سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو
×

تریشه لوله ای قهوه ای 6 میلی متری

2/300 تومان
honari-365-416
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
وزن: 20 گرم

تریشه بافت توسی 6 میلی متری


2/000 تومان
×

تریشه بافت توسی 6 میلی متری

2/000 تومان
honari-450-921
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
وزن: 5 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز روشن سایز ۳ کد‍ 92۵۱

4/000 تومان
charm_dastband_sabz_roshan_size_3_9251
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: ۳mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای تیره سایز 5 کد‍ 92۴8

7/000 تومان
charm_dastband_ghahvei_tire_size_5_9248
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: ۵mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت مشکی سایز 5 کد‍ 92۴3

7/000 تومان
charm_dastband_meshki_size_5_9243
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 5mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت صورتی کمرنگ سایز 5 کد‍ 92۴1

7/000 تومان
charm_dastband_sorati_kamrang_size_5_9241
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: ۵mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت صورتی سایز 5 کد‍ ۹۲۳5

7/000 تومان
charm_dastband_sorati_size_5_9235
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: ۵mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت قرمز سایز 5 کد‍ ۹۲۳2

7/000 تومان
charm_dastband_ghermez_size_5_9232
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 5mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت نارنجی سایز 5 کد‍ ۹۲۲9

7/000 تومان
charm_dastband_naregi_size_5_9229
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: ۵mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت نارنجی سایز 4 کد‍ ۹۲۲8

5/500 تومان
charm_dastband_naregi_size_4_928
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 4mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت نارنجی سایز 3 کد‍ ۹۲۲۵

4/000 تومان
charm_dastband_naregi_size_3_9225
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 3mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت آبی سایز 5 کد‍ ۹۲۲4

7/000 تومان
charm_dastband_abi_size_5_9224
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 5mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت آبی سایز 4 کد‍ ۹۲۲2

5/500 تومان
charm_dastband_abi_size_4_9222
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 4mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت زرد سایز 5 کد‍ ۹۲۱9

7/000 تومان
charm_dastband_zard_size_5_9219
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: ۵mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت زرد سایز 4 کد‍ ۹۲۱8

5/500 تومان
charm_dastband_zard_asize_4_9218
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 4mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت زرد سایز ۳ کد‍ ۹۲۱۷

4/000 تومان
charm_dastband_zard_asize_3_9217
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 3mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای سایز 5 کد‍ ۹۲۱3

7/000 تومان
honari-534-763
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: ۵mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای سایز 4 کد‍ ۹۲۱2

5/500 تومان
charm_dastband_ghahvei_asize_4_9212
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: ۴mm
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای سایز ۳ کد‍ ۹۲۱۱

4/000 تومان
charm_dastband_ghahvei_asize_3_9211
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه: 1متری
ضخامت: 3
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

نخ تریشه دست بند بافی قهوه ای کد‍ 8513

2/500 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_ghahvei8513
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: قهوه ای
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
جنس : مصنوعی
ضخامت: 10mm
تاب نخ: بافته
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

نخ تریشه دست بند بافی آبی تیره کد‍ 8512

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_abi_tire8512
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

نخ تریشه دست بند بافی قهوه ای کد‍ 8511

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_ghahvei8511
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: قهوه ای
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
جنس : مصنوعی
ضخامت: 6mm
تاب نخ: بافته
واحد: متر
وزن: 0 گرم
10 % +

نخ تریشه دست بند بافی مشکی کد‍ 8510


2/000 تومان
×

نخ تریشه دست بند بافی مشکی کد‍ 8510

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_meshki8510
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: مشکی
نوع رنگ: براق
نوع : تریشه
جنس : مصنوعی
ضخامت: 6mm
تاب نخ: بافته
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

نخ تریشه دست بند بافی قهوه ای روشن کد‍ 8509

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_ghahvei_roshan8509
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: قهوه ای
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
جنس : مصنوعی
ضخامت: 6mm
تاب نخ: بافته
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

نخ تریشه دست بند بافی قهوه ای کد‍ 8508

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_ghahvei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: قهوه ای
نوع رنگ: براق
نوع : تریشه
جنس : مصنوعی
ضخامت: 6mm
تاب نخ: بافته
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

نخ تریشه دست بند بافی آبی تیره کد‍ 8507

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_abi_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: آبی تیره
نوع رنگ: براق
نوع : تریشه
جنس : مصنوعی
ضخامت: 6mm
تاب نخ: بافته
واحد: متر
وزن: 0 گرم
10 % +

نخ تریشه دست بند بافی مشکی کد‍ 8506


2/000 تومان
×

نخ تریشه دست بند بافی مشکی کد‍ 8506

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_meshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: مشکی
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
جنس : مصنوعی
ضخامت: 6mm
تاب نخ: بافته
واحد: متر
وزن: 0 گرم
10 % +

نخ تریشه دست بند بافی توسی کد‍ 8504


2/000 تومان
×

نخ تریشه دست بند بافی توسی کد‍ 8504

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_toosi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: توسی
نوع رنگ: براق
نوع : تریشه
جنس : مصنوعی
ضخامت: 6mm
تاب نخ: بافته
واحد: متر
وزن: 0 گرم
10 % +

نخ تریشه دست بند بافی طلایی کد‍ 8503


3/000 تومان
×

نخ تریشه دست بند بافی طلایی کد‍ 8503

3/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: طلایی
نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
جنس : مصنوعی
ضخامت: 6mm
تاب نخ: بافته
واحد: متر
وزن: 0 گرم
15 % +

تریشه اشبالت درجه یک آبی لاجوردی


350 تومان
×

تریشه اشبالت درجه یک آبی لاجوردی

350 تومان
tirishe_daraje1_abi_lajevardi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 1متری
جنس : اشبالت طبیعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

تریشه اشبالت درجه یک سبز روشن

350 تومان
tirishe_daraje1_sabz_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 1متری
جنس : اشبالت طبیعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 0 گرم
15 % +

تریشه اشبالت درجه یک کاراملی


350 تومان
×

تریشه اشبالت درجه یک کاراملی

350 تومان
tirishe_daraje1_karameli
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 1متری
جنس : اشبالت طبیعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 0 گرم
15 % +

تریشه اشبالت درجه یک سبز یشمی


350 تومان
×

تریشه اشبالت درجه یک سبز یشمی

350 تومان
tirishe_daraje1_sabz_yashmi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 1متری
جنس : اشبالت طبیعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 0 گرم
15 % +

تریشه اشبالت درجه یک سبز زیتونی


350 تومان
×

تریشه اشبالت درجه یک سبز زیتونی

350 تومان
tirishe_daraje1_sabz_zeytoni
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 1متری
جنس : اشبالت طبیعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 0 گرم
×

تریشه اشبالت درجه یک آبی تیره

350 تومان
tirishe_daraje1_abi_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 1متری
جنس : اشبالت طبیعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 0 گرم
15 % +

تریشه اشبالت درجه یک سفید


350 تومان
×

تریشه اشبالت درجه یک سفید

350 تومان
tirishe_daraje1_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع رنگ: ساده
نوع : تریشه
اندازه: 1متری
جنس : اشبالت طبیعی
ضخامت: 3mm
تاب نخ: تک لا
واحد: متر
وزن: 0 گرم

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه