
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

نخ تریشه دست بند بافی طلایی کد‍ 8503

3/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس : مصنوعی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: بافته
واحد: متر
×

تریشه اشبالت درجه یک آبی لاجوردی

350 تومان
tirishe_daraje1_abi_lajevardi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس : اشبالت طبیعی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
×

تریشه اشبالت درجه یک سبز روشن

350 تومان
tirishe_daraje1_sabz_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس : اشبالت طبیعی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
×

تریشه اشبالت درجه یک سبز یشمی

350 تومان
tirishe_daraje1_sabz_yashmi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس : اشبالت طبیعی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
×

تریشه اشبالت درجه یک سبز زیتونی

350 تومان
tirishe_daraje1_sabz_zeytoni
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس : اشبالت طبیعی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
×

تریشه اشبالت درجه یک آبی تیره

350 تومان
tirishe_daraje1_abi_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس : اشبالت طبیعی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
×

تریشه اشبالت درجه یک صورتی روشن

350 تومان
tirishe_daraje1_sorati_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس : اشبالت طبیعی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
×

تریشه اشبالت درجه یک خاکستری

350 تومان
tirishe_daraje1_khakestari
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس : اشبالت طبیعی
رنگ پایه: طوسی
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
×

تریشه اشبالت درجه یک زرد

350 تومان
tirishe_daraje1_zard
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس : اشبالت طبیعی
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
×

تریشه اشبالت درجه یک قرمز روشن

350 تومان
tirishe_daraje1_ghermezroshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس : اشبالت طبیعی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
×

تریشه اشبالت درجه یک سبز آبی

350 تومان
tirishe_daraje1_sabz_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس : اشبالت طبیعی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
×

تریشه اشبالت درجه یک استخوانی

350 تومان
tirishe_daraje1_ostokhoni
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس : اشبالت طبیعی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
×

تریشه اشبالت درجه یک سرخابی

350 تومان
tirishe_daraje1_sorkhabi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس : اشبالت طبیعی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 2mm
اندازه طول: 1m
تاب نخ: تک لا
واحد: متر

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه