سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

ابزار فیمو کد ۹۳۶۶


11/500 تومان
×

ابزار فیمو کد ۹۳۶۶

11/500 تومان
abzar_fimo_9366
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
وزن: 0 گرم
×

خمیر فیمو دانکار شبتاب سبز روشن کد ۱۳۹

6/300 تومان
khamir_fimo_dancar_shab_tab_139
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: شبتاب
رنگ خمیر: سبز روشن
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
15 % +

کرم سه بعدی کادنس صورتی ۳۵۳


10/000 تومان
×

کرم سه بعدی کادنس صورتی ۳۵۳

10/000 تومان
kerem_3d_353
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ: Cadence
نام رنگ: صورتی
حلال در...: آب
امکان پاک شدن بعد از خشک شدن: دارد
واحد: عدد
وزن: 145 گرم
25 % +

کرم سه بعدی کادنس فیروزه ای کد: ۳۵۷


10/000 تومان
×

کرم سه بعدی کادنس فیروزه ای کد: ۳۵۷

10/000 تومان
kerem_3d_357
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ: Cadence
نام رنگ: فیروزه ای
حلال در...: آب
امکان پاک شدن بعد از خشک شدن: ندارد
واحد: عدد
وزن: 145 گرم
×

کرم سه بعدی کادنس صورتی نوزادی کد: ۳۵۲

10/000 تومان
kerem_3d_352
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ: Cadence
نام رنگ: صورتی روشن
حلال در...: آب
امکان پاک شدن بعد از خشک شدن: ندارد
واحد: عدد
وزن: 145 گرم
10 % +

کرم سه بعدی کادنس شکلاتی کد: ۳۵۵


10/000 تومان
×

کرم سه بعدی کادنس شکلاتی کد: ۳۵۵

10/000 تومان
kerem_3d_355
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ: Cadence
نام رنگ: شکلاتی
حلال در...: آب
امکان پاک شدن بعد از خشک شدن: ندارد
واحد: عدد
وزن: 145 گرم
15 % +

کرم سه بعدی کادنس توت سیاه کد: ۳۵۹


10/000 تومان
×

کرم سه بعدی کادنس توت سیاه کد: ۳۵۹

10/000 تومان
kerem_3d_359
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ: Cadence
نام رنگ: بنفش
حلال در...: آب
امکان پاک شدن بعد از خشک شدن: ندارد
واحد: عدد
وزن: 145 گرم
15 % +

کرم سه بعدی کادنس سبز پسته ای کد: ۳۵۸


10/000 تومان
×

کرم سه بعدی کادنس سبز پسته ای کد: ۳۵۸

10/000 تومان
kerem_3d_358
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ: Cadence
نام رنگ: سبز پسته ای
حلال در...: آب
امکان پاک شدن بعد از خشک شدن: ندارد
واحد: عدد
وزن: 145 گرم
10 % +

کرم سه بعدی کادنس سفید کد: ۳۵۰


10/000 تومان
×

کرم سه بعدی کادنس سفید کد: ۳۵۰

10/000 تومان
kerem_3d_350
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ: Cadence
نام رنگ: سفید
حلال در...: آب
امکان پاک شدن بعد از خشک شدن: ندارد
واحد: عدد
وزن: 145 گرم
25 % +

کرم سه بعدی کادنس یاسی کد: ۳۶۱


10/000 تومان
×

کرم سه بعدی کادنس یاسی کد: ۳۶۱

10/000 تومان
kerem_3d_361
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ: Cadence
نام رنگ: یاسی
حلال در...: آب
امکان پاک شدن بعد از خشک شدن: ندارد
واحد: عدد
وزن: 145 گرم
15 % +

کرم سه بعدی کادنس توت فرنگی کد: ۳۵۴


10/000 تومان
×

کرم سه بعدی کادنس توت فرنگی کد: ۳۵۴

10/000 تومان
kerem_3d_354
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ: Cadence
نام رنگ: قرمز
حلال در...: آب
امکان پاک شدن بعد از خشک شدن: ندارد
واحد: عدد
وزن: 145 گرم
15 % +

کرم سه بعدی کادنس زرد وانیلی کد: ۳۵۶


10/000 تومان
×

کرم سه بعدی کادنس زرد وانیلی کد: ۳۵۶

10/000 تومان
kerem_3d_356
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ: Cadence
نام رنگ: زرد وانیلی
حلال در...: آب
امکان پاک شدن بعد از خشک شدن: ندارد
واحد: عدد
وزن: 145 گرم
25 % +

کرم سه بعدی کادنس کرم کد: ۳۵۱


10/000 تومان
×

کرم سه بعدی کادنس کرم کد: ۳۵۱

10/000 تومان
kerem_3d_351
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ: Cadence
نام رنگ: کرم
حلال در...: آب
امکان پاک شدن بعد از خشک شدن: ندارد
واحد: عدد
وزن: 145 گرم
20 % +

کرم سه بعدی کادنس کاراملی کد: ۳۶۰


10/000 تومان
×

کرم سه بعدی کادنس کاراملی کد: ۳۶۰

10/000 تومان
kerem_3d_360
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع رنگ: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ: Cadence
حلال در...: آب
امکان پاک شدن بعد از خشک شدن: ندارد
نام رنگ: کاراملی
واحد: عدد
وزن: 145 گرم
15 % +

بسته شروع 12 رنگ فیمو


60/000 تومان
×

بسته شروع 12 رنگ فیمو

60/000 تومان
fimo_starter_kit_12
محتویات بسته
 • ابزار فیمو کد 8680
 • وردنه
 • سمبه
 • خمیر فیمو دانکار نئونی صورتی کد 130
 • خمیر فیمو دانکار ساده بنفش کد 113
 • خمیر فیمو دانکار سفید کد 92
 • خمیر فیمو دانکار ساده مشکی کد 91
 • خمیر فیمو دانکار ساده قرمز کد 94
 • خمیر فیمو دانکار ساده آبی تیره کد 95
 • خمیر فیمو دانکار ساده زرد کد 98
 • خمیر فیمو دانکارساده سبز زیتونی کد 106
 • خمیر فیمو دانکار متالیک توسی کد 118
 • خمیر فیمو دانکار متالیک زرد خردلی کد 119
 • خمیر فیمو دانکار متالیک قهوه ای کد 120
 • خمیر فیمو دانکار نئونی نارنجی کد 129
10 % +

بسته شروع 6 رنگ خمیر فیمو


35/000 تومان
×

بسته شروع 6 رنگ خمیر فیمو

35/000 تومان
fimo_starter_kit_6
محتویات بسته
 • وردنه
 • ابزار فیمو کد 8680
 • خمیر فیمو دانکار متالیک قهوه ای کد 120
 • خمیر فیمو دانکار ساده آبی تیره کد 95
 • خمیر فیمو دانکار سفید کد 92
 • خمیر فیمو دانکار ساده قرمز کد 94
 • خمیر فیمو دانکار ساده زرد کد 98
 • خمیر فیمو دانکار شبتاب سبز روشن کد ۱۳۹
10 % +

ابزار فیمو کد 8680


1/500 تومان
×

ابزار فیمو کد 8680

1/500 تومان
aroosak-khamiri-abzar8680
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول: 20cm
جنس دسته: پلاستیکی
واحد: عدد
وزن: 0 گرم
10 % +

وردنه


5/500 تومان
×

وردنه

5/500 تومان
aroosak-khamiri-vardane
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول: 20cm
عرض: 2.5cm
جنس دسته: پلاستیکی
واحد: عدد
وزن: 0 گرم
10 % +

سمبه


7/500 تومان
×

سمبه

7/500 تومان
aroosak-khamiri-sombe
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول: 8cm
جنس دسته: پلاستیکی
واحد: بسته
وزن: 0 گرم
10 % +

مقار 5 سر


7/000 تومان
×

مقار 5 سر

7/000 تومان
maghar_5sar
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول: 14cm
طول تیغه: 4cm
جنس دسته: چوبی
واحد: عدد
وزن: 0 گرم
8 % +

ست کوزه گری


15/000 تومان
×

ست کوزه گری

15/000 تومان
set_koze_gari
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
وزن: 0 گرم
10 % +

ست کاهنده 6 عددی


15/000 تومان
×

ست کاهنده 6 عددی

15/000 تومان
set_6taie_kahande
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول: 19cm
طول تیغه: 4cm
جنس دسته: چوبی
واحد: عدد
وزن: 0 گرم
8 % +

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 180


4/150 تومان
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 180

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_180
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
8 % +

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 179


4/150 تومان
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 179

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_1719
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ خمیر: سیاه و سفید
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
8 % +

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 178


4/150 تومان
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 178

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_178
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
8 % +

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 175


4/150 تومان
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 175

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_175
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
8 % +

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 173


4/150 تومان
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 173

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_173
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
واحد: عدد
وزن: 100 گرم
8 % +

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 172


4/150 تومان
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 172

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_172
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ خمیر: آبی تیره و روشن
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
8 % +

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 171


4/150 تومان
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 171

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_171
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ خمیر: یشمی، صورتی، لیمویی
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
×

خمیر فیمو دانکار نئونی سرخابی تیره کد 128

3/500 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_128
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ خمیر: سرخابی
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
8 % +

خمیر فیمو دانکار نئونی زرد کد 127


3/500 تومان
×

خمیر فیمو دانکار نئونی زرد کد 127

3/500 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_127
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ خمیر: زرد
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
12 % +

خمیر فیمو دانکار نئونی سرخابی کد 126


3/500 تومان
×

خمیر فیمو دانکار نئونی سرخابی کد 126

3/500 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_126
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ خمیر: سرخابی
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
12 % +

خمیر فیمو دانکار نئونی قرمز کد 124


3/500 تومان
×

خمیر فیمو دانکار نئونی قرمز کد 124

3/500 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_124
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ خمیر: قرمز
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
8 % +

خمیر فیمو دانکار نئونی فسفری کد 123


3/500 تومان
×

خمیر فیمو دانکار نئونی فسفری کد 123

3/500 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_123
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ خمیر: فسفری
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
×

خمیر فیمو دانکار متالیک سبز زیتونی کد 121

4/850 تومان
khamir_fimo_dancar_metalik_121
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: متالیک
رنگ خمیر: سبز زیتونی
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
×

خمیر فیمو دانکار متالیک قهوه ای کد 120

4/850 تومان
khamir_fimo_dancar_metalik_120
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: متالیک
رنگ خمیر: قهوه ای
واحد: عدد
وزن: 50 گرم

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه